Archiv kategorie: Daňové odpisy

Účetní závěrka a odpisy

Vytvořil | 7 listopadu, 2019

Mnoho účetních již připravuje účetní uzávěrky, a tak se objevují každoročně témata, dotazy, jak a co se má správně účtovat. 🙂 Daňové vs. účetní odpisy Tento problém se často řeší. Jinými slovy: Jaké mohou (musí) být účetní odpisy – viz dotaz. Daňové odpisy jsou „roční“ V 99 % případů uplatníte v daních celý roční daňový odpis. A tak… Zobrazit více »

Pokračování v odpisování – manželé

Vytvořil | 5 listopadu, 2019

Aktuální téma se týká manželů a ustanovení § 30 odst. 12 zákona o daních z příjmů. 🙂 Dotaz: Manželé mají společné jmění a osobní vůz používala pro podnikání manželka. Je ale nyní na mateřské dovolené, podnikat plánuje manžel. Jak je to s odpisy auta? Řešení Předpokládáme, že manžel bude auto používat pro podnikání. V tomto případě se musí „pokračovat… Zobrazit více »

Odpisování OA a DPH

Vytvořil | 7 srpna, 2019

Navazujeme volně na předchozí dva články a aktuální dotaz. Odpisy nového auta Poplatník daně z příjmů se rozhodne podle sebe, jestli si zvolí tzv. zrychlené nebo rovnoměrné odpisy. Co je výhodnější? Záleží vždy na konkrétních odhadech daňových základů v roce pořízení OA a v dalších letech. Připomínáme, že v prvním roce se může uplatnit 100% roční daňový odpis –… Zobrazit více »

Poloviční odpisy?

Vytvořil | 5 února, 2019

Máme na mysli poloviční „roční“ daňové odpisy hmotného majetku („DO“) a doplňujeme naši krátkou odpověď na jeden z lednových dotazů. 🙂 Roční 100% nebo 50% odpisy Zákon o daních z příjmů je velmi vstřícný (neřešíme časové odpisy!), a tak platí následující pravidla pro zdaňovací období (v našem případě pro zjednodušení kalendářní rok). 100% DO Poplatník má právo… Zobrazit více »

Odpisy roční daňové

Vytvořil | 17 října, 2018

ANO, tak skutečně nazýváme odpisy pro účely daně z příjmů fyzických i právnických osob! 🙂 Navazujeme na nedávný článek a konkrétní dotaz k této problematice. „Roční odpisy“ Prostě a jednoduše: v daních známe “roční” odpisy za celé zdaňovací období (neřešíme nyní tzv. časové odpisy). Naše Rada Pořídíte-li si nový daňově odpisovaný hmotný majetek na konci letošního roku (nebo… Zobrazit více »

Rovnoměrné nebo zrychlené odpisy?

Vytvořil | 31 července, 2018

Odpověď na aktuální „letní“ dotaz je velmi jednoduchá. Právo volby Poplatník daně z příjmů, ať se jedná o Fyzickou nebo Právnickou osobu, si skutečně může vybrat, pořídí-li koupí nový hmotný majetek, jestli si zvolí zrychlené (§ 32 zákona o daních z příjmů) nebo rovnoměrné odpisy (§ 31). 🙂 Co je výhodnější? Na tuto otázku neexistuje jasná… Zobrazit více »

Vyšší daňové odpisy

Vytvořil | 2 října, 2014

Prý platí v prvním roce odpisování? ANO, ale… Máte pravdu, zákon o daních z příjmů nabízí v § 31 vyšší daňové odpisy v prvním roce odpisování. 🙂 Hmotný majetek Rozhodnete-li se u hmotného majetku pro rovnoměrné odpisy, používáte roční odpisové sazby podle typu majetku, tj. první až šesté odpisové skupiny. Například u počítače zařazeného v první odpisové skupině… Zobrazit více »

Co jsou to poloviční roční odpisy?

Vytvořil | 4 října, 2012

Pochopili jsme z článku „roční“ odpisy, ale jaké jsou „poloviční“ odpisy? Daň z příjmů Je třeba zdůraznit, že se pohybujeme ve fiktivním světě daňových odpisů stanovených zákonem o daních z příjmů. Jejich cílem je naplnit záměr zákonodárce – kolik odpisů nám bude uznáno jako snížení základu daně z příjmů. Roční odpisy Jsou vysvětleny v článku: Co jsou to roční… Zobrazit více »

Co jsou to roční odpisy?

Vytvořil | 3 října, 2012

Jedná se o pojem používaný pro daňové odpisy. Roční odpisy Zpravidla podáváme daňové přiznání za tzv. zdaňovací období, které je nejčastěji kalendářním rokem. Daňové odpisy, které výrazně ovlivňují základ daně, promítáme za celé takové období. Proto se vžil pojem „roční (daňové) odpisy“. 🙃 Buďte ale obezřetní. Uvedené platí pouze pro případy, kdy se nejedná o… Zobrazit více »

Daňové odpisy jsou povinné?

Vytvořil | 2 října, 2012

Otázka v titulku není zcela přesná, dotaz se týká povinnosti „účtovat“ o daňových odpisech. Daňové vs. účetní odpisy Účetní odpisy mají v souladu s účetními předpisy vyjádřit míru „znehodnocení“, tj. úbytku hodnoty daného majetku formou oprávek (odpisů). Zcela jinou kategorii představují daňové odpisy, které reflektují Zákon o daních z příjmů: o kolik lze snížit základ daně z příjmů. Odpověď… Zobrazit více »