Archiv kategorií: Přefakturace v DPH

JAKÁ pravidla platí pro přefakturaci v DPH?

Na tuto otázku existují překvapivě dvě odpovědi. Nejdříve si ale vysvětlíme, co se rozumí „přefakturací DPH: Teorie Máme postupovat podle § 36/13 zákona o DPH. Přáním je tedy takové plnění vyjmout z režimu daně z přidané hodnoty. Je to možné při splnění následujících zákonných podmínek: Praxe Pravidla jsou jasná, ale běžně se nedodržuje kritérium první, zejména u… Zobrazit více »

Vyúčtování služeb nájemci a DPH

Připravili jsme odpověď na aktuální dotaz, protože probíhají vyúčtování služeb za loňský rok a jejich následné “přeúčtování”, pro účely daně z přidané hodnoty nazvané “přefakturace”. S/bez DPH Pozorná čtenářka zadala dotaz k souvisejícímu článku, v němž je jasná odpověď. Pokud nejsou splněny podmínky § 36/13 zákona o DPH, není možné “přeúčtovat” energie bez DPH.  🙃… Zobrazit více »

Co je a není “Přefakturace” v DPH

Jedná se o pojem, který se běžně používá, ale: správně jim rozumíme výjimečné případy, které nepatří do předmětu daně z přidané hodnoty! 🙂 Teorie V zákoně o DPH je k dispozici ustanovení § 36/13, jehož začáteční text je více než výmluvný: “Do základu daně se nezahrnuje částka…” 🙂 Jinými slovy, taková faktura se nezatíží daní z přidané… Zobrazit více »

Přeúčtování není “přefakturace v DPH”

V praxi běžně používáme výrazy “přeúčtování” nebo “přefakturace”, ale pro účely daně z přidané hodnoty musíme být obezřetní. Viz dříve publikovaný článek. Není v základu daně… “Přefakturace v DPH” skutečně: není podle § 36 zákona o DPH součástí základu daně to znamená, že neodvádíme daň na výstupu. 🙂 ALE… Nesmíme uplatnit daň na vstupu, nesmíme zdražit… 🙃 Naše RADA… Zobrazit více »

Přeúčtování je/není přefakturace v DPH

Krátce navazujeme na včerejší článek. Je třeba rozlišovat pojmy: přeúčtování z pohledu účetních předpisů – viz ČÚS č. 019, a přefakturaci v DPH podle 36/13 zákona o DPH. Přefakturace DPH Jedná se o výjimečné situace, kdy na faktuře dodavatel nevyčíslí daň z přidané hodnoty (samozřejmě se nejedná o reverse charge). Základ daně je bez DPH, ale dodavatel nesmí… Zobrazit více »