Archiv kategorie: Audit

Parametry pro povinný audit (?) – vzorový příklad

Vytvořil | 8 prosince, 2021

Reagujeme velmi krátce na aktuální téma… Rozumíme všem, kteří jsou trochu nervózní, ale ono to je zcela srozumitelné, jak se posuzují ukazatele pro povinný audit! 🙂 Kritéria pro audit Řešíme parametry, které ukládá v § 20 zákon o účetnictví, pro tzv. povinný audit účetní závěrky. V našem případě je situace jednodušší, neboť účetní období je rovno… Zobrazit více »

Kritéria pro povinný audit neznáme…!

Vytvořil | 19 listopadu, 2021

ANO, na otázku k našemu VIDEU odpovídáme kladně. Skutečně nemusí v této chvíli, v procesu zpracování účetní uzávěrky, účetní jednotka znát údaje pro testování kritérií povinného auditu za letošní rok. 🙃 Audit 2021? Jak si můžete potvrdit na zveřejněné ukázce, konkrétních příkladech, opravdu platí, že: povinném auditu za kalendářní rok 2021 Rozhodující parametry za rok 2020 a rok… Zobrazit více »

VIDEO: (Ne)povinný Audit a termín podání DPPO za rok 2020

Vytvořil | 24 května, 2021

Mnoho účetních jednotek, poplatníků daně z příjmů právnických osob, řeší na poslední chvíli, kdy musí podat Daňové přiznání za loňský rok: v úterý 1. června, nebo „až“ ve čtvrtek 1. července… Nejde jen o otázku, jestli je/není povinný audit, ale připomínáme variantu podání elektronickou formou, viz předchozí články a videa. 🙂 Naše RADA Nabízíme vám VIDEO se… Zobrazit více »

VIDEO: Kritéria pro povinný audit za rok 2020

Vytvořil | 8 března, 2021

Vážení, každý rok se musí znovu a znovu kontrolovat, zda (ne)jsou naplněny podmínky pro povinný audit účetní závěrky, stanovené § 20 zákona o účetnictví. PLUS/MÍNUS Vše má své výhody a nevýhody. Máte-li povinný audit, v klidu odevzdáte daňové přiznání o několik měsíců později 🙂. Na druhé straně musíte sehnat rozumného auditora… 🙃 Naše RADA Na vzorovém videu,… Zobrazit více »

Náklady na audit jsou/nejsou daňové?

Vytvořil | 13 října, 2020

Navazujeme na článek ze září včetně souvisejícího dotazu: Je pro uznání nákladů na audit rozhodující, jestli byla nebo nebyla zaúčtována dohadná položka pasivní? ANO i NE… Přesnější je podle autora BLOGu účtování dohadné položky s tím, že v roce následujícím je rozdíl daňově účinný. 🙂 Někteří kolegové upřednostňují druhou variantu, do nákladů zahrnout audit až na základě předané… Zobrazit více »

Náklady na audit jsou daňové?

Vytvořil | 16 září, 2020

Řešíme, pro autora BLOGu, překvapivý dotaz: Jedná se o náklady vynaložené na audit účetní závěrky v případech, kdy není audit povinný… Odpověď je totiž jednoznačná: Samozřejmě jde o položku uznanou na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24/1 zákona o daních z příjmů. 🙂 Není vůbec podstatné 🙂, zda je povinnost auditu uložena právními předpisy, zpravidla… Zobrazit více »

Schvalování účetních závěrek

Vytvořil | 14 července, 2020

V praxi nebývají problémy, nejde-li o auditované firmy, se schvalováním účetních závěrek. Jejich zpracování může být v době čínské chřipky složitější, proto platí novinka pro konání valné hromady projednávající závěrku. 🙃 Lhůta Podle standardních pravidel (zákon o obchodních korporací) má být projednána a schválena do šesti měsíců od konce příslušného účetního období. Za kalendářní rok 2019 do 30.… Zobrazit více »

Musíme mít audit za letošní rok (2019)?

Vytvořil | 13 listopadu, 2019

Toto téma se vždy na konci roku znovu a znovu objevuje. DNES je třináctého, možná Vás potěšíme 🙂, nebo naopak zarmoutíme 🙃? Pravidla Kontrolujeme u většiny „standardních“ účetních jednotek tři kritéria: rozvaha/40 Mio Kč, obrat/80 Mio Kč a počet 50 zaměstnanců. Další pravidla viz naše publikované články. 🙂 Dvě účetní období Za letošní rok dále řešíme údaje… Zobrazit více »

Náklady na audit

Vytvořil | 22 května, 2019

Pravidelně se opakují dotazy, jak se posuzují náklady vynaložené na audit účetní závěrky. Existuje problém? Mohlo by se na první pohled zdát, že ano, neboť auditorskou zprávu obdržíte až po závěrce za loňský rok. 🙃 ALE opak je pravdou: V rámci uzávěrkových prací zaúčtujete dohadnou položku pasivní, která je samozřejmě uznána jako daňový náklad. 🙂 Naše… Zobrazit více »

Časové rozlišení a audit

Vytvořil | 25 června, 2015

Prý je u auditu povinné? Účetní principy Jedním ze základních účetních principů je v návaznosti na zákon o účetnictví, například § 3, zajištění časové a věcné souvislosti. To znamená, že zařadíme účetní operace do roku 2014, pokud s tímto účetním obdobím souvisí. Časové rozlišení vs. Dohadné položky Mohlo by se tedy zdát, že časové rozlišení je povinné.… Zobrazit více »