Jaký má být daňový doklad pro nárok na odpočet?

Vytvořil | 26 července, 2018

V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby:

  • Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a
  • současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici.

Aktuální dotaz

Navazuje na problematiku daňové dokladu:

  • Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují nepřesnosti nebo není úplný?
  • Je nárok na odpočet DPH?

Řešení

Je překvapivě velmi jednoduché:

  • ANO, nárok máte. 🙂

Náležitosti daňového dokladu upravuje § 29 s násl. Zákona o DPH.

ALE podle § 73/5 je možné nárok prokázat jiným způsobem, jestliže neobsahuje daňový doklad „…všechny předepsané náležitosti…“.


Doporučujeme Vám proto v záznamní evidenci, resp. v účetnictví k příslušné faktuře doplnit s Vaším podpisem prokázané neúplné údaje. 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *