Author Archives: ADKA

Dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí – kdy se musí podat?

Musíme podávat DP k DzN kvůli novelám zákonů? Nebo kvůli změně koeficientů? Dotazy se opakují, proto jsme nyní aktualizovali starší článek. 🙂 Aktuální INFO pro leden 2021 Citujeme ze sdělení Finanční správy: “Kdo nepodává daňové přiznání? Poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna koeficientu, který… Read More »

Účtenková loterie

Až příští rok… 🙂 Kdy bude? Slíbená účtenková loterie – „účtenkovka“ – má být spuštěna podle posledních zpráv v polovině roku 2017. Plánovaný význam Citujeme: „Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.“ Skutečný význam Roční náklady budou astronomické, nejde totiž jen o výhry v plánované výši… Read More »

EET povinná registrace

Posunutí termínu Otázka je na první pohled nesmyslná, ale když nahlédneme do aktuálních informací publikovaných finanční správou, dozvíme se, že možná sankce nebude, pokud se “někdo” o nějaký ten den s registrací opozdil… 🙂 Pokud poplatník start EET nestihl, třeba z důvodů pozdního dodání pokladny apod., pošle údaje prý dodatečně… 🙁 Takový postup samozřejmě žádná právní norma neumožňuje.Skutečností… Read More »

Nová daň z nabytí

Platí již od listopadu… Nová pravidla Ke konci roku se zpravidla chvátá s podáním návrhů na Katastr nemovitostí („KN“) při prodejích. Proto znovu připomínáme, že skutečně podle nových pravidel: poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Správa daní Finanční správa připravila několik sdělení. Pro vysvětlení stačí citovat jeden text: „…Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z… Read More »

Pololetní a čtvrtletní zálohy

Placení daní… Vánoční dárky nebo daně? Bohužel přednost má povinnost uhradit čtvrtletní nebo pololetní zálohy na daň z příjmů fyzických nebo právnických osob. 🙁 Dnes má být tato záloha uhrazena… Záloha vs. nový výsledek Přestože očekáváte například za letošní rok – je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok – horší výsledky, a v březnu nebo v červnu příštího roku požádáte o přeplatek… Read More »

Novely účetních předpisů

Co se připravuje? Nejen Daně, ale také účetnictví Doporučujeme sledovat vývoj účetních předpisů. 🙁 Medializují se bohužel pouze různé návrhy týkající se daní a aktuálně Elektronické evidence tržeb (viz věcně nesmyslný záměr související s tzv. paušální daní). Vliv účetnictví Zapomíná se, že například u právnických osob: základ daně PO, a tím výše daňové povinnosti, úzce souvisí se… Read More »

Nové tiskopisy

Daňová přiznání za rok 2016 Právnické osoby Probíhají účetní uzávěrky, fyzické inventury, kontrolují se účetní operace uskutečněné v průběhu letošního roku. Daně Vše směřuje k zjištění účetního výsledku hospodaření a samozřejmě základu daně z příjmů právnických osob. Tiskopisy DPPO K dispozici zatím nejsou nové tiskopisy pro právnické osoby! Příprava závěrky Nezapomeňte, že prvním krokem při zpracování DP je vždy kontrola: co bylo uvedeno… Read More »

Novinky a přednášky

Je toho hodně… ALE nezoufejte… Pokud jste nestihli zjistit: vše nové, co platí pro letošní rok a co se připravuje pro rok příští, máte ještě možnost navštívit přednášku firmy Démonia. BRNO 19. 12. 2016 Příští pondělí se koná poslední z řady přednášek. Koná se v Hotelu International od 9.00. Lektorkou je paní Ing. Lenka Kruntorádová MBA, Auditorka,… Read More »

Aktivní stará dohadná položka

Je (ne)daňová? Účetnictví vs. Daň z příjmů V jednom z článků jsme řešili zúčtování a daňový vliv „staré“ dohadné položky pasivní. Principy jsou shodné také pro dohadnou položku aktivní. Společnost eviduje aktivní dohadnou položku z roku 2015 týkající se náhrady škody od pojišťovny ve výši 80 000 Kč.Jednalo se o operaci MD 388/D 648, tj. zdaněnou v loňském roce. Závěrka 2016 Pokud byla například v letošním… Read More »