Ztracené účetní (daňové) doklady

Vytvořil | 15 března, 2023

Pokud nyní v rámci zpracování účetní uzávěrky zjistíte, že některé účetní doklady schází, není to příjemné zjištění. 🙃

Řešení?

Pokuste je nahradit, resp. získat opisy/kopie, zejména jde-li o faktury došlé. U chybějících paragonů aj. vám asi nezbyde nic jiného než k účetnímu záznamu doložit čestné prohlášení zaměstnance k souvisejícímu nákupu materiálu, nářadí, zboží či služby.

Živelní pohroma…

Kdyby ke zničení nebo poškození účetních záznamů došlo v důsledku živelní pohromy (vyjmenované v § 24/10 ZDP), Finanční správa doporučuje tuto skutečnost oznámit „…bez zbytečného odkladu místně příslušnému správci daně…“.

Daňový náklad

Doplníme si, že takové škody, podle § 24/2/ ZDP, jsou daňově účinné.

Daň z přidané hodnoty

Pro účely této daně, nároku na odpočet, využijte ustanovení § 73/5 zákona o DPH: „…lze nárok prokázat jiným způsobem.“.

Naše RADA

Přihodí-li se vám výše komentované nepříjemnosti, neodkládejte řešení, podklady pro „dokazování“ si připravte co nejdříve.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *