Category Archives: Příjmy FO Ostatní

Optimalizujte „své“ DANĚ u Ostatních příjmů – a video pro “Manžele”!

Tentokrát se zaměříme na „ostatní“ příjmy v § 10 ZDP, takové, které nepatří do žádného z paragrafů šest až devět. Daňová úspora Opět je možný „model“ práva poplatníka u manželů, jde-li o příjem ze společného jmění, viz včerejší článek k § 9 ZDP. Plusy a mínusy „lze“ sčítat Nemůžeme se u ostatních příjmů dostat k tzv. aktuální ztrátě,… Read More »

Prodej bytu FO a daně

V minulých týdnech jsme uveřejnili několik článků na téma prodeje nemovitých věcí. Aktuální dotaz je jednoduchý: Jak je to s daněmi u fyzické osoby? Daň z nabytí Odpověď je jednoznačná. Při prodeji platí tuto daň kupující, prodávající nečiní žádné procesní úkony. Pokud bude schválena novela, tato daň se zruší  (částečně dodatečně). 🙂 Daň z příjmů To je složitější, neboť se… Read More »

Prodej nebytových prostor a způsob zdanění

Navazujeme na článek z předminulého týdne a doplníme si text o dvě varianty zdanění prodeje nemovité věci. Podnikání nebo ostatní příjem Buď se zdaní v rámci příjmů ze samostatné činnosti, tj. podnikání, v § 7 nebo jako ostatní příjem v § 10 ZDP. Dílčí základ daně Sazba daně je 15 % a rozhodující je rozdíl mezi… Read More »

Podnikání nebo Příležitostné příjmy?

Reagujeme na aktuální dotaz, který jsme zobecnili, neboť se týká řady jiných fyzických osob. Dotaz Redakčně upraven: Fyzická osoba má příjmy ze zaměstnání. Přivydělává si malováním obrázků, které nabízí k prodeji. Musí se registrovat na FÚ (a případně, jestli vznikají povinnosti k SOC a ZDR pojištění)? (1) Nebo platí, že záleží na limitu výše příjmů 30 000 Kč?… Read More »

JAK se daní příjmy z fotovoltaiky?

Reagujeme na konkrétní dotaz. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob řeší, jestli tyto příjmy zařadí do: podnikání (§ 7 ZDP) nebo mezi Ostatní příjmy (§ 10 ZDP). Kritérium? Měla by jím být skutečnost, jestli se jedná činnost podloženou licencí od Energetického regulačního úřadu („ERÚ“), a to podle názoru publikovaného finanční správou. Zákon o daních z příjmů tento… Read More »

Dědictví a akcie (2)

Navazujeme na včerejší článek a krátce si vysvětlíme, jak má postupovat fyzická osoba, prodává-li akcie, které nejsou osvobozeny od daně z příjmů FO. Daňovou povinnost můžete optimalizovat! 🙂 Akcie nabyté v dědictví Platí následující pravidlo: Nejsou-li splněny podmínky pro osvobození od daně, použije prodávající „pořizovací cenu“ uvedenou v dědickém řízení a příjmy zdaní v § 10 Ostatní… Read More »

Fyzická osoba a ostatní příjmy

Dotaz na našem FB je jednoduchý: „…Fyzická osoba kupuje a prodává na burze různé komodity. Musí tyto příjmy zdanit?“ Řešení Z povahy dotazu je zřejmé, že fyzická osoba nepodniká, ale své soukromé prostředky různým způsobem investuje na burze. Proto se jedná o příjmy podle § 10 Ostatní příjmy. Způsob zdanění je jasný – je popsán v mnoha… Read More »

Ostatní příjmy Fyzické osoby

Jedním z důvodů, proč například mnoho poplatníků, kteří mají „jen“ příjmy ze zaměstnání, musí podat daňové přiznání za rok 2017 🙃, je skutečnost, že realizovali jednorázový tzv. ostatní příjem. 10 ZDP Jde o dílčí daňový základ, který „zbývá“, jestliže nemůžeme příjem zařadit do: Příjmů ze zaměstnání (§ 6) Podnikání (§ 7) Kapitálových příjmů (§ 8) Pronájmu… Read More »