Archiv kategorií: Obrat v DPH

Výpočet obratu pro registraci k DPH

Doplňujeme krátkou odpověď na pondělní dotaz. Skutečně není stále sjednocen přístup k testování výše obratu u osob povinných k dani. Jde o aktuální téma, neboť se při zpracování daňových přiznání za loňský rok často zjistí, že příjmy (výnosy) jsou vyšší než 1 000 000 Kč 🙃, Fyzické osoby U nich kontroly zpravidla zjišťují dosažené příjmy, tj. inkasa za uskutečněná… Zobrazit více »

JAK se počítá výše obratu pro registraci k DPH

Navazujeme na včerejší článek. Výše obratu? Ne vše, co je „příjmem“ patří do obratu! 🙂 V konkrétních případech konzultujte „své“ výpočty s daňovým poradcem, neboť existuje podle § 4a ZDPH několik zajímavých výjimek. Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe. Prodáte-li tzv. dlouhodobý majetek, jde-li o zdanitelné plnění, nemusí „možná“ být součástí obratu. Neboť podle § 4a/2 do… Zobrazit více »

Daň z příjmů FO a nová registrace k DPH

Velké úskalí čeká každý rok poplatníky daně z příjmů, kteří „až“ při podávání daňových přiznání řeší, jestli jim nevznikla povinnost registrace k DPH… 🙃 Viz aktuální dotaz. Obrat a registrace Zabýváme se pro zjednodušení jen obratem za leden až prosinec 2020 (správně totiž je „…za nejvýše bezprostředně předcházejících dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců…“  podle § 6/1… Zobrazit více »

Fyzická osoba – plátce DPH a prodej pozemku

Navazujeme na úterní článek a plníme slib. 🙂 Jak je to s „obratem“: Jen a jen pro účely daně z přidané hodnoty je definován v § 4a zákona o DPH. Problém bývá, když se jedná o plnění osvobozené od daně kvůli souvisejícímu zákazu nároku na odpočet DPH. Výjimka Pokud se bude jednat o prodej od DPH osvobozeného pozemku,… Zobrazit více »

Obrat v DPH a změna zdaňovacího období

Vracíme se krátce k diskusi týkající se obratu v DPH, v nichž jsme řešili povinný přechod ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období. Co je obrat pro daň z přidané hodnoty Musíme se řídit § 4a zákona o DPH – jde o částky v úrovni bez DPH, a to za zdanitelná plnění a také vybraná osvobozená plnění (!), s místem plnění v tuzemsku.… Zobrazit více »