Category Archives: Pořizovací cena

Pořizovací (vstupní) cena a daň z nabytí

Jedná se o velmi citlivé daňové téma, ve hře jsou u vyšších kupních cen nemovitostí i velké částky. Daň z nabytí nemovitých věcí je: jednorázovým daňovým nákladem/výdajem, je-li zaplacena nebo patří do pořizovací ceny, pro ZDP vstupní ceny podle 29/1? Odborné diskuse Informovali jsme Vás v několika článcích o těchto diskusích a též o Koordinačním výboru KDP… Read More »

FO pořizovací cena a Daň z nabytí

Navazujeme na články z minulého týdne a dotaz. Neuvěřitelné se stalo skutkem a pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob najednou NEplatí účetní a daňové předpisy. 🙂🙃 FO neúčtující Pořídí-li takový poplatník nemovitou věc koupí, nemusí podle GFŘ do pořizovací ceny (na rozdíl od účetní jednotky!) zařadit daň z nabytí nemovitých věcí. Jak je to možné? Autor neví,… Read More »

Dohadná položka a Pořizovací cena

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme text k dohadné položce pasivní. 🙂 Účetnictví a Daně Představte si, že nakoupíte jakýkoliv hmotný majetek, nemáte k dispozici konečnou cenu, přesto majetek budete daňově odpisovat, neboť zaúčtujete: MD 042/D 389 a MD 022/D 042. Více než dvacet let jste případný rozdíl „ostré“ faktury k částce dohadné položky promítly do tzv.… Read More »

PO pořizovací cena a Daň z nabytí (1)

Titulek si musíme upravit, jde o poplatníky daně z příjmů, kteří jsou účetní jednotkou – což se týká i malé skupiny podnikajících fyzických osob. Na toto téma jsme již uveřejnili nedávno článek, ve kterém jsme zdůraznili, že: podle účetních předpisů patří daň z nabytí nemovitých věcí do pořizovací ceny, a zákon o daních z příjmů respektuje v tomto případě… Read More »

Kupní smlouva a pořizovací ceny

Ve smlouvě schází konkrétní specifikace… Jak máme stanovit jednotlivé pořizovací ceny? Jeden z dalších dotazů z našich přednášek se týká poměrně často se vyskytující situace. PC a VC V úvodu si připomeňme, že v případě pořízení majetku koupí, zákon o daních z příjmů respektuje účetnictví, a tak: vstupní cena (“VC”) pro daně se rovná pořizovacím cenám (“PC”) určeným § 47… Read More »

Kurzové rozdíly a pořizovací cena

Jsou kurzové rozdíly součástí pořizovací ceny? Pořizovací cena Tato hodnota je velmi významná, nesmíme se splést, protože je základnou pro účetní a daňové odpisování. Nenechte se zmýlit zákonem o daních z příjmů, ve kterém se hovoří o vstupní ceně. V 99 % případů se vstupní cena rovná pořizovací ceně – pojmu z účetních předpisů. Kurzové rozdíly Nebyly a… Read More »

Směrnice a účetnictví

Jsou skutečně směrnice tak důležité? Účetní principy Jsou popsány zejména v zákoně o účetnictví a do praxe je každá účetní jednotka promítá prostřednictvím „svého“ účtování, metodami, které jsou popsány ve vnitropodnikových směrnicích. 🙂 Směrnice si zpracujte jen stručné a pouze pro ty oblasti, které ve vaší firmě využíváte. 🙃 Na druhé straně musíme na výše položenou… Read More »

Změna ceny pro odpisování

Nevíme si rady s odpisy a dobropisem na původní kupní cenu. Pořizovací cena Z jaké hodnoty máme účetně odpisovat, rozhoduje výše pořizovací ceny, která obsahuje mimo jiné položky související s pořízením odpisovaného majetku. Daň z příjmů Postup je ve většině případů shodný. Jen pro účely daně z příjmů základnu pro odpisování nazýváme vstupní cenou. 🙂 Uvedený případ je docela… Read More »

Patří úroky do pořizovací ceny?

Úroky jsou běžně považovány za daňový náklad, ale pochyby má jeden z podnikatelů, který vede daňovou evidenci. Od své účetní se dozvěděl, že všechny související náklady vynaložené při výstavbě nové podnikové prodejny musí zařadit do pořizovací ceny a do nákladů se promítnou až prostřednictvím daňových odpisů. Je úvaha paní účetní správná? Pokusíme se odpověď dohledat… Read More »