JAK se (ne)domluvit s Auditorem

Vytvořil | 1 června, 2022

Měsíc červen je ve znamení finišujících se auditů účetních závěrek za loňský rok…

Samozřejmě doporučujeme „dohodu“, neboť je třeba si uvědomit, že Auditor je povinen dbát na dodržení auditorských předpisů (standardů, byť někdy nesmyslných…), ale zejména může odsouhlasit předloženou závěrku jen tehdy, pokud odpovídá účetním principům!

Problémy se vyskytují…

Rozdělíme si je na čtyři oblasti:

  • Zásadní, například v ocenění, tj. vykazovaných hodnotách (účetní odpisy, opravné položky, rezervy, odložená daň).
  • Obsahové, třeba jak má vypadat Příloha a další dokumenty Výroční zpráva.
  • Dokladové, co vše je povinností prokázat, nejen směrnice, ale též inventarizační zápisy.
  • Formální, v mnoha případech zbytečné.

Co doporučujeme?

Věnujte se pečlivě prvním třem, ke kterým jsme připravili k publikování samostatné články.

Naše RADA

A k poslednímu bodu, jestliže by Auditor opravdu trval na zbytečnostech, zkuste ho přesvědčit, že důležitější je „obsah“ a nikoliv forma… 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *