Archiv kategorií: Sdružení

Sdružení Fyzických osob a daň z příjmů

K včerejšímu článku týkajícího se daně z přidané hodnoty si doplníme krátkou poznámku k dani z příjmů fyzických osob. Jak se rozděluje zisk (ztráta)? Záleží na společenské smlouvě, jak se společníci společnosti (účastníci sdružení) dohodnou. Skutečně je zde smluvní volnost, každý kalendářní rok, u každé akce, to může být jinak. 🙂 Dílčí daňový základ Jedná se o samostatné poplatníky… Zobrazit více »

Osoba povinná a vznik sdružení a co DPH?

V úterý jsme řešili, že se většina podnikatelů (osob povinných k dani), nemají-li velké obraty, nemusí registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙂 Založení sdružení Správně máme uvést „společnost“, dříve „sdružení bez právní subjektivity“. Pokud vznikne, jsou-li například tři účastníci („společníci“): Jeden je plátce DPH, druhý je identifikovanou osobu, třetí osobou povinnou k dani… Nemá založení sdružení žádný přímý dopad… Zobrazit více »

„Účtování“ ve sdružení a daň z přidané hodnoty

Nekonečným tématem, jak je to s DPH u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), se zabývá autor BLOGu v jedné ze svých knih. Nyní krátce odpovídáme na aktuální dotaz. Faktura od neplátce Společník (účastník sdružení) přeúčtovává ostatním společníkům fakturu za zboží, služby, kterou obdržel od neplátce. Z dotazu dovozujeme, že všichni společníci jsou plátci a mají dohodnuto, že… Zobrazit více »

Sdružení nebo spolupráce FO

Reagujeme na aktuální dotaz týkající se optimalizace daně z příjmů fyzických osob (FO) za loňský rok. Právo poplatníků Jsou-li splněny obecné podmínky pro: Sdružení bez právní subjektivity podle § 12 ZDP, správně „společnost“ rozdělující „společné příjmy a výdaje“, omezení se týká pouze varianty paušálních výdajů. Nebo Příjmů a výdajů spolupracujících osob podle § 13 ZDP, se… Zobrazit více »

Fyzická osoba a příjmy ze sdružení – a jiné…

Na konkrétní otázku, jaký může mít základ daně účastník sdružení – jinými slovy: “Jaké bude platit daně za loňský rok fyzická/právnická osoba (společník společnosti), odpovědět (ne)umíme. ALE poradit můžeme… Přestože neznáme přesné částky a další potřebné údaje, řešení nabízíme. 🙂 Vzorový příklad Činnosti společníka mohou být různé, což potvrzuje následující tabulka. Aktivity FO Výsledek (1) Výsledek… Zobrazit více »

Sdružení a povinnosti k DPH

Reagujeme na dotaz, který se týká komplikací u DPH ve společnosti (sdružení). Dodatečná daňová přiznání Je povinností je podat (a také následná Kontrolní hlášení!) 🙃, pokud opravdu existovala uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění u ostatních společníků! ZDP vs. ZDPH Ale neplatí automaticky, že podíl na příjmech a výdajích se rovná zdanitelným nebo osvobozeným plněním pro… Zobrazit více »

Jak se mají evidovat tržby (EET) – ve sdružení

Reagujeme na aktuální dotaz, v němž se tazatelka táže, kdo, resp. jak se mají evidovat tržby osoby spolupracující formou „franchisingu“. Sdružení Spolupracovníci si podle zadání založili sdružení bez právní subjektivity (společnost) a hlavní organizátorka je společnicí všech sdružení. Zastoupení Doplňující dotaz se týká zastupování – redakčně upraveno: „Je možné, aby jednotliví spolupracovníci při vyúčtování hotovosti se… Zobrazit více »

Registrace k DPH u společníků společnosti (sdružení)

Navazujeme na včerejší článek, závěr, v němž jsme zdůraznili, že osoba povinná k dani musí sledovat zákon o DPH, aby se zajistila případná povinná registrace k DPH. Obrat a registrace? Ve většině případů se osoby povinné k dani registrují kvůli překročení obratu – viz § 4a ZDPH. 🙃 Obrat a společník? Každý společník „má“ své vlastní hodnoty obratu. Velmi často… Zobrazit více »

Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části: FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“… Zobrazit více »

Dobropisy mezi společníky

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »