Category Archives: Zálohy na DPř

Záloha na daň z příjmů

Pokud se vám dařilo 🙂, můžete mít DNES povinnost zaplatit čtvrtletní/pololetní zálohu 🙃. Zálohové období Nejste-li si jisti, nahlédněte do § 38a zákona o daních z příjmů. Zálohy se hradí povinně v tzv. zálohovém období, které navazuje na zákonný termín pro podání daňového přiznání. Časté omyly… Vše si zkontrolujte, například vám vychází za rok 2021 přeplatek na… Read More »

Výpočet záloh na daň z příjmů

Ve včerejším článku jsme upozornili na jednoduchou a legitimní optimalizaci, jak lze snížit výši hrazených záloh na daň z příjmů fyzických osob. Výše záloh Musíme však poplatníkům připomenout, jak se jejich výše vypočte, neboť to je nejčastější chybou… 🙃 Poslední známá daňová povinnost Vychází se při jejich stanovení z tohoto pojmu, definovaného v § 38a/1 ZDP, což… Read More »

ZÁLOHY na daň z příjmů neplaťte!

Nenechte se zmýlit! Titulek je i není pravdivý… Čtvrtletní zálohy jsou splatné zítra, tj. 15. září… Optimalizace záloh Máme na mysli poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají souběh příjmů se závislou činností (§ 6 ZDP). 🙂 Použiji výhody nabízené § 38a/5 ZDP (nehledáte tuto problematiku v Daňovém řádu). Jsou-li příjmy ze zaměstnání: rovny nebo vyšší… Read More »

Zálohy nové nebo staré?

Na aktuální otázku, jaké zálohy na daň z příjmů, jaké zálohy jsou splatné DNES, máme velmi jednouchou odpověď. Pravidla podle ZDP Řešení naleznete v § 38a ZDP a rozhodující je Váš zákonný termín pro podání daňového přiznání za rok 2020: Lhůta „až“ 1. 7. 2021 – „staré“ zálohy, tj. podle výsledku za rok 2019 (!) Ostatní… Read More »

Musíme platit čtvrtletní zálohy?

Dotaz Fyzické osoby se týká vztahu mezi termínem podání daňového přiznání za rok 2020 a novými zálohami placenými v roce letošním. Zálohové období Podle § 38a ZDP začíná „až“ po termínu pro zákonnou lhůtu odevzdání daňového přiznání. Proto je naše odpověď velmi stručná: Březnová záloha se hradit musí. 🙃 Červnová se počítá podle poslední známé daňové… Read More »

Zálohy na daň z příjmů

Možná jsme si trochu zvykli na skutečnost, že se kvůli Čínské chřipce odkládá placení daní, i záloh. Aktuální povinnost Ale jsme již v jiné situaci, DNES splatné zálohy na daň z příjmů se musí uhradit! 🙃 JAK se počítají? Podle § 38a zákona o daních z příjmů z “poslední známé daňové povinnosti”. Pokud za předchozí zdaňovací… Read More »

Zálohy Neplaťte… (2)!

Doplňujeme  článek ze dne 13. 12. a doplňující dotaz. Máme v pátek 13., tentokrát v březnu, dobrou zprávu! 🙂 Fyzická osoba Pro placení záloh má FO vskutku jiné výhodnější podmínky, než právnická osoba. Proto je naše odpověď stručná a jasná! 🙂 NEPLAŤTE…! Opět si prostudujeme zákon o daních z příjmů, a to § 38a ZDP. Pro fyzické osoby platí… Read More »

Zálohy Neplaťte…!

Nelekněte se, nenabádáme Vás k nepravostem…  Máme pro Vás v pátek 13. dobré zprávy! 🙂 DNES a ani v neděli NEJSOU splatné pololetní zálohy, ale pro mnoho poplatníků, především fyzických osob, nemusí být placení povinné! 🙂 Příjmy ze zaměstnání a jiné Zvolíme si modelovou situaci, kdy má poplatník daně z příjmů FO tento souběh příjmů za kalendářní rok 2019. Pokud… Read More »

Fyzické osoby skutečně někdy nemusí zálohy platit?

Navazujeme na červnový článek a dotaz. Doručujeme ověřit všem podnikajícím fyzickým osobám, jestli skutečně musí „nové“ zálohy na základě platně podaných daňových přiznání za loňský rok platit! Nové a staré zálohy na daň z příjmů Tak jsme nazvali výše zmíněný článek, v němž jsme zdůraznili základní pravidla. Postupujeme podle § 38a zákona o daních z příjmů. Naše RADA… Read More »

Nové a staré zálohy na daň z příjmů

Nezapomeňte, že DNES jsou splatné zálohy na daň z příjmů, týká se to nejen právnických osob, ale také fyzických osob. 🙃 „Staré“ zálohy Pokud podáváte daňové přiznání za zdaňovací období kalendářní rok až v prodloužené lhůtě, tj. 1. 7. 2019, tuto zálohu hradíte podle poslední známé povinnosti za kalendářní rok 2017! „Nové“ zálohy Jestliže jste již odevzdali… Read More »