Archiv kategorií: Placení daní

NA DANĚ máte ještě čas…

Termín pro drtivou většinu poplatníků daně z příjmů – i fyzických osob – byl jasný, úterý 2. května. Přesto je titulek správný! 🙂 PLUS PĚT pracovních dnů Kolegové neradi upozorňují klienty na § 250 a násl. Daňového řádu, neboť je vždy problém včas získat podklady pro zpracování daňového přiznání… Pravdou je, že: Pokuta za pozdější tvrzení… Zobrazit více »

Sankce daňové a jejich snížení?

Měli jste do 3. dubna 2023 podat daňové přiznání a nestihli jste termín? Nebo jste nezaplatili včas daň z přidané hodnoty? 🙃 Sankce vám skutečně hrozí, ale je šance na jejich zmírnění! 🙂 Pokyn D-58 K dispozici je mimo jiné tento materiál k promíjení příslušenství daně, byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 (ruší původní Pokyn D-47).… Zobrazit více »

Daně a „Milostivé léto“

O možnosti relativně výhodně se zbavit exekucí, jsme vás již několikrát informovali. Musíme však upozornit, opětovně, že jde o tzv. „veřejnoprávní dluhy“, které jsou vymáhány formou exekuce. 🙂 Finanční úřad Pokud dlužíte na daních, FÚ eviduje daňové pohledávky a zvolí si způsob exekuce, nelze nabídnuté „Milostivé léto“ využít. 🙃 Řešení? Podejte si žádost o posečkání,… Zobrazit více »

Daň za rok 2021 zaplaťte včas, i když…

Minulý pátek jsme měli povinnost podat daňová přiznání a zaplatit daň za kalendářní rok 2021. Pokud jste tak neučinili, dlužíte na dani… 🙃 Sankce? ANO i NE… Nemáme pro vás připravenu vyhýbavou odpověď, záleží na tom, kdy svůj dluh řádně uhradíte! Pět pracovních dnů Postupuje se totiž podle § 250 Daňového řádu, a sankce začne… Zobrazit více »

JAK zaplatit Daň a CO s přeplatkem?

Daňové přiznání jste odevzdali… 🙂, a tak zbývá jen vyřešit doplatek nebo přeplatek na dani. A to je častý dotaz. Zaplacení Pokud byste si nebyli jisti, nahlédněte na webové stránky Finanční správy, kde jsou k dispozici všechny potřebné informace, mimo jiné „Jak správně zaplatit daň…“. A kolik? To jednoduché, zjistili jste daňovou povinnost, ale odečíst můžete… Zobrazit více »

Placení daní a přeplatky

Znovu připomínáme, že DNES je nutné podat daňová přiznání v elektronické podobě a DAŇ zaplatit. 🙃 JAK máme Daň z příjmů zaplatit? Také toto téma jsme již rozebírali, nicméně zdůrazňujeme základní pravidla, aby vám zbytečně nevznikl nedoplatek na dani. Základní informace jsou na webových stránkách. Daň můžeme zaplatit různou formou: bezhotovostně převodem z účtu složenkou hotově v pokladnách… Zobrazit více »

Podnikáte v dopravě? Využijte nabídky Finanční správy!

Dramatické zdražování PHM, ruská agrese… 🙃 V turbulentní době je nabídnuta pomocná ruka subjektům podnikajícím v dopravě. 🙂 Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu Citujeme z informací zveřejněných FinS: „Plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) je prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok… Zobrazit více »

Zaplatili jste správně Daň z příjmů?

Na tuto otázku zná většina poplatníků odpověď. Ale Ti, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a daň zaplatit v pátek 1. dubna – zpravidla jde o příjmy „soukromé“, zařazené do § 10 ZDP, tuto otázku pokládají. Teorie Daň je splatná k Vašemu termínu pro podání Daňového přiznání, tj. 1. dubna, 2. května… Zobrazit více »

Záloha na daň a milostivé léto…

Mnoho poplatníků má ekonomické problémy, ale musíme Vás upozornit na to, že akce „Milostivé léto“ se nevztahuje například na aktuálně splatnou zálohu na daň z příjmů. Co činit? Pokud se nacházíte v nemilé situaci, schází finanční prostředky… 🙃, projednejte celou záležitost co nejdříve se svým správcem daně. Žádost Postupuje se podle Daňového řádu, zálohy lze i „zrušit“,… Zobrazit více »

Sankce za neplacení daní…

Nepodařilo se vám včas uhradit splatnou daň, třeba z příjmů nebo daň z přidané hodnoty? Reagujeme na včerejší dotaz. Počítejte se sankcemi… 🙃 Pravidla od 1. 1. 2021 Sankce, tj. úroky z prodlení, se vypočítá od čtvrtého kalendářního dne a stanoví se nově podle občanského zákoníku, resp. navazujícího Nařízení vlády. Například v lednu 2021 již podle nových pravidel ve… Zobrazit více »