Archiv kategorií: Osvobozené plnění

Členské příspěvky a Daně (2)

Navazujeme velmi krátce na včerejší článek (a doplnění dotazu) týkající se členských příspěvků. Skutečně se jedná o dvě různé záležitosti, což potvrzuje partnerem použitý režim daně z přidané hodnoty: Poradenské služby s 21% sazbou DPH. Osvobozené plnění podle § 61 zákona o DPH. 🙂 Osvobození od DPH Musí se jednat o služby nebo dodání zboží „…protihodnoty členského… Zobrazit více »

Umíte Nárokovat DPH (2)?

Navazujeme na včerejší článek a tentokrát upozorňujeme na souvislost přijatého daňového dokladu s jeho „použitím“. Věcná podmínka nároku na odpočet DPH Nahlédneme-li do zákona o dani z přidané hodnoty, ustanovení §§ 72 a 73, je zřejmé, že není možné uplatnit daň na vstupu u všech přijatých faktur (daňových dokladů). 🙃 Uvedeme si jeden vzorový příklad. Malé s.r.o.… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a pohledávky

Nejvíce frekventovaným dotazem, často spíše přáním plátců DPH, je otázka: Jestli konkrétní plnění (ne)patří do DPH? 🙂 Bohužel je „titulů“, které lze vyjmout z režimu daně z přidané hodnoty, minimum. Myslíme tím případy, kdy uskutečněné „plnění“ není: běžným zdanitelným plněním, osvobozeným plněním, nebo v režimu přenosu daňové povinnosti (reverse charge). Dotaz na BLOGu: Postoupení pohledávky nepodléhá DPH? Řešení… Zobrazit více »