Odčitatelná položka VaV

Vytvořil | 28 února, 2024

Nelekejte se, pod zkratkou „VaV“ se rozumí snížení základu daně o odpočet na vědu a výzkum podle § 34a a násl. ZDP.

Její doložení však vůbec není jednoduché… 🙃

Sděleni FinS

Citujeme:

„… V poslední době jsou však daňové odpočty považovány ze strany firem za nejisté a formálně a administrativně nepřívětivé.

Průběžným výsledkem jednání pracovní skupiny svolané ministryní pro vědu, výzkum a inovace je spuštění pilotního projektu v oblasti posuzování výzkumné a vývojové činnosti, jejíž přidaná hodnota je důležitým prostředkem k hospodářskému růstu a zvyšování produktivity české ekonomiky…“

Naše RADA

Finanční správa upozorňuje, že:

„…V rámci pilotního projektu bude testováno posuzování výzkumné a vývojové činnosti úprava zákona o daních z příjmů, která s účinností od 1. 1. 2024 výslovně zakotvila možnost prokazování povinných náležitostí obsažených v projektové dokumentaci VaV dalšími důkazními prostředky…“. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *