Archiv kategorií: Daňové odpisy

V jaké výši jsou daňové odpisy?

Na tuto otázku je jednoduchá odpověď, jen v hodnotách stanovených zákonem o daních z příjmů v § 30 a násl. ustanoveních. Optimalizace? ANO, je možná, poplatník si sám vybírá, jestli si zvolí rovnoměrné nebo zrychlené odpisy! 🙂 Zváží, jaké odpisy se mu hodí v roce pořízení a v dalších letech. Roční odpis Nemusíte kvůli daním řešit 🙂, zda je… Zobrazit více »

Účetní závěrka a odpisy

Mnoho účetních již připravuje účetní uzávěrky, a tak se objevují každoročně témata, dotazy, jak a co se má správně účtovat. 🙂 Daňové vs. účetní odpisy Tento problém se často řeší. Jinými slovy: Jaké mohou (musí) být účetní odpisy – viz dotaz. Daňové odpisy jsou „roční“ V 99 % případů uplatníte v daních celý roční daňový odpis. A tak… Zobrazit více »

Pokračování v odpisování – manželé

Aktuální téma se týká manželů a ustanovení § 30 odst. 12 zákona o daních z příjmů. 🙂 Dotaz: Manželé mají společné jmění a osobní vůz používala pro podnikání manželka. Je ale nyní na mateřské dovolené, podnikat plánuje manžel. Jak je to s odpisy auta? Řešení Předpokládáme, že manžel bude auto používat pro podnikání. V tomto případě se musí „pokračovat… Zobrazit více »

Odpisování OA a DPH

Navazujeme volně na předchozí dva články a aktuální dotaz. Odpisy nového auta Poplatník daně z příjmů se rozhodne podle sebe, jestli si zvolí tzv. zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Co je výhodnější? Záleží vždy na konkrétních odhadech daňových základů v roce pořízení OA a v dalších letech. Připomínáme, že v prvním roce se může uplatnit 100% roční daňový odpis –… Zobrazit více »

Poloviční odpisy?

Máme na mysli poloviční „roční“ daňové odpisy hmotného majetku („DO“) a doplňujeme naši krátkou odpověď na jeden z lednových dotazů. 🙂 Roční 100% nebo 50% odpisy Zákon o daních z příjmů je velmi vstřícný (neřešíme časové odpisy!), a tak platí následující pravidla pro zdaňovací období (v našem případě pro zjednodušení kalendářní rok). 100% DO Poplatník má právo… Zobrazit více »

Odpisy roční daňové

ANO, tak skutečně nazýváme odpisy pro účely daně z příjmů fyzických i právnických osob! 🙂 Navazujeme na nedávný článek a konkrétní dotaz k této problematice. „Roční odpisy“ Prostě a jednoduše: v daních známe “roční” odpisy za celé zdaňovací období (neřešíme nyní tzv. časové odpisy). Naše Rada Pořídíte-li si nový daňově odpisovaný hmotný majetek na konci letošního roku (nebo… Zobrazit více »