Archiv kategorií: Společnost s r.o.

Za kolik jste si pořídili podíl v SRO?

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz. Prodej SRO není osvobozen… Řešíme situaci, kdy není splněn pětiletý časový test podle § 4/1/s zákona o daních z příjmů (ZDP) a fyzická osoba musí zisk z prodeje svého SRO zdanit. 🙃 Jedná se o příjmy podle § 10 ZDP, neboť předpokládáme, že podíl nebyl součástí obchodního majetku (§ 4/4… Zobrazit více »

Plánovaný prodej SRO a osvobození

V poslední době se stále více objevují případy, kdy se „zakladatel“ rozhodne ukončit podnikání a své SRO prodat. Důvody jsou většinou osobní, nikdo z dětí apod. nemá zájem jeho podnikání převzít. Daň z příjmů Časový test pro osvobození je pětiletý podle § 4/1/s ZDP (ale je nutné detailně zkontrolovat všechny zde uvedené podmínky). Není-li osvobozeno… Jestliže nelze uplatnit… Zobrazit více »

Záloha na podíl na zisku

Vánoce se nezadržitelné blíží, a tak všichni řešíme, jaké dárky by mohly být ty nejlepší… A samozřejmě, jestli na ně máme… Zálohy… Reagujeme na aktuální dotaz, co je třeba splnit pro výplatu zálohy podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným. Aby byly potřebné zdroje právě pro vánoční dárky. Kritéria Skutečně je možné 🙂, abyste si… Zobrazit více »

Výplata podílu na zisku

Reagujeme na aktuální dotaz, co je třeba splnit pro výplatu podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným. Podmínky Vycházíme z předpokladu, že se v účetní závěrce za kalendářní rok 2020 vykáže kladný účetní výsledek hospodaření 🙂 (není podstatné, jaký je skutečný základ daně z příjmů právnických osob). Podíl na zisku vyplatíte na základě rozhodnutí valné hromady! Samotná výplata… Zobrazit více »

Bezúročná půjčka u SRO

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali posouzení úročených půjček z pohledu: fyzické osoby, vlastníka, člena korporace, a společnosti s ručením omezeným. Pokud půjčku poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, rozhoduje o daňovém režimu její zaplacení. Bezúročná půjčka? Otázkou je, zda nevzniká v těchto případech „jiný majetkový prospěch“ na straně SRO. Naštěstí existuje konkrétní třetí věta § 23/7 ZDP… Zobrazit více »

Daně u SRO a půjčka od člena korporace

Navazujeme na včerejší článek. Jak se daňově projeví přijatá půjčka od „vlastníka“ SRO? Daňovým nákladem, je-li taková půjčka úročena, jsou jen: Úroky zaplacené, a to podle ustanovení § 24/2/zi ZDP. 🙃 Vrácení jistiny půjčky je účtováno pouze rozvahově. Úroky „doplacené“ Například SRO zaúčtuje do nákladů úroky v roce 2019: Jsou „nedaňové“, nebyly uhrazeny, fyzická osoba „nic“ nedaní… Zobrazit více »

Daně u Fyzické osoby a půjčka vlastnímu SRO

Doplňujeme informaci k dotazu z minulého týdne. DPFO Fyzická osoba poskytla půjčku své společnosti s ručením omezeným – předpokládáme jako „soukromá osoba“, nikoliv jako „podnikatel“ z obchodního majetku. V takovém případě se v daňovém přiznání FO: neuvádí žádná informace o jistině, 🙂 pouze se zdaní standardním způsobem, jako příjmy z kapitálového majetku v § 8 ZDP, inkasované úroky. Smlouva Vhodné je, aby byla… Zobrazit více »

Podnikat jako FO nebo SRO?

Aktuální dotaz míří „do černého…“. Naše odpověď bude trochu šalamounská, neboť vždy záleží na mnoha různých aspektech a řešení nemůže být nikdy jednoznačné. Plusy a mínusy Zkoumáme, co je výhodnější: podnikání jako fyzická osoba („FO“) s příjmy podle § 7 ZDP nebo jako člen korporace – „společník s.r.o.“ („SRO“). Naše RADA Každá z těchto forem má své… Zobrazit více »