Archiv kategorií: Registrace k DPH

Nová registrace DPH a její výhody

Ve včerejším článku jsme upozornili na nevýhody, nepříjemnosti, které může způsobit kvapné a nepromyšlené zrušení registrace k dani z přidané hodnoty. Osoba povinná k dani Tak je v zákoně o dani z přidané hodnoty definován subjekt vykonávající ekonomickou činnost, který se může (někdy musí) stát plátcem daně z přidané hodnoty. Právo Zapomíná se, že tento procesní úkon je spojen i s právem… Zobrazit více »

Zrušení registrace DPH je/není výhodné?

Volně navazujeme na včerejší článek, protože toto téma řeší mnoho současných plátců daně z přidané hodnoty. Důvody pro zrušení registrace jsou různé, například: Fyzická osoba uvažuje o paušálním režimu od 1. ledna 2024. Plátci si chtějí zjednodušit administrativu atd. Kontrola změny… V každém případě je rozumné (nutné) nejdříve nahlédnout do ustanovení § 79 a násl. zákona o… Zobrazit více »

Registrace k DPH a dodatečný nárok (2)

Navazujeme na včerejší článek. Opravdu platí, že při nové registraci se kontroluje a případně dodatečně nárokuje odpočet daně z přidané hodnoty. 🙂 Zákon o DPH Postupujeme podle § 79 zákona o DPH: Naše RADA Pokud by se jednalo třeba o referentský vůz, provádí se automaticky odpovídajícím způsobem krácení nároku na odpočet daně.

Registrace k DPH a dodatečný nárok (1)

Velmi zajímavou možností je získání daně z přidané hodnoty za období, kdy osoba povinná k dani nebyla plátcem DPH. 🙂 Dotaz Reagujeme na aktuální dotaz – redakčně upraven: Řešení ANO, nárok je při splnění obecných podmínek: Naše RADA Zítra si doplníme další poznámky s odkazy na zákon o DPH.

Zrušení registrace k dani z přidané hodnoty: plusy i mínusy

V nedávné novele zvýšený limit pro právo zrušit registraci k dani z přidané hodnoty uvítalo mnoho plátců, nejen fyzických osob… 🙂 Obrat 2 000 000 Kč Testuje se obrat za posledních po sobě jdoucích 12 kalendářních měsících, ale v praxi se většinou toto řeší “až” při zpracování daňového přiznání…. Proto nyní řada plátců zvažuje, při… Zobrazit více »

Zrušení registrace k DPH – ukončení činnosti

Minulý týden jsme uveřejnili optimistický článek, jak je snadné zrušit registraci, protože byl zvýšen limit na 2 000 000 Kč. Ukončení činnosti Doplňujeme informaci podle sdělení Finanční správy pro situace, kdy plátce ukončí činnost, zpravidla podnikání. Citujeme: „Finanční správa ČR si dovoluje upozornit poplatníky registrované k dani z příjmů, že pokud zruší své oprávnění k podnikatelské činnosti (např. živnostenský list) a nemají… Zobrazit více »

„Malého“ podnikatele nemusí zajímat DPH?

Bohužel nemáme na otázku (a dotaz) v titulku kladnou odpověď. Omlouváme se za výraz „,malý podnikatel“, ale jistě jste pochopili, že máme na mysli v terminologii zákona o DPH: Osobu povinnou k dani, která vykonává ekonomickou činnost, ale není plátcem, neboť její obrat je menší než 1 000 000 Kč za posledních dvanáct kalendářních měsíců. A co povinnosti k DPH? Skutečně… Zobrazit více »

Připravujte „první“ daňové přiznání k DPH?

Příští pondělí mnoho osob povinných k dani, nyní již plátců DPH, bude podávat své první daňové přiznání. Obrat a povinná registrace Důvodem je zpravidla skutečnost, že se při zpracování DPFO za loňský rok zjistilo, že byl překročen obrat 1 000 000 Kč… 🙃 Měsíční zdaňovací období Ze zákona má nový plátce měsíční zdaňovací období (§ 99 a násl.… Zobrazit více »

Nový plátce DPH a nárok na odpočet

Titulek mnoho podnikatelských subjektů, které se stanou novým plátcem daně z přidané hodnoty, může překvapit. Ale příjemně! 🙂 Období před DPH… Pokud se někdo stane plátcem DPH, například nyní k 1. září, samozřejmě neřeší odvod této daně na výstupu za plnění uskutečněná do 31. 8. 2021. ALE nárok za přijatá plnění může vzniknout „dodatečně“. Zákon o DPH… Zobrazit více »

Hamletovská otázka DPH: ANO nebo NE (1)

Před časem jsme se zabývali obdobným problémem týkajícím se fyzických osob, jestli mají podnikat jako FO nebo PO, neboť mimo oblast daní mají vliv i další aspekty. Dobrovolná registrace k DPH? V tabulce naznačujeme plusy a mínusy, jestliže se fyzická osoba rozhoduje, má-li se stát plátcem daně z přidané hodnoty. Povinnosti 🙃 Pravidelně se musí – u nové… Zobrazit více »