Archiv kategorie: Obrat v DPH

JAK se počítá výše obratu pro registraci k DPH

Vytvořil | 18 srpna, 2021

Navazujeme na včerejší článek. Výše obratu? Ne vše, co je „příjmem“ patří do obratu! 🙂 V konkrétních případech konzultujte „své“ výpočty s daňovým poradcem, neboť existuje podle § 4a ZDPH několik zajímavých výjimek. Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe. Prodáte-li tzv. dlouhodobý majetek, jde-li o zdanitelné plnění, nemusí „možná“ být součástí obratu. Neboť podle § 4a/2 do… Zobrazit více »

Registrace k DPH a provozní dotace

Vytvořil | 17 srpna, 2021

Mnoho podnikajících subjektů, byť s velkými obtížemi, získalo kvůli čínské chřipce tzv. provozní dotaci, která se účtuje do výnosů. Pokud nebyl příjemce dotace plátcem DPH, řeší, jestli mu nevznikla povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Obrat? Jde o naplnění známého obratu ve výši 1 000 000 Kč. Na otázku z BLOGu odpovídáme, že se nejedná o zdanitelné plnění, resp.… Zobrazit více »

Daň z příjmů FO a nová registrace k DPH

Vytvořil | 22 dubna, 2021

Velké úskalí čeká každý rok poplatníky daně z příjmů, kteří „až“ při podávání daňových přiznání řeší, jestli jim nevznikla povinnost registrace k DPH… 🙃 Viz aktuální dotaz. Obrat a registrace Zabýváme se pro zjednodušení jen obratem za leden až prosinec 2020 (správně totiž je „…za nejvýše bezprostředně předcházejících dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců…“  podle § 6/1… Zobrazit více »

Co je obratem v DPH?

Vytvořil | 19 února, 2021

Odpovídáme krátce na otázku v titulku a aktuální dotaz. Obrat podle § 4a ZDPH Pro účely daně z přidané hodnoty musíme ověřit přesně texty uvedené ve zmíněném paragrafu zákona o DPH. Proto na dotaz máme příjemnou odpověď. 🙂 Pronajímatel má sice obrat 1 010 000 Kč, ale jedná se pouze o plnění osvobozená od daně (*),… Zobrazit více »

Změna na čtvrtletní zdaňovací období a kritérium obrat

Vytvořil | 26 ledna, 2021

Reagujeme krátce na aktuální dotaz navazující na včerejší článek a video. Obrat a změna zdaňovacího období Plátce řeší, zda do obratu patří, když uskuteční zdanitelné plnění (místo osvobozeného), prodej dlouhodobého majetku, který je u něj výjimko („…jednorázový…“). Řešení Tento plátce, má 🙂právo změnit zdaňovacího období, jen ve srovnání s včerejším videem: v němž plátce využil výjimku… Zobrazit více »

Fyzická osoba – plátce DPH a prodej pozemku

Vytvořil | 28 května, 2020

Navazujeme na úterní článek a plníme slib. 🙂 Jak je to s „obratem“: Jen a jen pro účely daně z přidané hodnoty je definován v § 4a zákona o DPH. Problém bývá, když se jedná o plnění osvobozené od daně kvůli souvisejícímu zákazu nároku na odpočet DPH. Výjimka Pokud se bude jednat o prodej od DPH osvobozeného pozemku,… Zobrazit více »

Obrat v DPH a změna zdaňovacího období

Vytvořil | 12 března, 2020

Vracíme se krátce k diskusi týkající se obratu v DPH, v nichž jsme řešili povinný přechod ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období. Co je obrat pro daň z přidané hodnoty Musíme se řídit § 4a zákona o DPH – jde o částky v úrovni bez DPH, a to za zdanitelná plnění a také vybraná osvobozená plnění (!), s místem plnění v tuzemsku.… Zobrazit více »

Co patří do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Vytvořil | 2 října, 2019

Na první pohled se jedná o zbytečnou otázku, neboť pravidla jsou popsána v § 4a zákona o DPH. V praxi se však vyskytují případy, kdy není tak jednoduché odpověď nalézt. 🙃 Dotaz Patří do obratu osvobozené dodání investičního zlata? Řešení Podle § 4a ZDPH nejsou součástí obratu plnění osvobozené bez nároku na odpočet (s výjimkou pro „soustavná“… Zobrazit více »

Novela a nová registrace k DPH

Vytvořil | 9 září, 2019

Stovky úprav obsahuje novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 4. 2019. Jedna z nich je velmi nenápadná a může vést k „ne“plánované povinné registraci k DPH. 🙃 Obrat Stále platí, že testujeme výši obratu 1 000 000 Kč za posledních po sobě jdoucích dvanáct kalendářních měsíců. ALE… Do obratu se nepočítalo do 31. 3. 2019 prodej dlouhodobého… Zobrazit více »

Obrat (za kalendářní rok) a povinná registrace k DPH

Vytvořil | 23 dubna, 2018

Většina poplatníků daně z příjmů fyzických osob si oddychla, daňová přiznání za loňský rok byla podána a k daním se plánují vrátit až zase za rok. 🙂 A co daň z přidané hodnoty? Pokud fyzická osoba: vykonává ekonomickou činnost podle § 5 zákona o DPH, je osobou povinnou k dani, a musí průběžně sledovat, jestli nepřekročila obrat pro povinnou… Zobrazit více »