Category Archives: Společnost s r.o.

Bezúročná půjčka u SRO

V předchozích dvou článcích jsme se věnovali posouzení úročených půjček z pohledu: fyzické osoby, vlastníka, člena korporace, a společnosti s ručením omezeným. Pokud půjčku poskytla fyzická osoba, která nevede účetnictví, rozhoduje o daňovém režimu její zaplacení. Bezúročná půjčka? Otázkou je, zda nevzniká v těchto případech „jiný majetkový prospěch“ na straně SRO. Naštěstí existuje konkrétní třetí věta § 23/7 ZDP… Read More »

Daně u SRO a půjčka od člena korporace

Navazujeme na včerejší článek. Jak se daňově projeví přijatá půjčka od „vlastníka“ SRO? Daňovým nákladem, je-li taková půjčka úročena, jsou jen: Úroky zaplacené, a to podle ustanovení § 24/2/zi ZDP. 🙃 Vrácení jistiny půjčky je účtováno pouze rozvahově. Úroky „doplacené“ Například SRO zaúčtuje do nákladů úroky v roce 2019: Jsou „nedaňové“, nebyly uhrazeny, fyzická osoba „nic“ nedaní… Read More »

Daně u Fyzické osoby a půjčka vlastnímu SRO

Doplňujeme informaci k dotazu z minulého týdne. DPFO Fyzická osoba poskytla půjčku své společnosti s ručením omezeným – předpokládáme jako „soukromá osoba“, nikoliv jako „podnikatel“ z obchodního majetku. V takovém případě se v daňovém přiznání FO: neuvádí žádná informace o jistině, 🙂 pouze se zdaní standardním způsobem, jako příjmy z kapitálového majetku v § 8 ZDP, inkasované úroky. Smlouva Vhodné je, aby byla… Read More »

Faktura od společníka je uznána?

Jediný společník poskytl služby pro „svou“ společnost. Společník je „zaměstnanec“ Titulek asi mnohé překvapí. Ale je tomu skutečně tak – pro účely daně z příjmů je považován za „zaměstnance“. Pronájem Dotaz je na fakturu za poskytnuté služby – obdobně se řeší také pronájmy, jak je rozebráno v článku: Může společník pronajmout majetek „své“ obchodní společnosti? Neměl by… Read More »

Prodej obchodního podílu

Jak máme účtovat o prodeji jedné poloviny naší společnosti? Společník a obchodní podíl Jeden ze tří společníků se rozhodl, že svůj obchodní podíl prodá – hlavní účetní neřeší za jakých podmínek, ale trápí ji, jak se tato skutečnost projeví v účetnictví společnosti s ručením omezeným. Odpověď je velmi jednoduchá, skoro nijak… Představme si, že pánové Nový a… Read More »