Category Archives: Správa daní

Jak nahlížet do „svých“ údajů na FÚ

Informujeme vás o aktuální sdělení Finanční správy, z něhož mimo jiné ciujeme: Finanční správa připomíná, že služba Nahlížení na vybrané údaje, která dosud umožňuje přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem, nebude od 1. prosince dostupná a od tohoto termínu se nebude možné k této službě již přihlásit. Po přechodnou dobu… Read More »

Daně a „Milostivé léto“

O možnosti relativně výhodně se zbavit exekucí, jsme vás již několikrát informovali. Musíme však upozornit, opětovně, že jde o tzv. „veřejnoprávní dluhy“, které jsou vymáhány formou exekuce. 🙂 Finanční úřad Pokud dlužíte na daních, FÚ eviduje daňové pohledávky a zvolí si způsob exekuce, nelze nabídnuté „Milostivé léto“ využít. 🙃 Řešení? Podejte si žádost o posečkání,… Read More »

Datové schránky pro všechny podnikající Fyzické osoby už od ledna

Pokračujeme v miniseriálu k daňovým novinkám účinným od ledna příštího roku. Zásadní je povinné zřízení datových schránek, které přináší plusy 🙂 a mínusy 🙃. OSVČ Jedná se o poplatníky daně z příjmů fyzických osob s příjmy podle § 7 ZDP. Automaticky budou mít zřízeny datové schránky, není podstatné, jestli v této chvíli nepodnikají, protože svou činnost (živnost) pozastavili nebo přerušili.… Read More »

Milostivý podzim

Věřme, že se počasí zlepší…, nejen kvůli energiím! Titulek ale míří na akci „Milostivé léto II“ Skutečně je opět nabídnuto, aby se bez problémů, sankcí, vypořádaly dluhy vůči státu. Času je relativně dost, od 1. září do 30. listopadu. 🙂 Jak se postupuje? Dlužník zaplatí jistinu a poplatek exekutorovi ve výši 1 850 Kč. Nemusí se… Read More »

Díky za nové vedení Ministerstva financí

Zázraky se dějí, vskutku se za několik měsíců projevilo tolik očekávané a ministerstvo financí funguje! 🙂 Každý, kdo se pohybuje v daních, potvrzuje, jakou úlevou je, že resort už neovládá spolek STOKA, jmenovitě pan B. a paní S., neboť se soustředili na zahlazování kauz pana Agenta, mediální propagaci… Aktivity MF Informujeme, že se mimo jiné připravuje… Read More »

Daň za rok 2021 zaplaťte včas, i když…

Minulý pátek jsme měli povinnost podat daňová přiznání a zaplatit daň za kalendářní rok 2021. Pokud jste tak neučinili, dlužíte na dani… 🙃 Sankce? ANO i NE… Nemáme pro vás připravenu vyhýbavou odpověď, záleží na tom, kdy svůj dluh řádně uhradíte! Pět pracovních dnů Postupuje se totiž podle § 250 Daňového řádu, a sankce začne… Read More »

JAK zaplatit Daň a CO s přeplatkem?

Daňové přiznání jste odevzdali… 🙂, a tak zbývá jen vyřešit doplatek nebo přeplatek na dani. A to je častý dotaz. Zaplacení Pokud byste si nebyli jisti, nahlédněte na webové stránky Finanční správy, kde jsou k dispozici všechny potřebné informace, mimo jiné „Jak správně zaplatit daň…“. A kolik? To jednoduché, zjistili jste daňovou povinnost, ale odečíst můžete… Read More »

Datové schránky a zprávy od správce daně

Běžně komunikujeme se správou daní prostřednictvím datových schránek, proto je důležité být „ON-LINE“. 🙃 Výzvy aj. Máme na mysli různé situace, kdy daňový subjekt obdrží zprávy od „svého“ správce daně. (Nejedná se jen o Finanční úřady, ale i Sociálku atd.). Praxe a teorie Plánujeme dovolené, sebou si raději bereme notebooky a jiná mobilní zařízení, abychom… Read More »

Placení daní a přeplatky

Znovu připomínáme, že DNES je nutné podat daňová přiznání v elektronické podobě a DAŇ zaplatit. 🙃 JAK máme Daň z příjmů zaplatit? Také toto téma jsme již rozebírali, nicméně zdůrazňujeme základní pravidla, aby vám zbytečně nevznikl nedoplatek na dani. Základní informace jsou na webových stránkách. Daň můžeme zaplatit různou formou: bezhotovostně převodem z účtu složenkou hotově v pokladnách… Read More »

Podnikáte v dopravě? Využijte nabídky Finanční správy!

Dramatické zdražování PHM, ruská agrese… 🙃 V turbulentní době je nabídnuta pomocná ruka subjektům podnikajícím v dopravě. 🙂 Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu Citujeme z informací zveřejněných FinS: „Plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) je prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok… Read More »