DNES JE/NENÍ “DEN D”…

Vytvořil | 3 července, 2023

Pro povinně auditované účetní jednotky a poplatníky s odkladem daňovým poradcem platí, že termín pro odevzdání daňových přiznání za kalendářní rok 2022 končí DNES v pondělí 3. července.

Přesto je titulek správný! 🙂

PLUS PĚT pracovních dnů

Kolegové neradi upozorňují klienty na § 250 a násl. Daňového řádu, protože je pak někdy problém včas získat podklady pro zpracování daňového přiznání…

ALE skutečně platí, že:

Pokuta za pozdější tvrzení daně se hradí – avšak je-li toto zpoždění delší než 5 pracovních dnů.

PLUS TŘI DNY

A sankce za zpoždění s úhradou podle § 252 DŘ se počítají „od čtvrtého dne následujícího po původním dni splatnosti daně do dne její platby; stanovení náhradního dne splatnosti daně nemá vliv na určení doby, po kterou vzniká úrok z prodlení…“

Naše RADA

Nestihli jste vše včas podat a zaplatit daň za loňský rok. Učiňte tak co nejdříve, aby sankce byly nulové nebo minimální. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *