Category Archives: DPH ve Sdružení

Osoba povinná a vznik sdružení a co DPH?

V úterý jsme řešili, že se většina podnikatelů (osob povinných k dani), nemají-li velké obraty, nemusí registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙂 Založení sdružení Správně máme uvést „společnost“, dříve „sdružení bez právní subjektivity“. Pokud vznikne, jsou-li například tři účastníci („společníci“): Jeden je plátce DPH, druhý je identifikovanou osobu, třetí osobou povinnou k dani… Nemá založení sdružení žádný přímý dopad… Read More »

„Účtování“ ve sdružení a daň z přidané hodnoty

Nekonečným tématem, jak je to s DPH u společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity), se zabývá autor BLOGu v jedné ze svých knih. Nyní krátce odpovídáme na aktuální dotaz. Faktura od neplátce Společník (účastník sdružení) přeúčtovává ostatním společníkům fakturu za zboží, služby, kterou obdržel od neplátce. Z dotazu dovozujeme, že všichni společníci jsou plátci a mají dohodnuto, že… Read More »

Sdružení a povinnosti k DPH

Reagujeme na dotaz, který se týká komplikací u DPH ve společnosti (sdružení). Dodatečná daňová přiznání Je povinností je podat (a také následná Kontrolní hlášení!) 🙃, pokud opravdu existovala uskutečněná a přijatá zdanitelná plnění u ostatních společníků! ZDP vs. ZDPH Ale neplatí automaticky, že podíl na příjmech a výdajích se rovná zdanitelným nebo osvobozeným plněním pro… Read More »

Registrace k DPH u společníků společnosti (sdružení)

Navazujeme na včerejší článek, závěr, v němž jsme zdůraznili, že osoba povinná k dani musí sledovat zákon o DPH, aby se zajistila případná povinná registrace k DPH. Obrat a registrace? Ve většině případů se osoby povinné k dani registrují kvůli překročení obratu – viz § 4a ZDPH. 🙃 Obrat a společník? Každý společník „má“ své vlastní hodnoty obratu. Velmi často… Read More »

Podíl na sdružení (společnosti) a DPH

Jednou z nejsložitějších oblastí je sladění daně z příjmů (účetnictví) a daně z přidané hodnoty u společností (sdružení bez právní subjektivity) 🙃, což potvrzuje i další dotaz, který má dvě části: FO, stejná činnost, všichni daňová evidence, „hlavní“ společník (jedná svým jménem za celou společnost) je Q plátce, ostatní neplátci. Kdy nejpozději je možné vyfakturovat svůj podíl „hlavnímu“… Read More »

Dobropisy mezi společníky

Můžeme diskuse a články týkající se fungování společnosti (sdružení bez právní subjektivity) nazvat skutečně „nekonečným příběhem“… 🙂🙃 Opravy základu daně mezi společníky Měla by platit standardní pravidla, nicméně KOV se v květnu nebyl schopen domluvit a předložený příspěvek: Vystavování opravných daňových dokladů mezi společníky společnosti v případě změny výše podílů na společné činnosti a režim DPH… Read More »

CO patří do DP a KH u sdružení?

Reagujeme na aktuální dotaz týkající se novinky platné pro společnost (sdružení bez právní subjektivity). CO platí od 1. ledna 2019 Je to jasné: Každý společník jedná sám za sebe! DP a KH Proto také každý z nich musí uvádět své hodnoty v daňovém přiznání a kontrolním hlášení. Podkladem je stanovený poměr (jde-li o plnění „celé“ společnosti) a… Read More »

Sdružení a nové povinnosti k DPH od ledna 2019

Pro mnoho společníků společností (účastníků sdružení bez právní subjektivity) je „strašákem“ příští pondělí… DPH za leden Každý společník se musí v roce 2019 vypořádat s právy a povinnostmi k dani z přidané hodnoty „sám za sebe“, jak jsme již rozebrali na základě Vašich dotazů v několika článcích. Aktuální dotaz Společnost má dva společníky, zatím pro účely DPH vše vyřizoval pouze… Read More »

Sdružení: pravidla pro DPH a jiné Daně…

Navazujeme na včerejší článek a doplňující poznámku k původnímu dotazu. 🙂 „Účetnictví“ a „Daň z příjmů“ vs. Daň z přidané hodnoty Zpřesněno bylo v dotaze, že: účetnictví povede nadále pověřený společník, a faktury mezi společníky budou podle jejich sjednaných podílů na společnosti. Ideální řešení Takový postup je nejjednodušší! ALE pouze pro případy, KDY skutečně vykonávaná ekonomická činnost tomu… Read More »

Sdružení a faktury do zahraničí

Všichni si stále zvykáme na novinku, která se týká společností (sdružení bez právní subjektivity), účinnou od 1. 1. 2019: „…každý společník jedná pro účely daně z přidané hodnoty sám za sebe…“. 🙂 Teorie Toto základní a neměnné pravidlo si vždy musíme zdůraznit při každém problému, dotazu. Zákon o DPH nezná v principu výjimky pro společníky, proto se… Read More »