Archiv kategorií: Hypoteční úroky

Optimalizace a úroky z hypotéky

Většina poplatníků, hradí-li úroky z hypotéky, využívá tzv. nezdanitelné částky základu daně podle § 15/3 zákona o daních z příjmů. Další varianta Existuje však ještě druhá možnost, tyto položky mohou být daňovým nákladem (!), pokud souvisí se zdaňovanými příjmy. 🙂 Nejčastěji se tato možnost optimalizace použije u příjmů z nájmu, tj. podle § 9 ZDP. Právo? ANO, odpovídáme… Zobrazit více »

Nezdanitelná částka Hypoteční úroky

Jednu z příjemných daňových úlev představují pro Fyzické osoby tzv. nezdanitelné části základu daně podle § 15 ZDP. Jde o úroky „zaplacené“ na „financování bytových potřeb“. 🙂 Více účastníků Zákon o daních z příjmů umožňuje tuto daňovou úlevu uplatnit více účastníkům příslušné smlouvy o financování zmíněné bytové potřeby, jsou-li splněny doplňující podmínky podle § 15/4. Například se… Zobrazit více »

Úroky hypoteční a komplikovanější případy (2)

Navazujeme na příspěvek z minulého týdne. Prokazování Poplatník musí být samozřejmě schopen splnění podmínek pro nezdanitelnou částku základu daně – úroky z hypotečního úvěru – prokázat. Jedná se mimo jiné v tomto konkrétním případě o následující skutečnosti. 🙂🙃 Existence dvou souběžných hypotečních úvěrů: To by nemělo být problémem, ZDP uvádí různé typy úvěrů: překlenovací, doplňkové apod.… Zobrazit více »

Úroky hypoteční a komplikovanější případy (1)

Významnou nezdanitelnou část základu daně poplatníků daně z příjmů fyzických osob představují úroky hrazené u hypotečních a jiných úvěrů. 🙂 Kontrola podmínek Nutné je však velmi obezřetně zkoumat, jestli jsou či nejsou splněny všechny podmínky dané zákonem o daních z příjmů, což potvrzuje další aktuální dotaz na BLOGu. Dotaz na BLOGu Poplatník FO si na pořízení bytu vzal… Zobrazit více »