Archiv kategorií: Daň z příjmů PO

Opravné daňové přiznání a Audit

Zpracovali jste účetní závěrku, jejíž nedílnou součástí je také daňové přiznání, které jste již řádně podali na FÚ. ALE při uzavření auditu se zjistilo pochybení v DPPO… To se stává, nejčastěji při “posledních” kontrolách: Dokladové inventury k účetnictví obsahuje rozpis konečných zůstatků (věcně komentovaných, je-li to třeba, nikoliv jen prostý výpis operací na daném účtu) A… Zobrazit více »

Odčitatelná položka VaV

Nelekejte se, pod zkratkou „VaV“ se rozumí snížení základu daně o odpočet na vědu a výzkum podle § 34a a násl. ZDP. Její doložení však vůbec není jednoduché… 🙃 Sděleni FinS Citujeme: „… V poslední době jsou však daňové odpočty považovány ze strany firem za nejisté a formálně a administrativně nepřívětivé. Průběžným výsledkem jednání pracovní… Zobrazit více »

Nová minimální daň pro nadnárodní korporace

Jde o Zákon o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin. Legislativní proces by měl být ukončen tak, aby účinnost byla již od 31. prosince 2023! O co se konkrétně jedná? Do tuzemského daňového systému se zavádí dvě nové přímé daně – přiřazovanou dorovnávací daň a českou dorovnávací… Zobrazit více »

Co vše nabízíme ve VIDEO Daňové přednášce

Navazujeme na předchozí články k VIDEO přednáškám: k účetní uzávěrce a závěrce, a daním. Jednoduše rekapitulujeme několik klíčových námětů! 🙂 Daň z příjmů Nejdůležitější novinkou, která se uplatní retroaktivně, je varianta mimořádných odpisů. Týká se to jak Fyzických, tak Právnických osob! Daň z přidané hodnoty Nezapomeňte na větší možnosti zrušit registraci, neboť nyní platí omezení obrat 2 000… Zobrazit více »

Dodanění závazků u fyzických osob

Řešíme komplikovanou, především však nepříjemnou povinnost poplatníků daně z příjmů týkající se „dodanění“ starých neuhrazených závazků, které jsou po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců. 🙃 FO výdaje prokazuje, ale neúčtuje Předmětem dotazu je, zda se výše uvedená povinnost týká fyzických osob. ANO🙃 Bohužel musíme postupovat podle § 23/3/a/11, ze kterého citujeme příslušná ustanovení pro tyto… Zobrazit více »

Staré závazky zvyšují daňovou povinnost?

Reagujeme na opakující se dotazy… ANO, jsou-li v účetnictví evidovány k rozvahovému dani – třeba k 31. 12. 2017 – závazky po splatnosti více jak 30 kalendářních měsíců, zvýší se základ daně z příjmů. 🙃 Pravidla ZDP O této nepříjemné skutečnosti jsme Vás již několikrát informovali. Postupuje se podle § 23/3/a/11. Jde samozřejmě o závazky, které byly dříve využity… Zobrazit více »

Uzávěrkové operace a odpis závazku

Na jednoduchý dotaz na BLOGu jsme připravili jasnou a krátkou odpověď. 🙂 Dotaz Evidujeme historickou půjčku, ale podle právníků tento závazek již zanikl. Jak máme odúčtovat půjčku – řešíme pro auditora „poslední“ uzávěrkové operace. Řešení Zásadní jsou následující tři oblasti. Právo Je v gesci právníků, předpokládáme, že závazek skutečně zanikl. Účetnictví Účetní operace je jasná: z pasiv… Zobrazit více »