Category Archives: Příjmy FO z pronájmu

JAK daní Fyzická osoba příjmu z nájmu?

Na otázku v titulku existují tři správné odpovědi, neboť záleží na konkrétních skutečnostech, které rozhodnou, o jaký dílčí daňový základ se jedná. Tři možnosti Je-li pronajímaný majetek součástí obchodního majetku (§ 4/4 ZDP), jde o podnikání, a § 7 ZDP. Nejčastěji jsou příjmy z nájmu zdaněny v devátém paragrafu, neboť se týkají soukromého majetku. Nahodilé, příležitostné nájmy movitých… Read More »

Optimalizujte „své“ příjmy z Nájmu!

Můžeme volně navázat na včerejší článek, jen si místo způsobu stanovení dílčího základu daně v § 9 ZDP „daňová evidence“ metodicky upravíme na slůvko „evidence“. Jinak je vše shodné jako u příjmů z § 7 ZDP. Právo manželů ALE nabídneme vám další jednoduchou variantu optimalizace, mají-li manželé předmětný pronajímaný majetek ve společném jmění: Vyberou si,… Read More »

Příjmy FO z nájmu a informace z účetnictví

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy podle § 9 ZDP, tj. z nájmu, jsou někdy zaskočeni, když se musí při stanovení dílčího daňového základu „řídit“ účetními předpisy… 🙃 „Majetek“ Odpovídáme na konkrétní dotaz, potvrzující výše uvedené. Týká se to zejména daňových odpisů. Vstupní cenu pro daně totiž stanovíme podle § 29 ZDP, ale v případě… Read More »

Nájem a nepeněžní výdaje

Nájem a nepeněžní výdaje Titulek možná mnohé čtenáře zaskočil, ale je správný a odpovídáme na aktuální dotaz. Fyzické osoby a příjmy z nájmu Desetitisíce (statisíce?) fyzických osob nepodniká, přesto každý rok řeší, jak má správně zdanit příjmy z nájmu podle § 9 ZDP. 🙃 Dotaz Redakčně upraven: Fyzická osoba má příjmy z nájmu. Nájemce provede masivní opravy, kterými po… Read More »

Co je nákladem (výdajem) u příjmů z pronájmu?

Reagujeme na aktuální dotaz k citlivému tématu, jak nejlépe stanovit dílčí základ daně u příjmů z pronájmu. 🙂 Přeúčtování služeb Dotaz si raději zopakujeme: Platí stále, že služby, které se přeúčtovávají nájemníkům, nepatří do příjmů a ani výdajů? Patří do této částky příspěvek na opravy, který je součástí nájemného a přeposílá se do fondu oprav? Teorie (1)… Read More »

Příjmy z pronájmů a daně Fyzické osoby

Nejvíce dotazů je v poslední době od fyzických osob, které mají příjmy z pronájmu. Zřejmě jde také o příjmy, ze kterých se asi nejčastěji platí zbytečně daně… 🙃 Jak ušetřit na dani? 🙂 Proto znovu připomínáme několik daňových TIPů: Varianty dílčího daňového základu podle § 9 ZDP (1). Snížení příjmu o inkaso za služby (2). Volba zdanění… Read More »

Optimalizace daně u příjmů z pronájmu a fond oprav!

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mají řadu možností, jak ušetřit na daních 🙂, pokud mají příjmy z pronájmu zařazené do § 9 ZDP. Na toto téma jsme uveřejnili několik článků. Výpočet daňové povinnosti Připomínáme, že Fyzická osoba si zvolí nejvýhodnější způsob stanovení Dílčího daňového základu: Paušální 30% výdaje, nebo Prokazování: „evidencí“, stačí si do sešitu zapisovat… Read More »

Spoluvlastníci a uplatnění nákladů

Jaká pravidla platí u spoluvlastníků nemovitostí? Zákon o daních z příjmů Pro kalendářní rok 2013 nalezneme podmínky pro rozdělení těchto příjmů a výdajů v § 11 ZDP. Předpokládáme, že společná nemovitost je pronajímána. Existuje překvapivě několik možností – spoluvlastníci si je rozdělí: podle jejich spoluvlastnických podílů, nebo podle písemné smlouvy „jinak“. Je zde prostor pro optimalizaci… Read More »

Optimalizace a spoluvlastnictví

Snížení daně je možné, ale ne ve všech případech. Spoluvlastníci Mají-li fyzické osoby příjmy jako spoluvlastnici, mohou postupovat v roce 2013, tj. v daňovém přiznání za minulý rok, podle ustanovení § 11 ZDP. O co se jedná? Spoluvlastníci si logicky rozdělují: příjmy, a výdaje, podle spoluvlastnických podílů. 🙂 Spoluvlastníci mají právo na základě písemné smlouvy si „skutečné“… Read More »