Category Archives: Lhůty v daních

Na daňová přiznání je stále dost času… Prohlédněte si naše VIDEA!

Kalendářní rok 2020 je sice již dávno minulostí, ale dopady čínské chřipky nás budou pronásledovat ještě dlouho… 🙃 ALE čas od času… 🙂 Můžeme zopakovat dobrou zprávu, titulek je správný. 🙂 Na daňová přiznání, i když nemáte vyřízen odklad daňovým poradcem, máte ještě dva týdny. Můžete podat bez sankce daňové přiznání do 1. 6. –… Read More »

Lhůty pro Daňovou ztrátu

Neustále se opakují procesní problémy se stanovením lhůt při zkoumání daňových ztrát. Stanovisko GFŘ Snad praxe potvrdí teoretické závěry uveřejněné v aktuálním materiálu GFŘ. Jeho název je výmluvný: Informace k určení lhůty pro stanovení daně při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu Citujeme úvod: “GFŘ z důvodu… Read More »

KDY je den D?

Zapeklitou otázkou je pro někoho, který den se má/musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období kalendářní rok. Podání v prodlouženém termínu Má-li poplatník vyřízen tzv. odklad daňového přiznání nebo musí být účetní závěrka povinně auditována, termín je: Do konce června…? Nikoliv správná odpověď je 1. července, protože připadá tento den… Read More »

Daňový kalendář 2018

CO a KDY musíme podat a zaplatit… 🙃 Na to nám odpoví připravený Daňový kalendář, stačí, když si klepnete na příslušné datum v našem pravém BOXu. Finanční správa Také průběžně informuje o povinných termínech… „JINÉ“ V našem kalendáři navíc upozorňujeme na několik zvláštností. 🙂 Například: Silvestr je datum, kdy musíme nejpozději určit den uskutečnění zdanitelného (osvobozeného) plnění… Read More »

Daňové termíny v září

Jaké máme povinnosti v září? Daň z příjmů Předpokládáme-li, že poplatník daně z příjmů má zdaňovací období kalendářní rok, muselo být již daňové přiznání za rok 2012 podáno. 🙃 Pokud však vznikla povinnost hradit čtvrtletní zálohy na daň z příjmů, je další splatná dne 15. 9. 2013, resp. v pondělí 16. září. Hospodářský rok V těchto případech platí jen… Read More »