Archiv kategorií: Nárok na odpočet

Krácení nároku na DPH a účetnictví (a daně)

V souvislosti s posledními články se objevily dotazy typu „a co neuplatněná daň z přidané hodnoty…?“. Účetnictví Běžně se účtuje tato daň z přidané hodnoty operací MD 538 nebo MD 548.AE/– MD 343. Daň z příjmů Jedná se o daňový náklad, k dispozici máme ustanovení § 24/2/ch ZDP. Pod spojením „další daně“ si můžeme dosadit právě daň z přidané hodnoty. Není podmínkou,… Zobrazit více »

Nové auto a odhad DPH

Překvapil vás titulek? U daně z přidané hodnoty totiž také platí, že nárok se „odhaduje“. Uveďme si jednoduchý příklad a navazujeme na včerejší článek. Nové auto v 07/2023 Firma si pořídila v červenci nový vůz pro obchodního referenta. Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nezpochybnitelný. Výše nároku: Nárok podmínečný? ANO, zítra a pozítří si doplníme naše povinnosti… Zobrazit více »

Jak je klíčové mít DD kvůli nároku na odpočet?

V pátek jsme si připomněli vliv „dne uskutečnění zdanitelného plnění“ k nároku na odpočet daně, ale také k daňové povinnosti. Podmínky pro nárok Zmínili jsme § 73, a doplníme si, že je skutečně nutné podle § 73/1/a zákona o DPH „mít daňový doklad“. Kdy mám/musím mít daňový doklad (DD)? V praxi se stále přehlíží následující druhý odstavec: „Plátce je… Zobrazit více »

Nárok na odpočet daně a existence daňového dokladu

Navazujeme na úterní článek a upozorňujeme na zásadní, příznivou výjimku pro uplatňování nároku na odpočet daně.  🙂 Jde o situace, kdy se současně musí přiznat daň na výstupu, tj. přenos daňové povinnosti “reverse charge”. Služby z EU Zde pro nárok na odpočet daně existuje výjimka – není-li k dispozici daňový doklad: „…lze nárok prokázat jiným způsobem…“ 🙂, a… Zobrazit více »

Do KDY je nárok na odpočet DPH?

Běžně se vyskytují případy, kdy se nestihne uplatnit nárok na odpočet daně z přidané v tom zdaňovacím období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plněni a byl již k dispozici daňový doklad. Aby nedošlo k omylu, jde o situace, u nichž dojde k újmě na straně plátce DPH. Časový test V principu platí tříletý časový test, ve kterém lze nárok na odpočet uplatnit,… Zobrazit více »

Jaký má být daňový doklad pro nárok na odpočet?

V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Zobrazit více »