Archiv kategorií: DUZP

Jak je důležité DUZP kvůli nároku na odpočet?

Na otázku v titulku existuje jen jedna, a to jasná odpověď. Přesto si doplníme příslušná ustanovení zákona o DPH, neboť nás čeká další daňové přiznání. Den D a Zdaňovací období Den uskutečnění zdanitelné plnění musí být identifikován a přiřazujeme ho, při zpracování DP k DPH, ke svému zdaňovacímu období. Proto: nárok na odpočet nelze uplatnit dříve, a… Zobrazit více »

Aktuální Daň z přidané hodnoty a DUZP

Opět je termín pro podání daňových přiznání k DPH a kontrolních hlášení… 🙃 Jen běžná agenda? ANO, jsme optimisté 🙂, neboť žádné převratné novinky se u daně z přidané hodnoty letos neobjevily. Proto by zpracování daňového přiznání mělo být pro každou účetní firmu „hračkou“. Naše doporučení… Nejvíce nepřesností se objevuje v nesouladu dne D – dne uskutečnění zdanitelného… Zobrazit více »

Opakované plnění v DPH

Běžně plátci DPH se čtvrtletním zdaňovacím obdobím vystavují daňové doklady za uskutečněná zdanitelná plnění k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí  (u měsíčního plátce na konci kalendářního měsíce) – hovoříme o „opakovaném plnění“. Navazujeme na článek z minulého týdne a doplňující dotaz. Co platí? Toto pravidlo – poslední den zdaňovacího období se změnilo. 🙂🙃 ALE jak? Podle §… Zobrazit více »