Sankce daňové a jejich snížení?

Vytvořil | 27 dubna, 2023

Měli jste do 3. dubna 2023 podat daňové přiznání a nestihli jste termín? Nebo jste nezaplatili včas daň z přidané hodnoty? 🙃

Sankce vám skutečně hrozí, ale je šance na jejich zmírnění! 🙂

Pokyn D-58

K dispozici je mimo jiné tento materiál k promíjení příslušenství daně, byl publikován ve Finančním zpravodaji č. 15/2022 (ruší původní Pokyn D-47).

Nový Pokyn je účinný od 1. 2. 2023 a najdete v něm kritéria státní správy pro prominutí penále, úroku z prodlení či pokuty za pozdní podání daňového přiznání.

Ale podmínky jsou přísné…

Příklad

Jestliže byla například daň z přidané hodnoty doměřena kvůli tomu, že plátce neprokázal oprávněnost nároku, související příslušenství nebude promítnuto.

Naše RADA

Dostanete-li se do těchto nemilých problémů, nastudujte si možnosti výše zmíněné daňové úlevy.

ALE pro Fyzické osoby, které termín nesplnily (nebo i PO), existuje jednoduché řešení: odklad podání DP prostřednictvím Daňového poradce! “Nový” termín je tedy “až” příští týden!  🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *