Archiv kategorií: Obrat v DPH

Od kdy platí nový limit u DPH?

Odpovídáme krátce na opakující se dotazy. Náš čtenář si přečetl informační sdělení Finanční správy a zjišťuje, jak to přesně je s částkou 2 000 000 Kč, „nový“ obrat pro účely: Povinné registrace, ale také Zrušení registrace Dotaz je jasný: Může si příští rok zrušit plátce registraci, bude-li jeho obrat vyšší než 1 000 000 Kč. Přechodná ustanovení V novelách zákonů je… Zobrazit více »

DNES je čas na DPH a nová registrace?

Plátci daně z přidané hodnoty se nejvíce zapotí při zpracování daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Důvod je prostý, provádí se různé korekce několika koeficienty. 🙃 První čtvrtletí je bez problémů Úskalí na začátku roku, v přiznání za leden nebo první čtvrtletí, byste měli zvládnout. Novinka DPH se týká jen tzv. cestovních služeb podle §… Zobrazit více »

Výpočet obratu pro registraci k DPH

Doplňujeme krátkou odpověď na pondělní dotaz. Skutečně není stále sjednocen přístup k testování výše obratu u osob povinných k dani. Jde o aktuální téma, neboť se při zpracování daňových přiznání za loňský rok často zjistí, že příjmy (výnosy) jsou vyšší než 1 000 000 Kč 🙃, Fyzické osoby U nich kontroly zpravidla zjišťují dosažené příjmy, tj. inkasa za uskutečněná… Zobrazit více »

JAK se počítá výše obratu pro registraci k DPH

Navazujeme na včerejší článek. Výše obratu? Ne vše, co je „příjmem“ patří do obratu! 🙂 V konkrétních případech konzultujte „své“ výpočty s daňovým poradcem, neboť existuje podle § 4a ZDPH několik zajímavých výjimek. Uvedeme si jeden vzorový příklad z praxe. Prodáte-li tzv. dlouhodobý majetek, jde-li o zdanitelné plnění, nemusí „možná“ být součástí obratu. Neboť podle § 4a/2 do… Zobrazit více »

Daň z příjmů FO a nová registrace k DPH

Velké úskalí čeká každý rok poplatníky daně z příjmů, kteří „až“ při podávání daňových přiznání řeší, jestli jim nevznikla povinnost registrace k DPH… 🙃 Viz aktuální dotaz. Obrat a registrace Zabýváme se pro zjednodušení jen obratem za leden až prosinec 2020 (správně totiž je „…za nejvýše bezprostředně předcházejících dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců…“  podle § 6/1… Zobrazit více »

Co je obratem v DPH?

Odpovídáme krátce na otázku v titulku a aktuální dotaz. Obrat podle § 4a ZDPH Pro účely daně z přidané hodnoty musíme ověřit přesně texty uvedené ve zmíněném paragrafu zákona o DPH. Proto na dotaz máme příjemnou odpověď. 🙂 Pronajímatel má sice obrat 1 010 000 Kč, ale jedná se pouze o plnění osvobozená od daně (*),… Zobrazit více »

Změna na čtvrtletní zdaňovací období a kritérium obrat

Reagujeme krátce na aktuální dotaz navazující na včerejší článek a video. Obrat a změna zdaňovacího období Plátce řeší, zda do obratu patří, když uskuteční zdanitelné plnění (místo osvobozeného), prodej dlouhodobého majetku, který je u něj výjimko („…jednorázový…“). Řešení Tento plátce, má 🙂právo změnit zdaňovacího období, jen ve srovnání s včerejším videem: v němž plátce využil výjimku… Zobrazit více »

Fyzická osoba – plátce DPH a prodej pozemku

Navazujeme na úterní článek a plníme slib. 🙂 Jak je to s „obratem“: Jen a jen pro účely daně z přidané hodnoty je definován v § 4a zákona o DPH. Problém bývá, když se jedná o plnění osvobozené od daně kvůli souvisejícímu zákazu nároku na odpočet DPH. Výjimka Pokud se bude jednat o prodej od DPH osvobozeného pozemku,… Zobrazit více »

Obrat v DPH a změna zdaňovacího období

Vracíme se krátce k diskusi týkající se obratu v DPH, v nichž jsme řešili povinný přechod ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období. Co je obrat pro daň z přidané hodnoty Musíme se řídit § 4a zákona o DPH – jde o částky v úrovni bez DPH, a to za zdanitelná plnění a také vybraná osvobozená plnění (!), s místem plnění v tuzemsku.… Zobrazit více »

Co patří do obratu pro povinnou registraci k DPH?

Na první pohled se jedná o zbytečnou otázku, neboť pravidla jsou popsána v § 4a zákona o DPH. V praxi se však vyskytují případy, kdy není tak jednoduché odpověď nalézt. 🙃 Dotaz Patří do obratu osvobozené dodání investičního zlata? Řešení Podle § 4a ZDPH nejsou součástí obratu plnění osvobozené bez nároku na odpočet (s výjimkou pro „soustavná“… Zobrazit více »