Category Archives: Osoby spojené

Cena obvyklá a skutečný majitel

Zejména u daně z příjmů právnických osob čas od času řeší poplatníci nepopulární téma: „cena obvyklá“. 🙃 Zákon V zákoně o daních z příjmů nalezneme § 23/7, v němž se uvádí, kdy se musí tato cena „ze zákona uplatnit“. Jde o případy tzv. spojených osob: „kapitálově“ a „jinak“, kdy se například jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné… Read More »

Skupina v DPH

Chcete-li si zjednodušit život v oblasti daně z přidané hodnoty, zvažte, zda není u Vás rozumné založit tzv. skupinu DPH. 🙂 Spojené osoby Skupinu mohou vytvořit pouze spojené osoby definované v § 5a ZDPH. Výhodou je skutečnost, že vztahy mezi členy skupiny nepodléhají režimu daně z přidané hodnoty. 🙂 Musí ale být – stejně jako pro daň z příjmů – na… Read More »

Cena obvyklá a daň z přidané hodnoty

Pouze stručně navazujeme na článek z minulého čtvrtka k cenám obvyklým a dani z příjmů, v němž jsme reagovali na „reklamní“ faktury v impériu agenta Bureše. 🙃 Co platí v DPH? Také pro účely daně z přidané hodnoty se ve vyjmenovaných případech, například podle § 36a ZDPH kontroluje základ daně na úrovni obvyklé ceny a provádí se konkrétní úpravy. Novela To platilo již… Read More »

Zpráva o propojených osobách

Aby nedošlo k omylu, nejedná se o neoblíbený „Dotazník“, resp. přílohu k daňovému přiznání právnických osob, což jsme řešili minulý týden ve čtvrtek. 🙂 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Tak se tento dokument přesně nazývá. Viz též dotaz. Jak je to s povinností ho zpracovat za účetní období kalendářní rok 2018? Teorie Dodržovat musíme §§ 82 až… Read More »

Spojené osoby a Zpráva o propojených osobách

Problematikou spojených osob se zabývají daňové a účetní předpisy, aktuálně řešíme dotaz týkající se tzv. Zprávy o propojených osobách a tzv. dotazníku… 🙃 Teorie V úvodu si připomeneme, které normy nás trápí, požadují například cenu obvyklou u těchto subjektů: ZDP § 23/7 ZDPH §§ 36 a 36a. INFO o spojených osobách Pro daň z příjmů platí povinnost… Read More »

Ceny obvyklé a DPPO

Opakují se dotazy, co s novým Dotazníkem… Povinná příloha DP k DPPO? První úskalí nás čeká, když řešíme, jestli je povinností přílohu vyplnit. Správná odpověď zní ANO i NE, neboť se musí posoudit individuální pozice každého daňového subjektu. Kritéria Několikrát jsme je již zmínili. Opakujeme, že nejsou zcela totožná s podmínkami pro audit podle zákona o účetnictví.… Read More »

Půjčka společníka

Může být stále „bezúročná“? Nový občanský zákoník („NOZ“) Nedovolíme si řešit právní stránku, ale domníváme se, že máme pro tazatele dobrou zprávu. Ceny obvyklé Podmínky pro „dodanění“ nestandardních vztahů mezi osobami spojenými jsou popsány v § 23/7 Zákona o daních z příjmů. Novela 2014 Úvodní text předmětného ustanovení ZDP byl kompletně přepsán z důvodů povinné rekodifikace na… Read More »

Pronájem majetku zaměstnanci

Musí být stanoveny ceny obvyklé? Majetek firmy Běžně se pronajímají movité věci zaměstnancům, nejčastěji jde o osobní vozy. Nabízejí se následující otázky: Jaké  musí být splněny podmínky? Musí být stanovena cena obvyklá a jak ji nejlépe určit? Lze se dohodnout na paušální částce, která zahrnuje také spotřebu PHM? Atd. Cena obvyklá? Tuto otázku musíme zodpovědět… Read More »

Faktura od společníka je uznána?

Jediný společník poskytl služby pro „svou“ společnost. Společník je „zaměstnanec“ Titulek asi mnohé překvapí. Ale je tomu skutečně tak – pro účely daně z příjmů je považován za „zaměstnance“. Pronájem Dotaz je na fakturu za poskytnuté služby – obdobně se řeší také pronájmy, jak je rozebráno v článku: Může společník pronajmout majetek „své“ obchodní společnosti? Neměl by… Read More »