Archiv kategorií: Identifikovaná osoba

Registrace jako osoby identifikované (k DPH)

Navazujeme na včerejší článek. Podnikatel je pro účely daně z přidané hodnoty „osoba povinná k dani“ podle § 5 zákona o DPH: nemá povinnost se registrovat jako plátce, ale musí často jako osoba identifikovaná (§ 6g a násl. ZDPH) 🙃 KDY vzniká tato povinnost? Uvedeme si nejčastější případy: pořídí si zboží z jiného členského státu EU, přijme služby… Zobrazit více »

Povinné registrace, nejen jako identifikovaná osoba

Fyzické osoby, které zahájí podnikání, řeší, jak je to s registrací k dani z přidané hodnoty. Tomuto tématu jsme věnovali celou řadu článků. Identifikovaná osoba Existuje u daně z přidané hodnoty ale i jiná „obdobná“ povinnost, které se týká aktuální dotaz. Jde-li o osobou povinnou k dani, zjednodušeně takovou, která vykonává ekonomickou činnost (laicky „podniká“), musí kontrolovat ustanovení § 6g… Zobrazit více »

Den D pro identifikované osoby

Navazujeme na včerejší článek a zejména doplňující dotaz, zda lze u identifikované osoby podávat daňové přiznání za čtvrtletí. Zdaňovací období a DP Pro identifikovanou osobu platí jednoduché pravidlo: Není plátcem, neřeší toto období podle 99 a násl. zákona o DPH. Ale podává daňové přiznání tehdy, kdy ji vznikla povinnost přiznat daň, a to podle 101… Zobrazit více »

Jaké jsou povinnosti Identifikované osoby?

Na toto téma jsme již uveřejnili několik článků. 🙂 Proto jen stručně upozorníme, v návaznosti na aktuální dotaz, co je největším úskalím. Vybrané povinnosti Registrace je povinná: pokud osoba povinná k dani uskuteční plnění podle 6g a násl. ZDPH, lhůta je podle 97 zákona o DPH do 15 dnů (!), není vůbec rozhodné, je-li úplata za takovou službu… Zobrazit více »

Povinnosti identifikované osoby

Plníme slib a krátce odpovídáme na podrobný dotaz týkající se povinností Identifikované osoby („IdO“), která se registruje, neboť přijímá zprostředkovatelské služby typu Airbnb. 🙃 Jak postupovat? Pro zjednodušení jsme základní povinnosti uvedli v následující tabulce – zvolili jsme si modelovou situaci s vymyšlenými údaji. Co je příjem (a plnění pro DPH) Je jím celá částka 1 000 Kč… Zobrazit více »

Popis konkrétních povinností Identifikované osoby (1)

Navazujeme na předchozí články a doplňujeme přehled povinností identifikovaných osob – osob povinných k dani, které však nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Registrace Jejich počet výrazně roste, neboť je to jeden z dopadů akce airbnb, jinými slovy, mnoho fyzických osob obdrželo výzvu od finanční správy: a musí se zaregistrovat právě jako Identifikované osoby, nikoliv jako plátci, protože… Zobrazit více »

KDO je Identifikovanou osobou?

Navazujeme na předchozí články a včerejší text týkající se problematiky daňových subjektů uskutečňujících služby Airbnb a jejich povinností registrace jako „identifikované osoby“. Kategorie Plátce vs. Identifikovaná osoba Skutečně je tomu tak – Osoba povinná k dani podle zákona o DPH, se může stát: Plátcem DPH nebo také Osobou identifikovanou (v ZDPH je to řešeno ve více… Zobrazit více »

Daňová povinnost identifikované osoby

Krátce odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká povinností pronajímatele, který se stal identifikovanou osobou („IdO“). 🙃 Odvod DPH „na výstupu“ Jedná se o § 24 zákona o DPH (a též § 108/1/c), podle kterého je identifikovaná osoba: které bylo poskytnuto zdanitelné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku povinna… Zobrazit více »