Category Archives: Slevy na dani FO

Daňové zvýhodnění

Odpovídáme krátce na aktuální dotaz. Má na tuto významnou úlevu vliv stanovení dílčího daňového základu z podnikání? NEMÁ! 🙂 Podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění najdeme v § 35c zákona o daních z příjmů. Aplikuje se formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinovaně. Podmínky Je jich více, ale pro náš příklad je klíčové, že se jedná pro… Read More »

Nárok na školkovné pro každého?

Odpověď na aktuální dotaz a na titulek zní: ANO 🙂, ale… Sleva na dani Jedná se o slevu na dani podle § 35bb ZDP, která se však musí prokázat. Uvádíme základní podmínky: jde o výdaje prokazatelné vynaložené, doklad vystaví příslušné předškolní zařízení, vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, uplatní ji jeden z poplatníků. maximum… Read More »

Nezapomeňte na slevy na dani!

Nejjednodušší „daňovou úlevu“ představují slevy na dani. 🙂 Prokazování Většinu z nich je nutné doložit podle § 38k ZDP, přílohy bývají součástí daňového přiznání k dani z příjmů Fyzických osob. O jaké slevy se jedná? Mimo základní slevy na poplatníka (24 840 Kč, od letošního roku zvýšeno na 27 840 Kč) jsou v § 35ba ZDP vyjmenovány další s tím, že… Read More »

Je nárok na slevu na dani EET za rok 2020?

Na otázku v titulku a související dotaz odpovídáme “ANO” i “NE”… Nebojte se, vše vám vysvětlíme. 🙂 Teorie Musíme si nejdříve uvést, co se změnilo. Ocitujeme si příslušnou zákonnou normu z března 2020: (1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb… Read More »

Školkovné je slevou na dani!

Nezapomeňte v rámci ročního zúčtování záloh, viz včerejší článek a video (a dotaz), jak uplatnit také další slevu na dani: školkovné! 🙂 Teorie Jedná se o právo podle ustanovení § 35bb ZDP „Sleva za umístění dítěte“. Sleva je ve výši „výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených…“. Její hodnota je limitována: „…do výše minimální mzdy.“. Praxe Nutné je proto mít potvrzení… Read More »

Úspora na Dani Školkovné

Nezapomeňte při zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob na významnou daňovou úlevu, kterou představuje „školkovné“. 🙂 SLEVA za umístění dítěte Tak se správně tato výhoda nazývá, a to podle ustanovení § 35bb/1 zákona o daních z příjmů. Jedná se o „umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení“. V tiskopise běžného DPFO využijete řádek 69a. Výše částky? Za loňský… Read More »

Sleva jen na manžela/ku?

Na jednoduchý dotaz nabízíme jasnou a krátkou odpověď. 🙂 KDO má nárok na tuto slevu? Nahlédneme-li do platného znění zákona o daních z příjmů, ustanovení § 35ba/1/b, můžeme citovat: „…slevu na manžela…žijícího s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti…pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč….“. Druh nebo družka tak nárok na takovou slevu nemají, ač… Read More »

Sleva na manželku a vlastní příjmy

Poplatníci mohou, splní-li zákonem o daních z příjmů stanovené podmínky, využít velmi výhodnou slevu na dani: na vyživovaného manžela/ku. 🙂 Aktuální dotaz Týká se naplnění parametru „vyživované osoby“, resp. maximální výše příjmů, které může tento poplatník dosáhnout. Sleva na dani je 24 840 Kč. Limit je stanoven na částku 68 000 Kč za zdaňovací období podle § 35ba… Read More »