Nemovitá věc jako zásoba (2)?

Vytvořil | 3 srpna, 2023

Navazujeme na včerejší článek, jak se mají posuzovat „náklady“ při prodeji nemovité věci evidované jako zásoba?

Sdělení GFŘ

Publikovaný text se zabývá novým stavebním dílem, je-li prodáváno.

Zadání je tedy zjednodušeně:

„Účetní jednotka realizuje developerský projekt, jehož výsledkem je výstavba nového stavebního díla a jeho následný prodej…“.

Otázka zůstatkové ceny

Podle názoru Generálního finančního ředitelství je třeba pro účely stanovení základu daně, resp. určení výše nákladů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve smyslu § 24 zákona o daních z příjmů, v souvislosti s vyřazením výše uvedeného nového stavebního díla v důsledku jeho prodeje, upravit výsledek hospodaření o částku, která odpovídá rozdílu DZC a ÚZC staveb (hmotného majetku), jejichž ÚZC tvoří součást ocenění nového stavebního díla (prodané zásoby)…

Naše RADA

Pokud se v praxi s výše uvedenou situací setkáte, určitě si prostudujte pečlivě názor Finanční správy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *