Prodej nemovitosti a účetnictví

Vytvořil | 30 září, 2021

Odpovídáme na dotaz týkající se jedné zvláštnosti, o které se neví a často se chybuje… 🙃, neboť se běžně kontrolují jen pravidla pro daň z přidané hodnoty, tj. KDY je den uskutečnění zdanitelného (nebo osvobozeného) plnění u prodeje nemovitých věcí.

Den účetního případu

Český účetní standard č. 001 uvádí příklady, kdy nastává tzv. okamžik uskutečnění účetního případu.

ALE háček je v tom, že pro převod nemovitých věcí, zapisuje-li se v katastru nemovitostí, použijeme Vyhlášku, § 56, v němž se řeší odpisování (metodicky není zařazení této problematiky správné!).

Den D

Účtujeme ke dni:

  • „…doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu…“.

Naše RADA

Nečekáme na platný zápis z KN, o tomto podmíněném nabytí právních účinků vedeme informaci na analytických účtech a samozřejmě inventurních soupisech a v příloze k účetní závěrce.

Pokud nakonec nedojde k platnému zápisu v KN, neopravujeme “dodatečně” účetnictví jako takové 🙂, ale odúčtujeme původní operace (navrátíme stav předešlý…).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *