Archiv kategorie: Služba Airbnb aj.

AirBnB je podnikání

Vytvořil | 30 srpna, 2021

Palcový titulek v HN z minulého týdne (úterý 24. 8.) je trochu komický, neboť tato skutečnost je všem „v oboru“ známá… Byť se to některým fyzickým osobám nelíbí… 🙃 Rozsudek Snaha zvrátit toto stanovisko byla neúčinná a rozsudek je jednoznačný, Fyzická osoba, která pronajímá nemovitou věc, má příjmy: z § 7 ZDP, neboť koná ubytovací činnost, proto… Zobrazit více »

Plánované kontroly sdílených služeb

Vytvořil | 11 října, 2019

Známá akce „AirBnB“ má mít podle sdělení finanční správy následovníka, akci „UBER“… 🙃 Info FinS Citujeme z tiskové zprávy: „Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně…“ O jaké daně se jedná? Je zřejmé, že mimo daň… Zobrazit více »

Kontroly AirBnB

Vytvořil | 30 srpna, 2019

K tématu poskytování ubytování formou AirBnB a souvisejícími daňovými problémy, jsme uveřejnili více než deset (!) článků. 🙂 Sdělení GFŘ Podle informací daňové správy bylo prověřeno téměř sedm tisíc daňových subjektů! Kontroly se týkaly daně z příjmů FO a PO, daně z přidané hodnoty. Naše RADA Nechceme Vám kazit poslední prázdninový víkend, ale skutečně si zkontrolujte, pokud byty touto… Zobrazit více »

Dodržuje AirBnB zákony?

Vytvořil | 23 dubna, 2019

Na tuto, byť důležitou otázku týkající se partnerů v České republice, přesnou odpověď neznáme. 🙃 Změna daňové pozice českého subjektu Problém souvisí s případy (viz dotaz), kdy se tuzemská osoba zaregistruje jako plátce nebo identifikovaná osoba. Co tvrdí zahraniční dodavatel: „Předmět: Ověření DIČ Evropské unie bylo úspěšné Úspěšně jsme ověřili tvé EU DIČ [CZ…]. Tvůj status plátce… Zobrazit více »

JAK reagovat na výzvy k Airbnb?

Vytvořil | 9 ledna, 2019

Uvádíme pouze základní informaci odvozenou z jednoho z předvánočních dotazů. Výzva daňové správy Měla by být konkrétní a zřejmě se v tomto případě jedná o daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Reakce daňového subjektu Opakujeme již uveřejněnou radu: Doporučujeme v každém případě reagovat, byť již po termínu, na výzvu FÚ – ať už je nebo není oprávněná. To… Zobrazit více »

Airbnb a Identifikovaná osoba DPH

Vytvořil | 8 listopadu, 2018

Doplňujeme včerejší článek a aktuální dotaz, uvádíme několik přeci jen příznivějších informací pro identifikované osoby (IdO). IdO není plátcem DPH A z tohoto důvodu existují v zákoně o dani z přidané hodnoty výjimky, určité úlevy. Naše RADA Pro identifikované osoby, registrované kvůli airbnb existují následující výhody: Nemají-li v příslušném zdaňovacím období „nic“ pro DPH, daňové přiznání – tj. „nulové“… Zobrazit více »

Daňová povinnost identifikované osoby

Vytvořil | 18 září, 2018

Krátce odpovídáme na aktuální dotaz, který se týká povinností pronajímatele, který se stal identifikovanou osobou („IdO“). 🙃 Odvod DPH „na výstupu“ Jedná se o § 24 zákona o DPH (a též § 108/1/c), podle kterého je identifikovaná osoba: které bylo poskytnuto zdanitelné plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby) osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku povinna… Zobrazit více »

Registrace Identifikované osoby (a Airbnb)

Vytvořil | 4 září, 2018

Rádi bychom krátce vysvětlili nedorozumění, které způsobuje u pronajímatelů Airbnb, fyzických osob (týká se ale též právnických osob), požadavek registrace „k dani z přidané hodnoty“, o němž jsme Vás několikrát informovali. Nicméně, jak potvrzuje aktuální dotaz. stále není vše mnohým jasné. 🙃 Identifikovaná osoba není Plátcem daně z přidané hodnoty (!) To je tajenka řešící výše uvedené… Zobrazit více »

Registrace DPH a nájem (Airbnb)

Vytvořil | 23 srpna, 2018

Plníme slib a současně reagujeme na aktuální dotaz. Téma Airbnb Je mediálně zajímavé, navíc se má údajně týkat tisíců občanů, kteří se snad již měli registrovat k dani z přidané hodnoty. 🙃 Obrat a Registrace Povinná registrace k DPH je mimo jiné založena na parametru „obrat“ definovanému v § 4a zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se o… Zobrazit více »

Daň z přidané hodnoty a Airbnb – akce GFŘ

Vytvořil | 15 srpna, 2018

Navazujeme krátce na pondělní článek (a dotaz k DPH) týkající se Airbnb a Daň z příjmů fyzických osob. DPH je komplikovanější? ANO i NE, každopádně je třeba daň z přidané hodnoty řešit a tomuto tématu jsme se také již věnovali. Jedná se o: klasický problém registrace k dani z přidané hodnoty, ale bohužel „jiné“ registrace, a to osoby identifikované k dani.… Zobrazit více »