Category Archives: Audit

Audit „malého“ SRO a DPPO

V tomto týdnu se věnujeme podmínkám pro tzv. povinný audit účetní závěrky. Vysvětlili jsme si základní kritéria, rozdíl mezi akciovou společností a společností s ručením omezeným, pro kterou jsou ukazatele výhodnější – resp. jejich počet, musí naplnit dvě (AS jen jedno). Rok 2022 (a 2021) A zřejmě nejdůležitější je, že skutečně „čekáme“ na letošní výsledky 🙃, neboť… Read More »

Audit AS vs. SRO

Titulek je všem určitě srozumitelný, ale stále se opakují dotazy, proč je zde rozdíl. Myslí se tím v prvé řadě parametry pro povinný audit účetní závěrky pode § 20 zákona o účetnictví. Kritéria Připomněli jsme si je podrobně v pondělím článku a videu: Aktiva celkem 40 000 000 Kč Obrat 80 000 000 Kč Průměrný počet zaměstnanců 50 A rozdíl mezi… Read More »

Přípravy na účetní závěrku a co audit?

Pomalu a jistě začíná podzim, startují různá daňová a účetní školení, blíží se konec roku a tím proces zpracování účetní uzávěrky… Rozvahový den Většina účetních jednotek má účetní období kalendářní rok, rozvahovým dnem, k němuž musí být sestavena účetní závěrka je tedy silvestr, 31. 12. 2022. Rozsah této závěrky může být různý, svou roli hraje skutečnost,… Read More »

Náklady na audit

Věříme, že jste si pečlivě prohlédli námi včera nabízené VIDEO! 🙂 Staré a nové hodnoty parametrů A možná jste zjistili, že údaje za rok 2021 předurčují Vaši účetní jednotku k povinnému auditu. Letos očekáváte pokles obratu, není tak jisté, zda budete mít za účetní období kalendářní rok 2022 audit povinný. Daňová účinnost Přesto se domlouváte se… Read More »

Nový školní rok a účetnictví (a povinný audit?)

DNES začíná školní rok a možná mnozí přemýšlí o účasti v různých vzdělávacích kurzech. Nabízíme alternativu, průběžně budeme vysvětlovat vybrané oblasti účetnictví (a také daní) v krátkých článcích s ilustrativními náměty (příklady). Pusťme se společně do díla! 🙂 Audit – je nebo není povinný? Skutečně se na tuto otázku musí nalézt u mnoha účetních jednotek odpověď každý rok.… Read More »

Dokladové inventury pro Audit (a DPPO)

Doplňujeme sérii článků, rad, jak „se domluvit“ s auditorem o téma, které by mělo (ale bohužel často není) samozřejmostí – co musí účetní jednotka být schopna doložit k auditované účetní závěrce. O co se jedná? Některá témata jsou pro naše klienty „až protivná“, ale jde skutečně o povinnosti účetní jednotky: Směrnice, minimálně k doložení používaných postupů odlišných pro… Read More »

Audit a oceňování v účetní závěrce

Největší kámen úrazu při diskusích auditora s vedením účetní jednotky představuje nepochopení 🙃, že ocenění musí být „reálné“, ale nemyslíme tím tzv. reálnou hodnotou (komplikované a nutné pro velké firmy). O co se jedná? Uvedeme si vzorové příklady, kdy má auditor pravdu (!): Účetní odpisy se nemohou rovnat daňovým, které nemají „nic“ společného s vyjádřením odpovídající hodnoty… Read More »

JAK se (ne)domluvit s Auditorem

Měsíc červen je ve znamení finišujících se auditů účetních závěrek za loňský rok… Samozřejmě doporučujeme „dohodu“, neboť je třeba si uvědomit, že Auditor je povinen dbát na dodržení auditorských předpisů (standardů, byť někdy nesmyslných…), ale zejména může odsouhlasit předloženou závěrku jen tehdy, pokud odpovídá účetním principům! Problémy se vyskytují… Rozdělíme si je na čtyři oblasti:… Read More »

Parametry pro povinný audit (?) – vzorový příklad

Reagujeme velmi krátce na aktuální téma… Rozumíme všem, kteří jsou trochu nervózní, ale ono to je zcela srozumitelné, jak se posuzují ukazatele pro povinný audit! 🙂 Kritéria pro audit Řešíme parametry, které ukládá v § 20 zákon o účetnictví, pro tzv. povinný audit účetní závěrky. V našem případě je situace jednodušší, neboť účetní období je rovno… Read More »

Kritéria pro povinný audit neznáme…!

ANO, na otázku k našemu VIDEU odpovídáme kladně. Skutečně nemusí v této chvíli, v procesu zpracování účetní uzávěrky, účetní jednotka znát údaje pro testování kritérií povinného auditu za letošní rok. 🙃 Audit 2021? Jak si můžete potvrdit na zveřejněné ukázce, konkrétních příkladech, opravdu platí, že: povinném auditu za kalendářní rok 2021 Rozhodující parametry za rok 2020 a rok… Read More »