Category Archives: Záloha a DPH

Co se zdaní u vyúčtování záloh DPH (v cizí měně)

Nedávno jsme si rozebrali, jak je to s povinností přiznat daň (odvést na výstupu) u přijatých záloh. Nyní výklad doplňujeme o reakci na aktuální dotaz. Základ daně Pokud obdržíte zálohu, například 121 000 Kč (21 000 Kč je DPH), bude-li konečná cena 363 000 Kč včetně daně, je jasné, že při vyúčtování zálohy je základ daně v úrovni bez daně… Read More »

Zdaněná záloha DPH a účtování

Navazujeme na páteční článek a aktuální dotaz. Účtování je teoreticky velmi jednoduché 🙂, když si uvědomíme, že jsme svému dodavateli poslali například 121 000 Kč. Metodika Evidujeme na účtu MD 314 částku, kterou jsme zaslali, ne méně! Vždyť je to naše pohledávka, tj. 121 000 Kč, která bude zúčtována. Máme-li k dispozici daňový doklad, oprávněně nárokujeme daň z přidané… Read More »

Máme/musíme zdanit zálohy?

Opakující se dotazy se týkají povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty v situacích, kdy obdržíte od svého obchodního partnera zálohu. Přijatá úplata Zákon o DPH hovoří v § 20a o tzv. přijaté úplatě. „ANO“ Povinnost odvést daň z přidané hodnoty je daná zákonem, jestliže je budoucí zdanitelné plnění je „známo dostatečně určitě“. Tím se rozumí, že jsou k dispozici… Read More »

Daň z přidané hodnoty a zálohy v červnu na červenec

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. JAK se měly zohlednit zálohy, když došlo ke změně sazby? Na toto téma jsme již uvedli několik článků. Musíme uplatnit jednoduchý princip. Daň se přiznává: ke dni uskuteční zdanitelného plnění, ale také k okamžiku přijetí zálohy (přijaté úplaty) podle § 20a ZDPH. Proto zdaníte „samostatně“ starou sazbou daně: červnovou zálohu, a… Read More »

Změna sazby DPH a zálohy

Reagujeme krátce na aktuální dotaz. „Vyúčtování zálohy“ Mnoho plátců daně z přidané hodnoty bude v květnu a v dalších měsících řešit, jak má zúčtovat, resp. vypořádat DPH u záloh inkasovaných do konce dubna, před změnou několika sazeb daně z přidané hodnoty. Metodika by měla být jasná – velmi zjednodušeně: „ne“daníme 🙂, neřešíme již zdaněné zálohy, a novou sazbou daně… Read More »

Novela DPH a směnná smlouva

Navazujeme na předchozí článek a aktuální dotaz. 🙂 Zjednodušeně: Jaké povinnosti má plátce, který realizoval méně typickou operaci, směnu nemovitých věcí? Řešení: Ze zadání dovozujeme, že SRO uskutečnilo zdanitelné plnění, nikoliv plnění osvobozené od daně. Postupuje proto následujícím způsobem: Vystaví daňový doklad viz § 28/1/a ZDPH. Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví podle § 21/2… Read More »

Patří zálohy do Daňového přiznání DPH?

Zítra je termín pro podání DP DPH a zaplacení této daně, pokud vznikla vlastní daňová povinnost. Na poslední chvíli někteří řeší, jak je to s „těmi zálohami“… 🙃 Mají být v DPH? Na jednoduchou otázku opakujeme předchozí již publikované závěry. ANO i NE! Vloni přijatá novela zákona o dani z přidané hodnoty s sebou přinesla tuto komplikaci, která… Read More »

Zálohy v DPH se (ne)daní?

V loňském roce přijatá novela zákona o DPH přinesla s sebou několik důležitých změn. Jednou z nich je nový přístup k tzv. inkasovaným úplatám, tj. zálohám. Je to pro někoho příjemné 🙂, pro jiného zbytečná komplikace 🙃. Musí se odvést DPH na výstupu? Tato otázka by se nám dříve zdála zcela nesmyslná. Po novele je tomu jinak: ANO, ale pouze… Read More »