Archiv kategorií: Registrace k DPH

Registrace k DPH a dodatečný nárok (2)

Navazujeme na včerejší článek. Opravdu platí, že při nové registraci se kontroluje a případně dodatečně nárokuje odpočet daně z přidané hodnoty. 🙂 Zákon o DPH Postupujeme podle § 79 zákona o DPH: Naše RADA Pokud by se jednalo třeba o referentský vůz, provádí se automaticky odpovídajícím způsobem krácení nároku na odpočet daně.

Registrace k DPH a dodatečný nárok (1)

Velmi zajímavou možností je získání daně z přidané hodnoty za období, kdy osoba povinná k dani nebyla plátcem DPH. 🙂 Dotaz Reagujeme na aktuální dotaz – redakčně upraven: Řešení ANO, nárok je při splnění obecných podmínek: Naše RADA Zítra si doplníme další poznámky s odkazy na zákon o DPH.

Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty: plusy i mínusy

V nedávné novele zvýšený limit pro právo zrušit registraci k dani z přidané hodnoty uvítalo mnoho plátců, nejen fyzických osob… 🙂 Obrat 2 000 000 Kč Testuje se obrat za posledních po sobě jdoucích 12 kalendářních měsících, ale v praxi se většinou toto řeší “až” při zpracování daňového přiznání…. Proto nyní řada plátců zvažuje, při… Zobrazit více »

Zrušení registrace k DPH – ukončení činnosti

Minulý týden jsme uveřejnili optimistický článek, jak je snadné zrušit registraci, protože byl zvýšen limit na 2 000 000 Kč. Ukončení činnosti Doplňujeme informaci podle sdělení Finanční správy pro situace, kdy plátce ukončí činnost, zpravidla podnikání. Citujeme: „Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají… Zobrazit více »

Na zrušení DPH je čas jen do čtvrtka!

Titulek je skutečně alarmující, ale správný, pokud chce plátce daně z přidané hodnoty využít „bleskového zrušení“, aby se mohl od 1. ledna 2023 přihlásit do paušálního režimu. Přechodná ustanovení Tento krátký termín je naprosto zbytečný (pouze šetří práci úředníkům), jde o vazbu na přechodná ustanovení a v něm stanovenou pětidenní lhůtu po datu účinnosti novely. To se… Zobrazit více »

Pozitivní novela zákona o DPH kvůli povinné registraci

S velkým očekáváním se setkává projednávaná novela zákona o DPH, neboť by její přijetí mělo kladnou odezvu u desítek tisíc „podnikatelů“ (*). Limit 2 000 000 Kč Finanční kritérium se má zvýšit na dvojnásobek, což umožní snadnější život: Nejen podnikajícím fyzickým osobám. Ale také pronajímatelům (*), neboť v pojetí DPH vykonávají ekonomickou činnost! 🙂 A Paušální daň Samozřejmě se… Zobrazit více »

„Malého“ podnikatele nemusí zajímat DPH?

Bohužel nemáme na otázku (a dotaz) v titulku kladnou odpověď. Omlouváme se za výraz „,malý podnikatel“, ale jistě jste pochopili, že máme na mysli v terminologii zákona o DPH: Osobu povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, ale není plátcem, neboť její obrat je menší než 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců. A co povinnosti k DPH? Skutečně… Zobrazit více »

Připravujte „první“ daňové přiznání k DPH?

Příští pondělí mnoho osob povinných k dani, nyní již plátců DPH, bude podávat své první daňové přiznání. Obrat a povinná registrace Důvodem je zpravidla skutečnost, že se při zpracování DPFO za loňský rok zjistilo, že byl překročen obrat 1 000 000 Kč… 🙃 Měsíční zdaňovací období Ze zákona má nový plátce měsíční zdaňovací období (§ 99 a násl.… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a Daň z příjmů FO

DNES je termín pro podání Daňových přiznání k DPH a příští týden je lhůta pro daňová přiznání k dani z příjmů za loňský rok (v prvním „běžném“ termínu). Příjmy Fyzické osoby a DPH Právě při zpracování DPFO se vždy objevují dotazy, jak je to s registrací k DPH, a to povinnou kvůli překročení obratu 1 000 000 Kč. 🙃 Pravidla jsou přitom… Zobrazit více »

Nový plátce DPH a nárok na odpočet

Titulek mnoho podnikatelských subjektů, které se stanou novým plátcem daně z přidané hodnoty, může překvapit. Ale příjemně! 🙂 Období před DPH… Pokud se někdo stane plátcem DPH, například nyní k 1. září, samozřejmě neřeší odvod této daně na výstupu za plnění uskutečněná do 31. 8. 2021. ALE nárok za přijatá plnění může vzniknout „dodatečně“. Zákon o DPH… Zobrazit více »