Archiv kategorií: Příjmy FO Ostatní

VIDEO Fyzická osoba a příjmy Nájemné a Ostatní příjmy

Daňové přiznání nyní pro fyzické osoby zpracovává daňový poradce, nicméně je důležité, aby poplatník připravil relevantní podklady. Odpovídáme také na aktuální dotazy! Fyzické osoby určitě pomůže, když si uvědomí, jak je relativně snadné vyplnit přílohu č. 2 tiskopisu Daňového přiznání. 🙂 Optimalizace Nabízíme také několik námětů k daňové úspoře 🙂, netýkají se jen manželů, kterým jsme… Zobrazit více »

Fyzická osoba a nahodilé příjmy

Odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká mnoha fyzických osob. Poplatník daně z příjmů fyzických osob nepodniká, nemá pravidelné příjmy z nájmu, ale „čas od času“ vypomůže… Ostatní příjem Podle klasifikace zákona o daních z příjmů se jedná o tzv. ostatní příjmy zařazené do § 10 ZDP. Nejčastěji odpovídají odstavci prvnímu, písmenu a): „…příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného… Zobrazit více »

Ostatní příjmy Fyzické osoby a Daňové přiznání

Doplňujeme včerejší článek na základě aktuálního dotazu, kdy má fyzická osoba, která jinak nevykazuje za kalendářní rok 2022 žádné zdanitelní příjmy, než diskutované příležitostné patřící do § 10 ZDP, povinnost podat daňové přiznání. Limit 15 000 Kč Podle § 38g/1 zákona o daních z příjmů je kritérium částka příjmů 15 000 Kč. Novela účinná od 1. ledna letošního… Zobrazit více »

Zdanění „vysouzených“ příjmů

Titulek zní divně, ale vystihuje podstatu dotazu, kterému se dnes věnujeme. Posuďte sami: Daň z příjmů Pro účely daně z příjmů fyzických osob se postupuje následovně: Příjem nelze osvobodit od daně podle § 4 ZDP. Inkaso se zařadí do § 10 ZDP jako ostatní příjem. Uplatní se všechny související výdaje se soudem a právní pomocí, i… Zobrazit více »

Fyzická osoba a podmínky pro osvobození prodeje akcií

Plníme slib 🙂 a odpovídáme na druhou část dotazu z minulého týdne. Časové testy Pro testování, jestli je či není nutné zdanit prodej akcií fyzickou osobou v rámci § 10 ZDP – ostatní příjmy, postupujeme u časových testů podle § 4 – viz několik našich článků v příslušné kategorii. Limit 100 000 Kč Otázkou je jiné kritérium, a to:… Zobrazit více »

Podnikání nebo Příležitostné příjmy?

Reagujeme na aktuální dotaz, který jsme zobecnili, neboť se týká řady jiných fyzických osob. Dotaz Redakčně upraven: Fyzická osoba má příjmy ze zaměstnání. Přivydělává si malováním obrázků, které nabízí k prodeji. Musí se registrovat na FÚ (a případně, jestli vznikají povinnosti k SOC a ZDR pojištění)? (1) Nebo platí, že záleží na limitu výše příjmů 30 000 Kč?… Zobrazit více »

JAK se daní příjmy z fotovoltaiky?

Reagujeme na konkrétní dotaz. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob řeší, jestli tyto příjmy zařadí do: podnikání (§ 7 ZDP) nebo mezi Ostatní příjmy (§ 10 ZDP). Kritérium? Měla by jím být skutečnost, jestli se jedná činnost podloženou licencí od Energetického regulačního úřadu („ERÚ“), a to podle názoru publikovaného finanční správou. Zákon o daních z příjmů tento… Zobrazit více »