Registr DPH

Přístup do registru DPH je důležitý, protože je nutné průběžně kontrolovat „své“ obchodní partnery – konkrétně:

  • jestli jsou nebo nejsou plátci DPH,
  • zda nemají statut nespolehlivé osoby, a
  • jejich zveřejněné bankovní účty pro účely DPH.

🙃

Je to velmi významné, abyste se omylem nestali ručiteli DPH!

Zahraniční partneři

Ověřování obchodních partnerů se týká také vašich subjektů z Evropské unie, proto je vhodné čas od času provést tuto kontrolu identifikací v příslušném registru EU.