Category Archives: Odpis pohledávky

Daňový odpis pohledávek

Jaký je režim odpisu pohledávek, které Vám již nikdo nezaplatí…? To je častý dotaz, který se nyní řešil u dokončovaných auditů a zpracování daňových přiznání za loňský rok. Jedná se o daňový náklad? ANO i NE…! ANO Věříme, že Vás naše odpověď nezarmoutí. Pokud naplníte parametry uvedené v § 24/2/y ZDP, o kterých jsme již… Read More »

Uzávěrkové operace a odpis pohledávky

Další z problémů týkajících se přípravy podkladů pro auditora 🙃, tj. v rámci uzávěrkových operací se mimo jiné kontrolují konečné zůstatky pohledávek a závazků (saldokonta), míří na odpis pohledávek. Dotaz Evidujeme starou pohledávku, můžeme ji odepsat? A jaký má případný odpis pohledávky daňový režim? Řešení Posuzujete, obdobně jako při zkoumání odpisu závazku (viz včerejší článek), následující oblasti: Právo… Read More »

Postoupení pohledávky FO

Nemůžeme se dohodnout s naším daňovým poradcem u postoupení pohledávky Dílčí daňový základ Tazatel podniká jako fyzická osoba a vede oblíbenou daňovou evidenci. 🙂 Ta je velmi příjemná pro zjištění dílčího daňového základu podle § 7 ZDP, neboť zjednodušeně můžeme uvést základní princip: zdaní se jen inkasované příjmy, a samozřejmě výdajem jsou pouze vynaložené částky… Read More »

Odpis pohledávky

Máme informace, že konkurz našeho dlužníka skončí s minimálními úhradami závazků Kdy lze odespat pohledávku Jeden z mnoha dotazů, které jsme řešili během přestávky při poslední přednášce, se týkal určení okamžiku, kdy lze odepsat nedobytnou pohledávku. „Kdykoliv“ Rozhodne-li se vedení účetní jednotky, že náklady na vymáhání pohledávky by byly neekonomické, lze pohledávku odepsat a převede se… Read More »

Odpis pohledávky a daň z příjmů

Může být „dobrovolný“ odpis pohledávky daňovým nákladem? Odpis pohledávky Doplníme si zadání, že se jedná o rozhodnutí vedení účetní jednotky a budeme tedy účtovat o odpisu obchodní pohledávky a řešit, jestli se může jednat o daňový náklad. Odpis pohledávky jako takový může být daňovým nákladem. Existuje několik jasně definovaných případů, kdy je uznán jako daňově… Read More »