KDY a CO Fyzické inventury

Vytvořil | 29 února, 2024

Odpovídáme na opakující se dotazy

Termín

Pro mnohé účetní je stále překvapením sdělení, mají-li účetní období kalendářní rok, že posledním dnem, kdy musí být fyzické inventury provedeny, je DNES 29. února 2024.

Inventarizační rozdíly

Samozřejmě se v tomto případě, byť jsou zjištěny až posledního února, účtují do roku 2023! 🙂

Inventarizační zápis/soupis

Jeho náležitosti nalezneme v § 30/7 zákona o účetnictví, obsahuje minimálně:

  • Kdo a kdy (a kde) inventury provedl.
  • Seznam položek v ks a Kč.
  • Jak inventura proběhla („počítáním“ a porovnáním s účetními hodnotami).
  • Zjištěné inventarizační rozdíly.
  • Jaký je rozvahový den, okamžik (čas) zahájení a ukončení fyzické inventury.
  • Datumy a podpisy (resp. podpisové záznamy).

Naše RADA

O manku a přebytcích rozhodne následně vedení účetní jednotky. Pravidla se nezměnila, tak Vám nabízíme dříve publikované VIDEO!

Nezapomeňte na naše náměty pro optimalizaci 🙂:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *