Archiv kategorií: Elektronické podání

Problémy s podáním Daňových přiznání…

Ve čtvrtek se konal velký nápor na daňový portál, a tak se mnoha poplatníkům, ať už fyzickým nebo právnickým osobám, nepodařilo včas odevzdat daňové přiznání… 🙃 INFO FinS Problémy byly na straně příjemce. Volně citujeme: “V posledních hodinách dochází z důvodu velkého přetížení portálu Moje daně k jeho zpomalování či nefunkčnosti. Omlouváme se za nepříjemnosti… Zobrazit více »

JAK podat Daňové přiznání “elektronicky”

Ve čtvrtek 2. května je termín pro odevzdání (a zaplacení) daně z příjmů fyzických a právnických osob, není-li poplatník „pod zákonným auditem“ nebo nebude DP podávat na základě plné moci Daňový poradce. Fyzické osoby a DPFO Problémy s elektronickým podáním, touto formou, mívají jen fyzické osoby. 🙃 Proto informujeme ze zdrojů Finanční správy, jak nejlépe postupovat. Citujeme:… Zobrazit více »

Datovky a povinné elektronické podání “o měsíc později…”? ANO!

Klasický dubnový (aprílový) termín pro podání daňových přiznání se posunul, odhaduje se, že minimálně 70 % daňových přiznání podají poplatníci daně z příjmů fyzických osob již v elektronické formě! 🙂 Za r. 2022 vs. 2023 Desetitisíce podnikatelů vloni „zápasilo“ s novinkou, podáním daňového přiznání „pouze“ v elektronické formě. Zpravidla se to netýká poplatníků, kteří mají “jen” příjmy… Zobrazit více »

Problémy se zpracováním Kontrolního hlášení

Za kalendářní měsíc leden se odevzdává Kontrolní hlášení „až“ za týden, 26. února. Většina plátců bude KH zpracovávat a odesílat tento týden. INFO Finanční správy Mohou nastat komplikace 🙃…, proto uvádíme celý text sdělení FinS. V úterý 6. února 2024 byla zveřejněna a instalována nová verze elektronického formuláře kontrolního hlášení (KH) na portálu MOJE daně… Zobrazit více »

Komunikace se „zrušenými“ Finančními úřady

Pokud došlo ke zrušení Vašeho místně příslušného Finančního úřadu, „nemusíte“ nic řešit při elektronické komunikaci! Již přes dva měsíce nejsou funkční některá územní pracoviště, celkem 77 (!) – konečně dochází k úsporám při řízení státu… 🙂 Sdělení Finanční správy Proto je třeba, citujeme: Datové schránky Ale je zajištěno, a to po přechodnou dobu, aby byly funkční… Zobrazit více »

DANĚ elektronicky? ANO, ALE…

Titulek je trochu zavádějící, proto si ho hned v úvodu vysvětlíme. ANO… Maximálně používejte elektronickou komunikaci s Finanční správou. Ušetříte tím čas sobě i správcům daně! 🙂 ALE… Jako při každém jiném využívání internetu je třeba postupovat obezřetně, neboť se v dnešní době „lupiči…“ soustřeďují na slabá místa a kradou identity (přístupy) a potom peníze… 🙃 Portál MOJE… Zobrazit více »

Nekonečný příběh „Datové schránky“

Na rozdíl od nesmyslné elektronické evidence tržeb a s ní související kontroly, pokuty a vyhrožování udavačskými maily v režii bývalého vedení resortu Financí, má v titulku uvedené téma svůj smysl. Ve 21. století by měla být digitalizace státní správy, tedy i daňového řízení, samozřejmostí. Problémy pro Fyzické osoby? ANO/NE. Existují jen v „povinnosti“ se přizpůsobit době, jinak využití… Zobrazit více »