Archiv kategorie: Osoby spojené

Vztahy ve skupině a vliv Čínské chřipky

Vytvořil | 11 srpna, 2021

Jedná se o určení “správné” částky za uskutečněná plnění v dané konkrétní skupině, aby nedocházelo ke zkreslování základů daně z příjmů. INFO Finanční správa publikovala informaci k této problematice.. O co se jedná, krátce citujeme: „Pokyn k dopadům pandemie COVID-19, který vydala 18. 12. 2020 Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj („OECD“), která se zaměřuje na… Zobrazit více »

Cena obvyklá a skutečný majitel

Vytvořil | 11 června, 2021

Zejména u daně z příjmů právnických osob čas od času řeší poplatníci nepopulární téma: „cena obvyklá“. 🙃 Zákon V zákoně o daních z příjmů nalezneme § 23/7, v němž se uvádí, kdy se musí tato cena „ze zákona uplatnit“. Jde o případy tzv. spojených osob: „kapitálově“ a „jinak“, kdy se například jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné… Zobrazit více »

Skupina v DPH

Vytvořil | 29 října, 2019

Chcete-li si zjednodušit život v oblasti daně z přidané hodnoty, zvažte, zda není u Vás rozumné založit tzv. skupinu DPH. 🙂 Spojené osoby Skupinu mohou vytvořit pouze spojené osoby definované v § 5a ZDPH. Výhodou je skutečnost, že vztahy mezi členy skupiny nepodléhají režimu daně z přidané hodnoty. 🙂 Musí ale být – stejně jako pro daň z příjmů – na… Zobrazit více »

Cena obvyklá a daň z přidané hodnoty

Vytvořil | 6 září, 2019

Pouze stručně navazujeme na článek z minulého čtvrtka k cenám obvyklým a dani z příjmů, v němž jsme reagovali na „reklamní“ faktury v impériu agenta Bureše. 🙃 Co platí v DPH? Také pro účely daně z přidané hodnoty se ve vyjmenovaných případech, například podle § 36a ZDPH kontroluje základ daně na úrovni obvyklé ceny a provádí se konkrétní úpravy. Novela To platilo již… Zobrazit více »

Zpráva o propojených osobách

Vytvořil | 17 května, 2019

Aby nedošlo k omylu, nejedná se o neoblíbený „Dotazník“, resp. přílohu k daňovému přiznání právnických osob, což jsme řešili minulý týden ve čtvrtek. 🙂 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Tak se tento dokument přesně nazývá. Viz též dotaz. Jak je to s povinností ho zpracovat za účetní období kalendářní rok 2018? Teorie Dodržovat musíme §§ 82 až… Zobrazit více »

Spojené osoby a Zpráva o propojených osobách

Vytvořil | 9 května, 2019

Problematikou spojených osob se zabývají daňové a účetní předpisy, aktuálně řešíme dotaz týkající se tzv. Zprávy o propojených osobách a tzv. dotazníku… 🙃 Teorie V úvodu si připomeneme, které normy nás trápí, požadují například cenu obvyklou u těchto subjektů: ZDP § 23/7 ZDPH §§ 36 a 36a. INFO o spojených osobách Pro daň z příjmů platí povinnost… Zobrazit více »

Ceny obvyklé a DPPO

Vytvořil | 17 června, 2015

Opakují se dotazy, co s novým Dotazníkem… Povinná příloha DP k DPPO? První úskalí nás čeká, když řešíme, jestli je povinností přílohu vyplnit. Správná odpověď zní ANO i NE, neboť se musí posoudit individuální pozice každého daňového subjektu. Kritéria Několikrát jsme je již zmínili. Opakujeme, že nejsou zcela totožná s podmínkami pro audit podle zákona o účetnictví.… Zobrazit více »

Půjčka společníka

Vytvořil | 27 srpna, 2014

Může být stále „bezúročná“? Nový občanský zákoník („NOZ“) Nedovolíme si řešit právní stránku, ale domníváme se, že máme pro tazatele dobrou zprávu. Ceny obvyklé Podmínky pro „dodanění“ nestandardních vztahů mezi osobami spojenými jsou popsány v § 23/7 Zákona o daních z příjmů. Novela 2014 Úvodní text předmětného ustanovení ZDP byl kompletně přepsán z důvodů povinné rekodifikace na… Zobrazit více »

Pronájem majetku zaměstnanci

Vytvořil | 15 ledna, 2014

Musí být stanoveny ceny obvyklé? Majetek firmy Běžně se pronajímají movité věci zaměstnancům, nejčastěji jde o osobní vozy. Nabízejí se následující otázky: Jaké  musí být splněny podmínky? Musí být stanovena cena obvyklá a jak ji nejlépe určit? Lze se dohodnout na paušální částce, která zahrnuje také spotřebu PHM? Atd. Cena obvyklá? Tuto otázku musíme zodpovědět… Zobrazit více »

Faktura od společníka je uznána?

Vytvořil | 9 listopadu, 2012

Jediný společník poskytl služby pro „svou“ společnost. Společník je „zaměstnanec“ Titulek asi mnohé překvapí. Ale je tomu skutečně tak – pro účely daně z příjmů je považován za „zaměstnance“. Pronájem Dotaz je na fakturu za poskytnuté služby – obdobně se řeší také pronájmy, jak je rozebráno v článku: Může společník pronajmout majetek „své“ obchodní společnosti? Neměl by… Zobrazit více »