Category Archives: Dotace

Účtování finančních podpor kvůli Čínské chřipce

Odpovídáme na krátký dotaz a navazujeme na článek ke “zdanění Antiviru”. Provozní dotace Postupujeme podle účetních předpisů, například podle Českého účetního standardu č. 017, bodu 3.7, platí, že: “…o nezpochybnitelném nároku na dotaci se účtuje…”, doplníme si MD 378/D 346. “…O použití dotace k úhradě nákladů…ve věcné a časové souvislosti…”, opět si uvedeme konkrétní účty MD… Read More »

Zdanění Antiviru

Na aktuální otázku, kterou řešíte nyní při kalkulacích pro daň z příjmů za loňský rok, nemáme pro vás bohužel dobrou zprávu. 🙃 Provozní dotace V zásadě se jedná o provozní dotace, které se musí zdanit. V účetnictví si nezapomeňte zkontrolovat základní pravidla účtování těchto dotací, které mimo jiné vysvětlujeme v našich přednáškách k účetnictví a daní. Naše RADA Uvádíme opět odkaz… Read More »

Audit a dotace

Konkrétní rady, náměty jsou k dispozici v Interpretacích NÚR. Účetní předpisy Základní texty se v účetních předpisech, tj. v Zákoně o účetnictví, Vyhlášce nebo Českých účetních standardech, příliš často nemění. Je to nesporně výhoda ve srovnání s permanentními úpravami daňových zákonů. Na druhé straně schází v účetních normách návod metodiky účetnictví pro mnoho složitějších případů. Intepretace NÚR Dostanete-li se… Read More »

Investiční dotace

Z jaké hodnoty máme odpisovat majetek, na který jsme získali dotaci. Dotace a účetnictví Rozlišujeme dotace provozní a investiční. 🙂 V tomto případě se jedná o investiční dotaci a odpověď na výše položenou otázku je velmi jednoduchá. Společnost získala dotaci na pořízení programového a hardwarového vybavení. Dotaci rozdělí v určeném poměru a o tyto částky se sníží… Read More »