Osvobození prodeje podílů a nový limit 40 000 000 Kč

Vytvořil | 23 října, 2023

Publikovali jsme již články o připravované převratné novince, která spočívá v zavedení limitu uvedeného v titulku pro případy například prodeje podílů na s.r.o.

Jedná se o následující text § 4/3 ZDP:

„Pokud úhrn všech příjmů osvobozených podle

odstavce 1 písm. q) a

 příjmů z úplatného převodu cenného papíru osvobozených podle odstavce 1 písm. u)

přesahuje 40 000 000 Kč ve zdaňovacím období, příjem osvobozený podle odstavce 1 písm. q) nebo příjem z úplatného převodu cenného papíru osvobozený podle odstavce 1 písm. u)

není osvobozen v poměrné části vypočítané podle podílu části úhrnu těchto příjmu převyšující 40 000 000 Kč a úhrnu těchto příjmů.“.

Změna účinnosti?

Citujeme z projednávaných zdrojů:

V rámci změny zákona o daních z příjmů:

Odložení zastropování osvobození příjmů z úplatného převodu podílů a cenných papírů o 1 rok (čl. XV body 8, 29 a 32) – návrh zákona zavádí zastropování osvobození příjmů z úplatného převodu podílů v obchodních korporacích a cenných papírů od daně z příjmů fyzických osob na 40 000 000 Kč za zdaňovací období. Navrhuje se posunout účinnost tohoto opatření na 1. leden 2025, včetně možnosti přecenit si nabývací hodnotu podílů a cenných papírů.

Naše RADA

Budeme vás včas informovat o vývoji této „kauzy…“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *