Archiv kategorií: Záloha a DPH

Zálohy a změna sazby DPH

Na téma, co vše přináší „nové“ sazby daně z přidané hodnoty od 1. ledna 2024, jsme již připravili několik článků. 🙂 Vyúčtování „starých“ záloh Předpokládáme proto, že nyní, když vyúčtováváte zálohy z loňského roku, u kterých došlo k úpravě sazby DPH (nahoru nebo dolů!), si poradíte! Přesto vám nabízíme další TIPY. Využijte publikovanou Informaci Finanční správy. Naleznete zde… Zobrazit více »

Zálohy a DPH

Do podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období říjen nám zbývá několik dnů, musí být odevzdáno do pondělí. V tomto krátkém příspěvku vám připomene, že velmi častou chybou je, když se nepřizná „uskutečnění zdanitelného plnění“ – neodvede se daň na výstupu – u inkasa zálohy. 🙃 Přijatá úplata Jedná se o ustanovení § 20a… Zobrazit více »

DUZP (ne)platí… (3) aneb jak je to se zálohami

Nenecháme vás vydechnout. Vrátíme se k poznámce z pondělního článku, která mohla zapadnout a můžete mít zbytečně chybu v tiskopise daňového přiznání. Přijatá úplata V praxi používáme spíše výraz „zdaněná záloha“. Pokud jste například 30. června inkasovali zálohu (“DUZP”) na dodání zboží nebo poskytnutí služeb, které se uskuteční v červenci, srpnu nebo později, musíte odvést daň z přidané hodnoty na výstupu!… Zobrazit více »

Co se zdaní u vyúčtování záloh DPH (v cizí měně)

Nedávno jsme si rozebrali, jak je to s povinností přiznat daň (odvést na výstupu) u přijatých záloh. Nyní výklad doplňujeme o reakci na aktuální dotaz. Základ daně Pokud obdržíte zálohu, například 121 000 Kč (21 000 Kč je DPH), bude-li konečná cena 363 000 Kč včetně daně, je jasné, že při vyúčtování zálohy je základ daně v úrovni bez daně… Zobrazit více »

Zdaněná záloha DPH a účtování

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz. Účtování je teoreticky velmi jednoduché 🙂, když si uvědomíme, že jsme svému dodavateli poslali například 121 000 Kč. Metodika Evidujeme na účtu MD 314 částku, kterou jsme zaslali, ne méně! Vždyť je to naše pohledávka, tj. 121 000 Kč, která bude zúčtována. Máme-li k dispozici daňový doklad, oprávněně nárokujeme daň z přidané… Zobrazit více »

Máme/musíme zdanit zálohy?

Opakující se dotazy se týkají povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty v situacích, kdy obdržíte od svého obchodního partnera zálohu. Přijatá úplata Zákon o DPH hovoří v § 20a o tzv. přijaté úplatě. „ANO“ Povinnost odvést daň z přidané hodnoty je daná zákonem, jestliže je budoucí zdanitelné plnění je „známo dostatečně určitě“. Tím se rozumí, že jsou k dispozici… Zobrazit více »