Category Archives: Srážková daň

Srážková daň do zahraničí (1)

Tentokrát se věnujeme méně časté povinnosti odvodu srážkové daně, který vzniká ve výjimečných případech podle § 36/1 ZDP a § 22 ZDP. Dotaz Redakčně jsme upravili aktuální dotaz: Naše společnost si pronajímá formou operativního leasingu dopravní prostředky (nákladní automobily) od zahraniční leasingové společnosti, která je registrovaná v Německu. Tento pronajímatel nemá v ČR žádnou provozovnu… Read More »

Úroky z termínovaných vkladů a DPPO

Krátce reagujeme na aktuální dotaz týkající se zdanění výnosových úroků z termínovaných vkladů, a to právnickou osobou. Srážková daň Jedná se o téma, zda jsou bankou při výplatě připsány v brutto nebo v netto částce, tj. až po provedení zdanění tzv. zvláštní sazbou daně podle § 36 ZDP – srážkovou daní. Připomínáme, že povinnost daň srazit a odvést… Read More »

DPH a Autorské příspěvky

Změnila „něco“ novela zákona o DPH od ledna 2014? Autorské honoráře Výklad musíme začít trochu z jiného úhlu pohledu. Zákon o DPH jako takový neřeší autorské honoráře, ale odvolává se při popisu obsahu ekonomické činnosti na zákon o daních z příjmů. Ekonomická činnost Za tu nepovažuje zákon o DPH příjmy podléhající srážkové dani. Je-li autorský příjem zdaněn… Read More »

Dohody a daň

Limit pro srážkovou daň byl zdvojnásoben? Dohody o provedení práce Tento způsob „zaměstnávání“ je velmi oblíben, protože se při splnění zákonných podmínek neodvádí „ze mzdy“ sociální a zdravotní pojištění. Srážková daň Daňové povinnosti se vyřídí velmi jednoduše, zaměstnavatel (= plátce daně) zajistí 15% srážku daně a její odvod do státního rozpočtu. Limit Základní podmínkou pro… Read More »