Category Archives: Placení daní

Daně a „Milostivé léto“

O možnosti relativně výhodně se zbavit exekucí, jsme vás již několikrát informovali. Musíme však upozornit, opětovně, že jde o tzv. „veřejnoprávní dluhy“, které jsou vymáhány formou exekuce. 🙂 Finanční úřad Pokud dlužíte na daních, FÚ eviduje daňové pohledávky a zvolí si způsob exekuce, nelze nabídnuté „Milostivé léto“ využít. 🙃 Řešení? Podejte si žádost o posečkání,… Read More »

Daň za rok 2021 zaplaťte včas, i když…

Minulý pátek jsme měli povinnost podat daňová přiznání a zaplatit daň za kalendářní rok 2021. Pokud jste tak neučinili, dlužíte na dani… 🙃 Sankce? ANO i NE… Nemáme pro vás připravenu vyhýbavou odpověď, záleží na tom, kdy svůj dluh řádně uhradíte! Pět pracovních dnů Postupuje se totiž podle § 250 Daňového řádu, a sankce začne… Read More »

JAK zaplatit Daň a CO s přeplatkem?

Daňové přiznání jste odevzdali… 🙂, a tak zbývá jen vyřešit doplatek nebo přeplatek na dani. A to je častý dotaz. Zaplacení Pokud byste si nebyli jisti, nahlédněte na webové stránky Finanční správy, kde jsou k dispozici všechny potřebné informace, mimo jiné „Jak správně zaplatit daň…“. A kolik? To jednoduché, zjistili jste daňovou povinnost, ale odečíst můžete… Read More »

Placení daní a přeplatky

Znovu připomínáme, že DNES je nutné podat daňová přiznání v elektronické podobě a DAŇ zaplatit. 🙃 JAK máme Daň z příjmů zaplatit? Také toto téma jsme již rozebírali, nicméně zdůrazňujeme základní pravidla, aby vám zbytečně nevznikl nedoplatek na dani. Základní informace jsou na webových stránkách. Daň můžeme zaplatit různou formou: bezhotovostně převodem z účtu složenkou hotově v pokladnách… Read More »

Podnikáte v dopravě? Využijte nabídky Finanční správy!

Dramatické zdražování PHM, ruská agrese… 🙃 V turbulentní době je nabídnuta pomocná ruka subjektům podnikajícím v dopravě. 🙂 Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu Citujeme z informací zveřejněných FinS: „Plátcům daně z přidané hodnoty (případně identifikovaným osobám) je prominut úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok… Read More »

Zaplatili jste správně Daň z příjmů?

Na tuto otázku zná většina poplatníků odpověď. Ale Ti, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a daň zaplatit v pátek 1. dubna – zpravidla jde o příjmy „soukromé“, zařazené do § 10 ZDP, tuto otázku pokládají. Teorie Daň je splatná k Vašemu termínu pro podání Daňového přiznání, tj. 1. dubna, 2. května… Read More »

Záloha na daň a milostivé léto…

Mnoho poplatníků má ekonomické problémy, ale musíme Vás upozornit na to, že akce „Milostivé léto“ se nevztahuje například na aktuálně splatnou zálohu na daň z příjmů. Co činit? Pokud se nacházíte v nemilé situaci, schází finanční prostředky… 🙃, projednejte celou záležitost co nejdříve se svým správcem daně. Žádost Postupuje se podle Daňového řádu, zálohy lze i „zrušit“,… Read More »

Sankce za neplacení daní…

Nepodařilo se vám včas uhradit splatnou daň, třeba z příjmů nebo daň z přidané hodnoty? Reagujeme na včerejší dotaz. Počítejte se sankcemi… 🙃 Pravidla od 1. 1. 2021 Sankce, tj. úroky z prodlení, se vypočítá od čtvrtého kalendářního dne a stanoví se nově podle občanského zákoníku, resp. navazujícího Nařízení vlády. Například v lednu 2021 již podle nových pravidel ve… Read More »

Prodloužení lhůty pro DP „plus pět“…

Tradičně se řeší u termínů pro podání daňových přiznání, ať už fyzické nebo právnické osoby, jaké sankce budou uloženy za opožděné podání a zaplacení. Odpovídáme na aktuální dotaz. „Plus pět“ Krátce se zmíníme jen ke „lhůtě“ plus pět pracovních dnů, tj. ustanovení § 250/1 Daňového řádu. Sankce, zde pokuta, se hradí, při prodlení delším než… Read More »

Podání daňového přiznání za letošní rok

JAKÉ tiskopisy má poplatník použít, pokud mu vznikne povinnost podat daňové přiznání za “část” zdaňovacího období, které zapoačalo 1. ledna 2019? Tak jsme si upravili aktuální dotaz na BLOGu. Řešení Použijete stejné tiskopisy, které jste využili při podání daňového přiznání za loňský rok. Sdělení Tuto odpověď potvrzuje aktuální informace Generálního finančního ředitelství. Citujeme: …Pro úplnost… Read More »