Do KDY je nárok na odpočet DPH?

Vytvořil | 27 srpna, 2020

Běžně se vyskytují případy, kdy se nestihne uplatnit nárok na odpočet daně z přidané v tom zdaňovacím období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plněni a byl již k dispozici daňový doklad.

Aby nedošlo k omylu, jde o situace, u nichž dojde k újmě na straně plátce DPH.

Časový test

V principu platí tříletý časový test, ve kterém lze nárok na odpočet uplatnit, a to podle § 73/3 zákona o DPH.


Na aktuální dotaz máme proto příznivou odpověď. 🙂


Naše RADA

Pro zjednodušení jsme uvedli pouze základní informace.


Například u přijatých plnění s částečným nárokem má být nárok realizován v příslušném kalendářním roce, neboť by mohlo docházet ke zkreslení kvůli koeficientům (§ 73/4). 🙃


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *