Archiv kategorií: Fyzické osoby DP 2022

Časové odpisy na 1/2 roky?

Odpovídáme na aktuální dotaz, jsme trochu překvapeni, že nabídnutá varianta optimalizace – již několik let – by mohla být při zpracování daňového přiznání za loňský rok opomenuta! 🙃 Mimořádné časové odpisy V zákoně o daních z příjmů se v tomto bodě snadno zorientujete, viz § 30a. Jen si zkontrolujte, že:: Odpověď na dotaz: Opravdu není… Zobrazit více »

Datovky a povinné elektronické podání? ANO i NE!

Desetitisíce podnikatelů letos „zápasilo“ s novinkou, podáním daňového přiznání „pouze“ v elektronické formě. PLUS Jednoznačně se tím zjednoduší daňové procesy, automaticky se prodloužil termín odevzdání (a zaplacení daní) o jeden měsíc. 🙂 MÍNUS Neměl by být žádný. Jde však o novinku, navíc datové schránky byly zřízeny až letos, a tak skutečně mělo mnoho fyzických osob (ale i… Zobrazit více »

Zapomněli jste podat DP DPFO…?!

Nepodnikali jste v loňském roce, ale máte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob? A nestihli jste „zákonný“ termín pondělí 3. dubna…? 🙃 NEVADÍ… Odpovídáme na aktuální dotaz: Elektronické podání Doporučujeme vám využít portál Finanční správy: MOJE daně. 🙂 Naše RADA Nezapomeňte správně „vše“ vyplnit, použijte také odpovídající formáty tiskopisů. Jak opakovaně upozorňuje FinS, ve… Zobrazit více »

DANĚ příští úterý!

Mnoho let jsme byli naučeni, že Den D pro Daň z příjmů je konec března, resp. 1. dubna. Zavedením druhého termínu (třetím je letos 3. červenec, odklad daňovým poradcem), vázaného na elektronickou formu podání, došlo k zásadní změně, na kterou si poplatníci daně z příjmů fyzických osob stále nezvykli. Právo poplatníka Navíc zřízením datových schránek pro osoby samostatně… Zobrazit více »

Fyzická osoba a povinnost podat DP elektronicky

Snad nejdůležitější „daňová“ novinka je stále předmětem nejasností, přitom jde o základní informaci, kdo a kdy musí podat daňové přiznání za kalendářní rok 2022! Datové schránky Všem fyzickým osobám, ať už mají či nemají třeba živnost „pozastavenu“/přerušenu, byly zřízeny „ze zákona“ datové schránky. Jak musí podat DP? Pouze „elektronicky“! Na druhé straně, forem je více,… Zobrazit více »

Zapomněli jste nahlásit osvobozené příjmy?

Na skutečnost, že platí oznamovací povinnost podle § 38v ZDP, „hlášení“, jsme vás již několikrát upozorňovali. Limit Jde o případy, kdy takový jednotlivý příjem za loňský rok vyšší než 5 000 000 Kč, ale netýká se to například prodeje nemovitých věcí. Termín Hlášení se musí podat v „zákonném termínu“ pro podání daňového přiznání. ALE… Platí pro každého,… Zobrazit více »

Kontrola termínů podání DP pro Fyzické osoby

Na základě mnoha dotazů opakujeme základní pravidla platná pro podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendářní rok 2022. Teorie Skutečně platí tři různé termíny: Zaplacení daně Je povinností ji uhradit podle § 135/3 daňového řádu poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení. Listinná vs. elektronická forma Nemá-li fyzická osoba povinnost podat… Zobrazit více »

Aktuální VIDEO: Termíny pro podání Daňového přiznání FO za rok 2022

Nabízíme vám krátké VIDEO, v němž vysvětlujeme, kdy a v jaké formě mohou nebo musí Fyzické osoby podat daňové přiznání za kalendářní rok 2022. Tři termíny Existují totiž ze zákona tři různé lhůty, termíny, a poplatníci mají překvapivě velký výběr. 🙂 Povinnost podat DPFO Na jednom snímku též vysvětlujeme, kdo (ne)musí vůbec daňové přiznání zpracovávat! Naše RADA… Zobrazit více »

Vzorový příklad na optimalizaci FO nájem

Navazujeme na předchozí články a vzorové VIDEO, a opakující se dotazy. Uvedeme si jednoduchý příklad. Poplatník Má jen příjmy z nájemného a řeší, která z variant je pro něj výhodnější: výdaje (ne)prokazovat? Příjmy jsou 600 000 Kč, výdaje prokázané 190 000 Kč, „zisk“ je tedy 410 000 Kč. Optimalizace Zapomíná se na „výklady“ týkající se služeb. V příjmech jsou totiž i… Zobrazit více »

Nejčastější omyly Fyzických osob a termín DPFO

Dnešní článek upozorňuje na chyby, kterých se nejvíce dopouští poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Využijeme sdělení, tipy Finanční správy, vybrali jsme dva, které citujeme. Lhůta pro podání „Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023. Lhůta pro daňové přiznání podané elektronicky je o měsíc… Zobrazit více »