Category Archives: Opravy v účetnictví

Dodatečné kontroly účetnictví a opravy

Účetní závěrky za kalendářní rok 2021 máme všichni úspěšně za sebou! 🙂 Zjištěna chyba… Účtujeme pilně v novém účetním období a čas od času řešíme, jak se vypořádat s nepřesností, která byla zjištěna dodatečně. DPPO bylo již podáno, valná hromada schválila účetní výsledek, v lepším případě i výplatu podílů na zisku… Řešení Otevření „starého“ účetnictví je vskutku nouzovým… Read More »

Prodej nemovitosti a účetnictví

Odpovídáme na dotaz týkající se jedné zvláštnosti, o které se neví a často se chybuje… 🙃, neboť se běžně kontrolují jen pravidla pro daň z přidané hodnoty, tj. KDY je den uskutečnění zdanitelného (nebo osvobozeného) plnění u prodeje nemovitých věcí. Den účetního případu Český účetní standard č. 001 uvádí příklady, kdy nastává tzv. okamžik uskutečnění účetního… Read More »

Účtování do vlastního kapitálu

A jaký je vliv na základ daně. Účtování na skupiny 41 a 42… Není jasné, jakou účetní operaci má tazatel na mysli. Je možné, že se jedná o realizaci varianty účtování oprav minulých let do rozvahy. Je jasné, že samotným účtováním nekončí případné daňové povinnosti. Bude nutné vždy prověřit, jestli nemá být upraven základ daně.… Read More »

Chyby v účetnictví

Ano, vyskytují se a řešíme pak, jak s nimi naložit. Opravy v účetnictví Odkazujeme na jeden z publikovaných článků, ve kterém jsme rozebírali nové účetní metody související právě s účtování opravy minulých období. Buďte velmi obezřetní a často publikované názory, že vše lze účtovat (schovat) na rozvahové účty posuzujte velmi skepticky! Závěrka 2012? Jste-li pod auditem účetní závěrky,… Read More »