Archiv kategorie: Osvobozené příjmy FO

Prodej nemovitosti v roce 2021 a co obchodní majetek

Vytvořil | 24 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek. Časový test pro „podnikatele“ Doplníme si pro pořádek, že v ustanovení § 4/1/b ZDP se uvádí omezení pro situace, kdy předmětná nemovitá věc byla vložena v obchodním majetku (definovaném v § 4/4 ZDP). V tomto případě: „…se osvobození nevztahuje na příjem…v období 10 let před prodejem byly zahrnuty do obchodního majetku…“. 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Prodej nemovitosti v roce 2021

Vytvořil | 23 srpna, 2021

Tazatel se oprávněně zajímá, jak je to s časovým testem pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob po novele zákona. Pět nebo deset let? Podle ustanovení § 4/1/b ZDP platí nově pro osvobození desetiletý časový test! 🙃 Pokud tyto „zdaněné“ příjmy poplatník využije na „…obstarání vlastní bytové potřeby…“, je možné výjimečně uplatnit osvobození od daně. Doba… Zobrazit více »

Osvobození u příjemce darů

Vytvořil | 14 července, 2021

Včera jsme vás informovali o daňovém režimu poskytovatele darů. Doplňujeme poznámky pro příjemce, kteří se potýkají s katastrofálními následky. Osvobození od daně Pokud tyto fyzické osoby obdrží dary, jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob! 🙂 Nemusí se tedy daněmi zabývat, nepodávají z titulu tohoto příjmu daňové přiznání. Osvobození, neboť titul je jasný (humanitární, charitativní účely), je… Zobrazit více »

Osvobození prodeje domu a bydliště

Vytvořil | 14 května, 2021

Na téma splnění podmínek pro osvobození od daně při prodeji nemovité věci, zde rodinného domu, řeší tazatel, jak je to s bydlištěm… Podmínky v roce 2020 Pro osvobození použijeme § 4/1 písm. a) nebo písm. b) ZDP, resp. kritéria zde uvedená. V prvém případě je třeba splnit časový test_ „…měl bydliště nejméně po dobu 2 let…“. Prokázání Důkazní… Zobrazit více »

Novela: S prodejem nemovitosti nemusíte kvůli daním chvátat?!

Vytvořil | 1 prosince, 2020

Titulek je pro mnohé nezúčastněné strany asi trochu zavádějící… (*) Dotaz Jedná se však o reakci na krátký dotaz k již schválené novele zákona o daních z příjmů! Citujeme příslušné ustanovení: “V § 4 odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se za slova „dobu 10 let;“ vkládají slova „příjem z prodeje nemovitých věcí nebo… Zobrazit více »

Osvobozený prodej nemovitosti u fyzické osoby a bydliště

Vytvořil | 10 září, 2020

Navazujeme na včerejší článek a uvádíme slíbené doplnění. 🙂 Parametr „bydliště“ Jde o klíčový pojem pro osvobození od daně. Co se rozumí bydlištěm? Můžeme volně použít názor Finanční správy z Pokynu D-22, v němž se řeší pojem „bydliště“ pro § 2 ZDP, určení rezidenta či nerezidenta. Uvedeme si krátkou citaci: “Jde o místo, kde má poplatník stálý byt… Zobrazit více »

Osvobozený prodej nemovitosti u fyzické osoby a časové testy

Vytvořil | 9 září, 2020

Několikrát jsme již řešili, za jakých podmínek je osvobozen prodej nemovitosti fyzickou osobou. 🙂 Časový test Existují dvě lhůty: Kratší dvouletá, podle § 4/1/a zákona o daních z příjmů, pokud poplatník měl zde „…bydliště po dobu 2 let bezprostředně prodejem…“ nebo pětiletá, § 4/1/b ZDP. Dotaz Citujeme jen část: „…Dobrý den, v loňském červnu 2019 jsme koupili… Zobrazit více »

Prodej bytu FO a daně

Vytvořil | 3 června, 2020

V minulých týdnech jsme uveřejnili několik článků na téma prodeje nemovitých věcí. Aktuální dotaz je jednoduchý: Jak je to s daněmi u fyzické osoby? Daň z nabytí Odpověď je jednoznačná. Při prodeji platí tuto daň kupující, prodávající nečiní žádné procesní úkony. Pokud bude schválena novela, tato daň se zruší  (částečně dodatečně). 🙂 Daň z příjmů To je složitější, neboť se… Zobrazit více »

Fyzická osoba a různé příjmy v roce 2019

Vytvořil | 16 ledna, 2020

Reagujeme krátce na další dotaz. 🙂 Různé příjmy fyzické osoby Za loňský rok vykázala mnoho poplatníků daně z příjmů fyzických osob skutečně celou řádu různorodých příjmů. Proto řeší, zda: (Ne)musí podat daňové přiznání (*) Jak se příjem zdaní. Dotaz Fyzická osoba prodala les, který vlastnila 20 let a má příjem z nájmu polí ve výši 7 000 Kč. Řešení… Zobrazit více »

Osvobozené příjmy a administrativní povinnosti

Vytvořil | 6 června, 2019

Stále se setkáváme se zbytečnými chybami poplatníků, kteří nemají s daněmi zkušenosti, když získají nějaký osvobozený příjem. Daňové přiznání Je sice pravdou, že nemusí příjem osvobozený od daně uvádět v daňovém přiznání za rok 2018. 🙂 ALE Hlášení Bohužel se zapomíná na zvláštní oznamování takových příjmů. 🙃 Pokud je částka konkrétního příjmu vyšší než 5 000 000 Kč, musíte… Zobrazit více »