Category Archives: Účetnictví Tipy

VIDEO Přednáška Účetní uzávěrka a závěrka

Navazujeme na předchozí léta a připravili jsme pro firmu DÉMONIA dvě video přednášky, k účetnictví a daním. Uzávěrka a závěrka Dnes Vám nabízíme reklamní VIDEO k první z nich. Aktuální téma účetní uzávěrky je rozebráno v první části a následuje druhá, v níže vás seznamujeme s pravidly pro účetní závěrku. Přednášku si prohlédnete na stránkách firmy DÉMONIA. A shlédněte si v klidu… Read More »

Přípravy na účetní závěrku a co audit?

Pomalu a jistě začíná podzim, startují různá daňová a účetní školení, blíží se konec roku a tím proces zpracování účetní uzávěrky… Rozvahový den Většina účetních jednotek má účetní období kalendářní rok, rozvahovým dnem, k němuž musí být sestavena účetní závěrka je tedy silvestr, 31. 12. 2022. Rozsah této závěrky může být různý, svou roli hraje skutečnost,… Read More »

Dodatečné kontroly účetnictví a opravy

Účetní závěrky za kalendářní rok 2021 máme všichni úspěšně za sebou! 🙂 Zjištěna chyba… Účtujeme pilně v novém účetním období a čas od času řešíme, jak se vypořádat s nepřesností, která byla zjištěna dodatečně. DPPO bylo již podáno, valná hromada schválila účetní výsledek, v lepším případě i výplatu podílů na zisku… Řešení Otevření „starého“ účetnictví je vskutku nouzovým… Read More »

Závěrky (ne)posílejte do sbírky listin!

Podle novelizovaného § 21b zákona o účetnictví zajistí – konečně se jedná o první vlaštovky digitalizace státní správy – Finanční úřad! 🙂 Odpovídáme tím na opakující se dotazy. Za kalendářní rok 2021 Jde o účetní závěrky za účetní období, které bylo zahájeno 1. 1. 2021 a skončilo nejdříve k 31. 12. 2021. Žádost? ANO i NE…!?… Read More »

Manko jako daňový náklad?

Pro mnoho účetních je otázka v titulku nesmyslná. Ale přesvědčíme Vás, že při účetní uzávěrce je třeba si ji položit a nalézt správnou odpověď Vám pomůžeme! Reagujeme také na aktuální dotaz. Co je manko? Jedná se podle účetních předpisů, § 30/10/a ZÚč o situace, kdy „…skutečný stav je nižší než stav v účetnictví…“. Nedaňový náklad? ANO, viz… Read More »

VIDEO JAK zpracovat účetní uzávěrku a TIP na inventarizační rozdíly

Titulek není zcela přesný, neboť nabízíme dvě VIDEA, k účetnictví a daním, ale tato upoutávka se týká přednášky Účetní uzávěrka a závěrka, resp. její první části. 🙂 Účetní uzávěrka Tomuto náročnému procesu, který nyní všichni v oboru prožíváme se věnujeme velmi podrobně. Nebojte se, jen krátce teorii, protože jsme se soustředili na propojení účetnictví a daní, a tak přednáška obsahuje řadu… Read More »

Kalkulace v účetnictví

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty. Dotaz Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace? Teorie Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč: přímé… Read More »