Archiv kategorií: Účetnictví Tipy

Nemovitá věc jako zásoba (2)?

Navazujeme na včerejší článek, jak se mají posuzovat „náklady“ při prodeji nemovité věci evidované jako zásoba? Sdělení GFŘ Publikovaný text se zabývá novým stavebním dílem, je-li prodáváno. Zadání je tedy zjednodušeně: „Účetní jednotka realizuje developerský projekt, jehož výsledkem je výstavba nového stavebního díla a jeho následný prodej…“. Otázka zůstatkové ceny Podle názoru Generálního finančního ředitelství… Zobrazit více »

Nemovitá věc jako zásoba (1)?

Titulek příspěvku je s otazníkem, neboť si automaticky nemovitou věc v účetnictví a v daních zařadíme do hmotného majetku u daně z příjmů a „dlouhodobého“ u účetnictví. ZDP respektuje účetnictví Není-li v zákoně o daních z příjmů uvedeno jinak, přejímáme pravidla z účetnictví. Tak tomu je též při hledání odpovědi na výše uvedenou otázku. Nemovitost skutečně může být zásobou – a to… Zobrazit více »

VIDEO Tipy Účetní uzávěrka a závěrka

Finišujete s účetní uzávěrkou, za dva týdny musí být odevzdáno daňové přiznání… 🙃 a ještě není vše hotovo. Uzávěrka a závěrka Jde o náročný proces, uzávěrku řádně zkontrolovat, aby bylo možné sestavit výkazy (po zaúčtování daně z příjmů). Pokud máte jakékoliv nejasnosti, nahlédněte do naší přednášky, kterou nabízí firma DÉMONIA. Naše RADA Abyste si ověřili,… Zobrazit více »

Ztracené účetní (daňové) doklady

Finišují – “za pět minut dvanáct…” práce na účetních uzávěrkách a najednou se zjistí, že nějaký účetní doklad chybí… 🙃 Závěrka nepočká! Musíte si poradit. Máte-li ještě trochu času, oslovíte obchodní partnery, aby vám poslali kopii faktury apod. U “drobností”, třeba účtenek (paragonů) vám často nezbyde nic jiného, než k dané účetní operaci přiložit čestné… Zobrazit více »

VIDEO přednáška: Účetní uzávěrka a tip Inventarizační rozdíly

Většina právnických osob již zpracovala účetní závěrky a odevzdala daňové přiznání v květnovém termínu. Nyní finišují audity, termín je vstřícný, čas je na DPPO až do konce června! 🙂 Naše RADA (1) Proces účetní uzávěrky, završený zaúčtováním daně z příjmů, sestavením kompletní závěrky, není jednoduchý. Proto si dovolujeme Vám nabídnout naše vzorové VIDEO k účetní přednášce,… Zobrazit více »

Přípravy na účetní závěrku a co audit?

Pomalu a jistě začíná podzim, startují různá daňová a účetní školení, blíží se konec roku a tím proces zpracování účetní uzávěrky… Rozvahový den Většina účetních jednotek má účetní období kalendářní rok, rozvahovým dnem, k němuž musí být sestavena účetní závěrka je tedy silvestr, 31. 12. 2022. Rozsah této závěrky může být různý, svou roli hraje skutečnost,… Zobrazit více »

Dodatečné kontroly účetnictví a opravy

Účetní závěrky za kalendářní rok 2021 máme všichni úspěšně za sebou! 🙂 Zjištěna chyba… Účtujeme pilně v novém účetním období a čas od času řešíme, jak se vypořádat s nepřesností, která byla zjištěna dodatečně. DPPO bylo již podáno, valná hromada schválila účetní výsledek, v lepším případě i výplatu podílů na zisku… Řešení Otevření „starého“ účetnictví je vskutku nouzovým… Zobrazit více »

Závěrky (ne)posílejte do sbírky listin!

Podle novelizovaného § 21b zákona o účetnictví zajistí – konečně se jedná o první vlaštovky digitalizace státní správy – Finanční úřad! 🙂 Odpovídáme tím na opakující se dotazy. Za kalendářní rok 2021 Jde o účetní závěrky za účetní období, které bylo zahájeno 1. 1. 2021 a skončilo nejdříve k 31. 12. 2021. Žádost? ANO i NE…!?… Zobrazit více »

Manko jako daňový náklad?

Pro mnoho účetních je otázka v titulku nesmyslná. Ale přesvědčíme Vás, že při účetní uzávěrce je třeba si ji položit a nalézt správnou odpověď Vám pomůžeme! Reagujeme také na aktuální dotaz. Co je manko? Jedná se podle účetních předpisů, § 30/10/a ZÚč o situace, kdy „…skutečný stav je nižší než stav v účetnictví…“. Nedaňový náklad? ANO, viz… Zobrazit více »

Kalkulace v účetnictví

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty. Dotaz Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace? Teorie Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč: přímé… Zobrazit více »