Archiv kategorií: Příjmy FO z pronájmu

Vzorový příklad na optimalizaci FO nájem

Navazujeme na předchozí články a vzorové VIDEO, a opakující se dotazy. Uvedeme si jednoduchý příklad. Poplatník Fyzická osoba má jen příjmy z nájemného a řeší, která z variant je pro něj výhodnější: výdaje (ne)prokazovat? Příjmy jsou 600 000 Kč, výdaje prokázané 190 000 Kč, „zisk“ je tedy 410 000 Kč. Optimalizace Zapomíná se na „výklady“ týkající se služeb. V příjmech (a… Zobrazit více »

VIDEO Fyzická osoba a příjmy Nájemné a Ostatní příjmy

Mnoho poplatníků řeší, jak optimalizovat příjmy z pronájmů a také tzv. ostatních příjmů. Poradíme Vám! 🙂 Optimalizace Nabízíme také několik námětů k daňové úspoře 🙂, netýkají se jen manželů, kterým se budeme věnovat více tento týden. Základní pravidla se nezměnila – ani konsolidačním balíčkem – využijte proto naše dřívější doporučení! Naše RADA Podívejte se na krátké… Zobrazit více »

Optimalizujte „své“ příjmy z Nájmu!

Dnes si dokončíme miniseriál k tomuto tématu a uvedeme si zásadní TIP! Právo manželů Nabízíme vám jednoduchou variantu optimalizace, mají-li manželé předmětný pronajímaný majetek ve společném jmění: Každý rok jinak? ANO, opravdu toto právo výběru lze každoročně měnit. Naše RADA Vážení, vezměte si tužku a papír, snadno zjistíte, u kterého z manželů bude daňové zatížení nižší.… Zobrazit více »

Nájem a nepeněžní výdaje

Nájem a nepeněžní výdaje Titulek možná mnohé čtenáře zaskočil, ale je správný – také u § 9 ZDP existují komplikované situace. Fyzické osoby a příjmy z nájmu Desetitisíce (statisíce?) fyzických osob nepodniká, přesto každý rok řeší, jak má správně zdanit příjmy z nájmu podle § 9 ZDP. 🙃 Modelová situace Fyzická osoba má příjmy z nájmu. Nájemce provede masivní… Zobrazit více »

Co je nákladem (výdajem u služeb) u příjmů z pronájmu?

Máte-li příjmy z nájmu zařazené do § 9 ZDP, a tak řešíte, jak to vlastně je “s těmi službami”…, jak nejlépe stanovit dílčí základ daně u příjmů z pronájmu. 🙂 Přeúčtování služeb Platí stále, že služby, které se přeúčtovávají nájemníkům, nepatří do příjmů a ani výdajů? Teorie Na první otázku je odpověď jednoduchá a jednoznačná: ANO… Zobrazit více »

JAK daní Fyzická osoba příjmu z nájmu?

V daňovém letním opakování jsme si pro tento týden zvolili téma veledůležité pro poplatníky daně z příjmů Fyzických osob. Na otázku v titulku existují tři správné odpovědi 🙂, neboť záleží na konkrétních skutečnostech, které rozhodnou, o jaký dílčí daňový základ se jedná. Tři možnosti AirBnB Pozor si musí dát ty fyzické osoby, které pronajímají nemovité věci… Zobrazit více »

Příjmy FO z nájmu a informace z účetnictví

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří mají příjmy podle § 9 ZDP, tj. z nájmu, jsou někdy zaskočeni, když se musí při stanovení dílčího daňového základu „řídit“ účetními předpisy… 🙃 „Majetek“ Odpovídáme na konkrétní dotaz, potvrzující výše uvedené. Týká se to zejména daňových odpisů. Vstupní cenu pro daně totiž stanovíme podle § 29 ZDP, ale v případě… Zobrazit více »

Nájem a spoluvlastníci

Další dotaz na BLOGu se týká jen na první pohled komplikované situace. 🙂 Pánové Pavel a Petr jsou spoluvlastníky činžovního domu, který pronajímají. Pan Pavel podal daňové přiznání v březnu a uplatnil v § 9 ZDP prokázané výdaje. Ale druhý spoluvlastník má zařízen odklad daňového přiznání. Jak bude vypadat DDZ pana Petra? Myslíme tím dílčí daňový… Zobrazit více »