Archiv kategorií: Koeficienty

Zálohový koeficient DPH v roce 2024 (2)

Navazujeme na páteční článek a odpovídáme na konkrétní dotaz. Kvalifikovaný odhad Představme si, že obchodní firma v loňském roce uskutečnila pouze zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně. Jednalo se o základ daně ve výši 4 000 000 Kč. Od ledna 2024 zahájila osvobozený pronájem podle § 56a zákona o DPH. Za celý rok se bude jednat o částku… Zobrazit více »

Zálohový koeficient DPH v roce 2024

Plátce, který souběžně uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně a osvobozenými plnění bez nároku na odpočet daně, má povinnost průběžně korigovat daň na vstupu podle § 76 zákona o DPH! 🙃 Jedná se o výpočet podle tzv. zálohového koeficientu, který odpovídá „loňskému“! Nový zálohový koeficient Pokud plátce například v roce 2023 neměl povinnost takového krácení 🙂…,… Zobrazit více »

Sazby DPH Leden vs. Prosinec

Nezapomeňte při vystavování daňových dokladů v letošním roce, myslíme tím, „den uskutečnění zdanitelného plnění“ 1. ledna 2024 a později, na „nové“ sazby daně z přidané hodnoty! Den D Skutečně je rozhodující DUZP nebo den přijetí úplaty. INFO GFŘ Pokud byste se stále v novinkách neorientovali, nahlédněte do zveřejněné Informace GFŘ ke změnám sazby. Rozebrány jsou podrobně novinky pro:… Zobrazit více »

VIDEO Vypořádací koeficient DPH 2023

Ve středu musí být odevzdána daňová přiznání k DPH a v posledním z nich se řeší několik nejsložitějších témat, která ovlivní také účetní výsledek a základ daně z příjmů. Koeficienty DPH Je jich více, nejen v titulku zmíněný „roční“ koeficient, plátce trápí také poměrný a další vedoucí ke korekcím dříve uplatněného nároku na odpočet daně. Novela a změny? Máme… Zobrazit více »

VIDEO Poslední DP k DPH a Poměrný koeficient

Víkend, jste-li plátci daně z přidané hodnoty, bude asi věnován této dani… Soukromé užití a DPH Zákon o dani z přidané hodnoty používá pojem „…použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností…“ například v § 13/4/a. Jako vzorový příklad jsme použili osobní auto, které je „referentské“… 🙂 Při pořízení takového vozu, ale také i v budoucnu,… Zobrazit více »

Nové auto a konec roku

Navazujeme na včerejší článek, na konci letošního roku musíme ověřit jaká byla skutečnost. Objeví se jasné údaje v “posledním” daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty! Plus nebo Mínus Provádíme tzv. úpravu odpočtu daně podle § 78 a násl. zákona o DPH. Výsledek může být i zajímavý: Jak je v příkladu uvedeno, korekce se provádí, je-li… Zobrazit více »

Roční koeficienty DPH (ne)počkají

Pro někoho trochu nejasný titulek vám hned vysvětlíme. 🙂 V posledním daňovém přiznání za letošní rok zjistíme, jak vychází různé korekce způsobené koeficienty pro krácení nároku na odpočet daně. Účetnictví a daň z příjmů Jejich dopad zaúčtujeme v rámci účetní uzávěrky, může se jednat o „plusy“ nebo „mínusy“, které ovlivní také základ daně z příjmů! Po zpracování daňového přiznání… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a závěrka (1)

Co má společného tato nepřímá daň s účetní závěrkou, kterou nyní dokončujeme za loňský rok? Na první pohled „nic“, ale to není pravdou, jak si potvrdíme na jednoduchém příkladu, který vyplývá z koeficientů, resp. výsledku jejich výpočtů, které jsme prováděli povinně v posledním daňovém přiznání k DPH za kalendářní rok 2021. Plus nebo mínus Jako ukázku si zvolíme, možná… Zobrazit více »

Teorie a praxe: Koeficient pro úpravu odpočtu

Koeficient pro úpravu odpočtu podle § 78 a násl. ZDPH se týká dlouhodobého majetku. Navážeme na včerejší příklad. 🙂 Roky 2021 až 2024 Další kontroly provádíme podle pětiletého časového testu (nemovité věci deset let!). Korekce je povinná, je-li rozdíl koeficientů vyšší než 10 % (pokud je v neprospěch plátce). 🙃 Vzorový příklad rok 2021 Období Skutečnost DP k DPH… Zobrazit více »

Korekce nároku na odpočet daně za rok 2020: Koeficient poměrný

Pokračujeme ve výkladu k poslednímu daňovému přiznání k DPH za kalendářní rok 2020 a odpovídáme na aktuální dotaz (*). 🙂 Teorie Pokud přijaté zdanitelné plnění použijeme současně pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, musíme provést krácení nároku na odpočet daně! Nové osobní auto v červnu 2020 Období Daň na vstupu Odhad Červen 2020 100 000 Kč 60 %, 60 000 Kč Krácení… Zobrazit více »