Archiv kategorií: Hospodářský rok

Co je to hospodářský rok a lze ušetřit na daních?

Na otázku v titulku existuje jednoduchá odpověď: Jde optimalizaci daní díky jinému účetnímu období 🙂! Teorie Představte si, že máte účetní období kalendářní rok a za letošek, včetně plánované vánoční sezóny očekáváte vysoký základ daně. Naopak příští rok, první pololetí, bude „slabý“. Praxe Řešení je prosté, do 30. září 2021 sdělíte správci daně, že přecházíte na… Zobrazit více »

Hospodářský rok není kalendářní rok…

Krátce doplňujeme středeční článek a uvádíme odpověď na jednoduchý dotaz. 🙂 “Jiné” účetní období Je to prosté… Pokud se do konce září rozhodnete: změnit účetní období kalendářní rok na hospodářský rok můžete tak snadno učinit! 🙂 Vzorový příklad SRO má účetní období: kalendářní rok, tj. samozřejmě od 1. 1. do 31. 12. 2020, zvolí si například období… Zobrazit více »

Optimalizace daní pro účetní jednotky díky Účetnictví!

Titulek si musíme doplnit, neboť se jedná o právo vedení účetní jednotky, který se může rozhodnout, jestli jeho účetní období bude: běžný kalendářní rok nebo hospodářský rok! O co se jedná? Není to tak složité, jak to vypadá na první pohled. Prostě a jednoduše, hospodářský rok je účetní období, které nezačíná 1. ledna! 🙂 Účetní předpisy… Zobrazit více »

Hospodářský rok je/není výhodný?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. 🙃 V pátečním článku jsme Vás informovali o existenci specifického účetního období, kterým je právě „toto jiné“ účetní období. Plusy a mínusy Odkazujeme Vás na již publikované články v kategorii Hospodářský rok, které se této problematice věnovaly: uplatnění daňové ztráty, obecná daňová pravidla u daně z příjmů. Naše RADA Při rozhodování, zda… Zobrazit více »

Účetní období Hospodářský rok existuje!

Je skutečně pouze na rozhodnutí vedení účetní jednotky, jestli si zvolí jiné účetní období, než kalendářní rok. Zákon o účetnictví Rozhodující jsou ustanovení zákona o účetnictví, paragrafu třetího. Účetní období Hospodářský rok nezačíná 1. ledna. 🙂 Změna na HR Je ale třeba při přechodu na hospodářský rok včas informovat správu daní podle § 3/5 ZÚč :… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (2)

Navazujeme na článek z minulého týdne a doplňujeme odpověď na druhou část dotazu. Daňová ztráta Je-li vyměřena, na základě platně podaného daňového přiznání, je odčitatelnou položkou od základu daně. Bohužel je zákon nekvalitní, a dovolává se v § 34/1 jen na „…zdaňovací období nebo jeho část…“. 🙃 Období kratší než 12 měsíců, při přechodu na Hospodářský… Zobrazit více »

Hospodářský rok a Daňová ztráta (1)

Zvláštním účetním (a zdaňovacím) obdobím je tzv. Hospodářský rok, období, které na rozdíl od kalendářního roku nezačíná 1. lednem, ale v jiném měsíci a trvá dvanáct kalendářních měsíců. Přechody mezi Kalendářním rokem a Hospodářským rokem Pravidla upravuje zákon o účetnictví v paragrafu třetím. „Přechodné“ účetní období může být kratší nebo delší než dvanáct kalendářních měsíců. Vedení účetní… Zobrazit více »