Archiv kategorie: Účetnictví Tipy

Kalkulace v účetnictví

Vytvořil | 11 ledna, 2019

Pokud účetní jednotka vyrábí, měla by pečlivě sledovat proces výroby a na základě kalkulačních vzorců správce ocenit své produkty. Dotaz Aktuální dotaz se týká daně z přidané hodnoty, je nebo není součástí kalkulace? Teorie Podle ustanovení § 25/1/d zákona o účetnictví se ocení zásoby vytvořené vlastní činností: „…vlastními náklady…“, kterými rozumíme podle § 25/5/c ZoÚč: přímé… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (1)

Vytvořil | 23 října, 2018

Zvláštním účetním (a zdaňovacím) obdobím je tzv. Hospodářský rok, období, které na rozdíl od kalendářního roku nezačíná 1. lednem, ale v jiném měsíci a trvá dvanáct kalendářních měsíců. Přechody mezi Kalendářním rokem a Hospodářským rokem Pravidla upravuje zákon o účetnictví v paragrafu třetím. „Přechodné“ účetní období může být kratší nebo delší než dvanáct kalendářních měsíců. Vedení účetní… Zobrazit více »

SEDM Tipů pro Fyzické inventury

Vytvořil | 29 ledna, 2018

Konec a začátek kalendářního roku je v účetnictví (a daních) spojen s prováděním fyzických inventur. Konají se často “na poslední chvíli” o víkendu… Máme za sebou volby, a tak se můžeme/musíme věnovat účetnictví a daním… 🙂 Naše TIPY To jistě není příjemné, snad Vám náladu zvednou naše daňové a účetní Tipy. 🙂 Daň z přidané hodnoty (1) Ano,… Zobrazit více »

SEDM TIPů pro účetní závěrku a daně

Vytvořil | 13 listopadu, 2017

Listopad je ve znamení procesu zpracování účetních uzávěrek, jehož výsledkem je a musí být kompletní účetní závěrka a samozřejmě také daňové přiznání. Proto Vám nabízíme sedm praktických TIPů! 🙂 Audit (1) Znovu si zkontrolujte, s předstihem, jestli Vaše závěrka (ne)podléhá auditu podle nových pravidel. Časové rozlišení (2) Zjednodušte si účetní uzávěrku – časové rozlišení není vždy… Zobrazit více »

Nerozumíme účtování zásob

Vytvořil | 24 června, 2013

Dotaz se týká povinnosti účtování zásob každý měsíc? Poradíme Vám a dáme Vám dobrý TIP! 🙂 Metoda A a B Způsob účtování zásob v souladu s účetními předpisy je jen a jen na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jak jsme již několikrát uváděli. 🙂 Opravdu neplatí, že společnosti s povinným auditem musí účtovat pouze způsobem „A“….! 🙃 Na druhé… Zobrazit více »

Účtování drobného majetku

Vytvořil | 28 května, 2013

Pořídili jsme dva notebooky a řešíme, jak nákup správně zaúčtovat. Máme pro Vás několik TIPů! 🙂 Drobný majetek V dotaze je dále doplněno, že pořizovací cena byla za každý notebook na úrovni cca 20 tisíc korun. Nejedná se tedy z pohledu daně z příjmů o hmotný majetek, ale o drobný majetek. Drobný hmotný majetek V účetnictví je takový majetek… Zobrazit více »

Pevný nebo denní kurz?

Vytvořil | 14 srpna, 2012

Jaký kurz máme používat pro účetnictví? Máme pro Vás dobrou zprávu a TIP! 🙂 Účetnictví v české měně Musíme vést účetnictví samozřejmě v české měně, a tak přepočítáváme – nejčastěji pohledávky a závazky, finanční prostředky – na českou měnu. Jaké platí kurzy? Pro přepočet se používají skutečně denní kurzy nebo tzv. pevný kurz, který platí na kalendářní… Zobrazit více »