Archiv kategorií: DPH ve Sdružení

Osoba povinná a vznik sdružení a co DPH?

V úterý jsme řešili, že se většina podnikatelů (osob povinných k dani), nemají-li velké obraty, nemusí registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙂 Založení sdružení Správně máme uvést „společnost“, dříve „sdružení bez právní subjektivity“. Pokud vznikne, jsou-li například tři účastníci („společníci“): Jeden je plátce DPH, druhý je identifikovanou osobu, třetí osobou povinnou k dani… Nemá založení sdružení žádný přímý dopad… Zobrazit více »

„Účtování“ ve sdružení a daň z přidané hodnoty

Nekonečným tématem, jak je to s DPH u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), se zabývá autor BLOGu v jedné ze svých knih. Nyní krátce odpovídáme na aktuální dotaz. Faktura od neplátce Společník (účastník sdružení) přeúčtovává ostatním společníkům fakturu za zboží, služby, kterou obdržel od neplátce. Z dotazu dovozujeme, že všichni společníci jsou plátci a mají dohodnuto, že… Zobrazit více »

Sdružení a povinnosti k DPH

Reagujeme na dotaz, který se týká komplikací u DPH ve společnosti (sdružení). Dodatečná daňová přiznání Je povinností je podat (a také následná Kontrolní hlášení!) 🙃, pokud opravdu existovala uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění u ostatních společníků! ZDP vs. ZDPH Ale neplatí automaticky, že podíl na příjmech a výdajích se rovná zdanitelným nebo osvobozeným plněním pro… Zobrazit více »

Registrace k DPH u společníků společnosti (sdružení)

Navazujeme na včerejší článek, závěr, v němž jsme zdůraznili, že osoba povinná k dani musí sledovat zákon o DPH, aby se zajistila případná povinná registrace k DPH. Obrat a registrace? Ve většině případů se osoby povinné k dani registrují kvůli překročení obratu – viz § 4a ZDPH. 🙃 Obrat a společník? Každý společník „má“ své vlastní hodnoty obratu. Velmi často… Zobrazit více »

Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části: FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“… Zobrazit více »

Dobropisy mezi společníky

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Zobrazit více »

Sdružení: pravidla pro DPH a jiné Daně…

Navazujeme na včerejší článek a doplňující poznámku k původnímu dotazu. 🙂 „Účetnictví“ a „Daň z příjmů“ vs. Daň z přidané hodnoty Zpřesněno bylo v dotaze, že: účetnictví povede nadále pověřený společník, a faktury mezi společníky budou podle jejich sjednaných podílů na společnosti. Ideální řešení Takový postup je nejjednodušší! ALE pouze pro případy, KDY skutečně vykonávaná ekonomická činnost tomu… Zobrazit více »

Sdružení a faktury do zahraničí

Všichni si stále zvykáme na novinku, která se týká společností (sdružení bez právní subjektivity), účinnou od 1. 1. 2019: „…každý společník jedná pro účely daně z přidané hodnoty sám za sebe…“. 🙂 Teorie Toto základní a neměnné pravidlo si vždy musíme zdůraznit při každém problému, dotazu. Zákon o DPH nezná v principu výjimky pro společníky, proto se… Zobrazit více »

Sdružení: kdo a jak má vést evidenci DPH

Přinášíme třetí a závěrečný díl našeho miniseriálu k problematice sdružení. Jedná se o další dotaz, v němž se řeší vazba: Nového povinného modelu společnosti kvůli dani z přidané hodnoty od 1. ledna 2019. A také jak se mají společníci vypořádat s daní z příjmů, resp. stanovit své dílčí daňové základy v příštím roce. DPH vs. ZDP Připomínáme, že pravidla pro… Zobrazit více »

Sdružení: společníci s různým statusem DPH

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme k aktuálnímu dotazu a návrhu řešení ještě jednu důležitou poznámku, která byl zmíněna v dotaze. Pozice společníků pro účely DPH Opravdu je možné, aby ve společnosti měli účastníci různý statut. Nemusí být všichni plátci nebo neplátci daně z přidané hodnoty! 🙂 Dotaz Citujeme: „…, že by jedna byla nadále plátcem DPH a… Zobrazit více »