Category Archives: Daňové odpisy

V jaké výši jsou daňové odpisy?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď, jen v hodnotách stanovených zákonem o daních z příjmů v § 30 a násl. ustanoveních. Optimalizace? ANO, je možná, poplatník si sám vybírá, jestli si zvolí rovnoměrné nebo zrychlené odpisy! 🙂 Zváží, jaké odpisy se mu hodí v roce pořízení a v dalších letech. Roční odpis Nemusíte kvůli daním řešit 🙂, zda je… Read More »

Účetní závěrka a odpisy

Mnoho účetních již připravuje účetní uzávěrky, a tak se objevují každoročně témata, dotazy, jak a co se má správně účtovat. 🙂 Daňové vs. účetní odpisy Tento problém se často řeší. Jinými slovy: Jaké mohou (musí) být účetní odpisy – viz dotaz. Daňové odpisy jsou „roční“ V 99 % případů uplatníte v daních celý roční daňový odpis. A tak… Read More »

Pokračování v odpisování – manželé

Aktuální téma se týká manželů a ustanovení § 30 odst. 12 zákona o daních z příjmů. 🙂 Dotaz: Manželé mají společné jmění a osobní vůz používala pro podnikání manželka. Je ale nyní na mateřské dovolené, podnikat plánuje manžel. Jak je to s odpisy auta? Řešení Předpokládáme, že manžel bude auto používat pro podnikání. V tomto případě se musí „pokračovat… Read More »

Odpisování OA a DPH

Navazujeme volně na předchozí dva články a aktuální dotaz. Odpisy nového auta Poplatník daně z příjmů se rozhodne podle sebe, jestli si zvolí tzv. zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Co je výhodnější? Záleží vždy na konkrétních odhadech daňových základů v roce pořízení OA a v dalších letech. Připomínáme, že v prvním roce se může uplatnit 100% roční daňový odpis –… Read More »

Poloviční odpisy?

Máme na mysli poloviční „roční“ daňové odpisy hmotného majetku („DO“) a doplňujeme naši krátkou odpověď na jeden z lednových dotazů. 🙂 Roční 100% nebo 50% odpisy Zákon o daních z příjmů je velmi vstřícný (neřešíme časové odpisy!), a tak platí následující pravidla pro zdaňovací období (v našem případě pro zjednodušení kalendářní rok). 100% DO Poplatník má právo… Read More »

Odpisy roční daňové

ANO, tak skutečně nazýváme odpisy pro účely daně z příjmů fyzických i právnických osob! 🙂 Navazujeme na nedávný článek a konkrétní dotaz k této problematice. „Roční odpisy“ Prostě a jednoduše: v daních známe “roční” odpisy za celé zdaňovací období (neřešíme nyní tzv. časové odpisy). Naše Rada Pořídíte-li si nový daňově odpisovaný hmotný majetek na konci letošního roku (nebo… Read More »

Rovnoměrné nebo zrychlené odpisy?

Odpověď na aktuální „letní“ dotaz je velmi jednoduchá. Právo volby Poplatník daně z příjmů, ať se jedná o Fyzickou nebo Právnickou osobu, si skutečně může vybrat, pořídí-li koupí nový hmotný majetek, jestli si zvolí zrychlené (§ 32 zákona o daních z příjmů) nebo rovnoměrné odpisy (§ 31). 🙂 Co je výhodnější? Na tuto otázku neexistuje jasná… Read More »

Vyšší daňové odpisy

Prý platí v prvním roce odpisování? ANO, ale… Máte pravdu, zákon o daních z příjmů nabízí v § 31 vyšší daňové odpisy v prvním roce odpisování. 🙂 Hmotný majetek Rozhodnete-li se u hmotného majetku pro rovnoměrné odpisy, používáte roční odpisové sazby podle typu majetku, tj. první až šesté odpisové skupiny. Například u počítače zařazeného v první odpisové skupině… Read More »

Co jsou to roční odpisy?

Jedná se o pojem používaný pro daňové odpisy. Roční odpisy Zpravidla podáváme daňové přiznání za tzv. zdaňovací období, které je nejčastěji kalendářním rokem. Daňové odpisy, které výrazně ovlivňují základ daně, promítáme za celé takové období. Proto se vžil pojem „roční (daňové) odpisy“. 🙃 Buďte ale obezřetní. Uvedené platí pouze pro případy, kdy se nejedná o… Read More »

Kdy se může zahájit odpisování?

Pořídili jsme si nový majetek a nemůžeme se shodnout, kdy lze nejdříve odpisovat. Daňové nebo účetní odpisy? Musíme si doplnit zadání, jestli dotaz směřuje k daňovým nebo účetním odpisům? Kritéria pro zahájení účetních odpisů nejsou stanovena, proto si vyberete, jestli odpis zahájíte v měsíci uvedení do užívání nebo až v měsíci následujícím. Jen nezapomeňte pravidla… Read More »