Archiv kategorií: Spolupracující osoba

Optimalizace daní a spolupracující osoba

V úterním článku jsme uvedli další možnost optimalizace daní u fyzických osob, která se týká manželů, konkrétně variantě spolupracujících osob. Doplňujeme proto informaci, že tato možnost není určena jen manželům!🙂 Podnikání a manželé Daňová výhoda je veliká, není podmínkou, na rozdíl od jiných variant, aby manželé měli společné jmění. Přesun dílčího základu daně U příjmu… Zobrazit více »

Sdružení nebo spolupráce FO

Reagujeme na aktuální dotaz týkající se optimalizace daně z příjmů fyzických osob (FO) za loňský rok. Právo poplatníků Jsou-li splněny obecné podmínky pro: Sdružení bez právní subjektivity podle § 12 ZDP, správně „společnost“ rozdělující „společné příjmy a výdaje“, omezení se týká pouze varianty paušálních výdajů. Nebo Příjmů a výdajů spolupracujících osob podle § 13 ZDP, se… Zobrazit více »

Přenos ztráty a spolupracující osoba

Krátce reagujeme na dotaz, jaké limity platí při převodu ztráty na spolupracující osobu, ať už se jedná o manžele nebo jiného poplatníka. V zákoně o daních z příjmů jsou stanoveny maximální hranice pro přesun příjmů a výdajů na spolupracující osobu, velmi zvýhodněné pro manžele. Jde o kritérium: „…podíl příjmů…“ a „…příjmy převyšují výdaje…“ aj. Řešení Pro aktuální… Zobrazit více »