Archiv kategorií: Služba Airbnb aj.

Mobilní přepravní služby a Daně

Již dříve řešila správa daní AirBnB, jestli se jedná o podnikání či nikoliv, jaké jsou dopady na daň z přidané hodnoty. UBER aj. Aktuálně je k dispozici odborné stanovisko: Jejímž cílem je, citujeme: A závěr je následující: DPH: Subjekt poskytující tyto služby vykonává ekonomickou činnost z pohledu daně z přidané hodnoty, je osobou povinnou k dani. Dále se řeší místo… Zobrazit více »

AirBnB a další digitální služby

Situace kolem zdanění služeb pod zavedeným pojmem „AirBnB“ se v České republice již mnohokrát řešila a věnovali jsme tomuto tématu několik článků. Daň z příjmů a DPH Můžeme shrnout, pro fyzické osoby, zásadní závěry: jedná se o podnikání, samostatnou činnost podle § 7 ZDP, a pro účely daně z přidané hodnoty o ekonomickou činnost, většinou zakládající registraci jako… Zobrazit více »

AirBnB je podnikání

Palcový titulek v HN z minulého týdne (úterý 24. 8.) je trochu komický, neboť tato skutečnost je všem „v oboru“ známá… Byť se to některým fyzickým osobám nelíbí… 🙃 Rozsudek Snaha zvrátit toto stanovisko byla neúčinná a rozsudek je jednoznačný, Fyzická osoba, která pronajímá nemovitou věc, má příjmy: z § 7 ZDP, neboť koná ubytovací činnost, proto… Zobrazit více »