Archiv kategorie: Nárok na odpočet

Nárok na odpočet daně a existence daňového dokladu

Vytvořil | 14 ledna, 2021

Navazujeme na úterní článek a upozorňujeme na zásadní, příznivou výjimku pro uplatňování nároku na odpočet daně.  🙂 Jde o situace, kdy se současně musí přiznat daň na výstupu, tj. přenos daňové povinnosti “reverse charge”. Služby z EU Zde pro nárok na odpočet daně existuje výjimka – není-li k dispozici daňový doklad: „…lze nárok prokázat jiným způsobem…“ 🙂, a… Zobrazit více »

Do KDY je nárok na odpočet DPH?

Vytvořil | 27 srpna, 2020

Běžně se vyskytují případy, kdy se nestihne uplatnit nárok na odpočet daně z přidané v tom zdaňovacím období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plněni a byl již k dispozici daňový doklad. Aby nedošlo k omylu, jde o situace, u nichž dojde k újmě na straně plátce DPH. Časový test V principu platí tříletý časový test, ve kterém lze nárok na odpočet uplatnit,… Zobrazit více »

Jaké jsou zákazy nároku na odpočet DPH?

Vytvořil | 26 srpna, 2020

Pokud řešíte, jestli si můžete uplatnit daň na vstupu, nahlédněte do obecných pravidel uvedených v § 72 a násl. zákona o dani z přidané hodnoty. “ANO” Podmínkou je, abyste použili přijaté zdanitelné plnění pro svou ekonomickou činnost! 🙂 Různé formy krácení nároku na odpočet daně se týkají souběhu s uskutečňováním osvobozených plnění nebo částečné využití pro… Zobrazit více »

Umíte Nárokovat DPH (3)?

Vytvořil | 28 srpna, 2018

Navazujeme na předchozí články, neboť se v praxi stále setkáváme se zbytečnými problémy při uplatňování nároku na odpočet DPH. Připomínáme základní pravidla Postupuje se podle § 72 a násl. zákona o DPH, zdůrazňovali jsme v předchozích textech: Určení správného zdaňovacího období, „existence daňového dokladu“… Vazbu na uskutečňování tzv. „ekonomické činnosti“… Kdy je zákaz? Nárok není, jestliže přijaté… Zobrazit více »

Umíte Nárokovat DPH (1)?

Vytvořil | 23 července, 2018

Předpokládáme, že na takový dotaz následuje rychlá odpověď, bez přemýšlení: ANO. 🙂 ALE… Přesto si dovolíme upozornit na dvě úskalí, se kterými se setkáváme, jsou-li uplatňované nároky na odpočet daně z přidané hodnoty kontrolovány Daňovým poradcem nebo Finančním úřadem: správné zdaňovací období – viz níže, a souvislost s uskutečňováním ekonomických činnosti (v zítřejším článku). DEN D Připomínáme,… Zobrazit více »