Archiv kategorií: Služba Airbnb aj.

Mobilní přepravní služby a Daně

Již dříve řešila správa daní AirBnB, jestli se jedná o podnikání či nikoliv, jaké jsou dopady na daň z přidané hodnoty. UBER aj. Aktuálně je k dispozici odborné stanovisko: Jejímž cílem je, citujeme: A závěr je následující: DPH: Subjekt poskytující tyto služby vykonává ekonomickou činnost z pohledu daně z přidané hodnoty, je osobou povinnou k dani. Dále se řeší místo… Zobrazit více »

CO a KDY se bude hlásit u digitálních služeb

Doplňujeme úterní článek, skutečně je již schválen, resp. téměř dokončen legislativní proces, který se týká, citujeme ze zdrojů Finanční správy: „…druh oznamovací povinnosti provozovatelů platforem sdílené ekonomiky o oznamovaných činnostech vykonávaných oznamovanými prodejci prostřednictvím těchto platforem…“ Termín „…mají provozovatelé platforem povinnost podat do 31. ledna kalendářního roku následujícího po oznamovaném období5), za které je podáváno.… Zobrazit více »

AirBnB a další digitální služby

Situace kolem zdanění služeb pod zavedeným pojmem „AirBnB“ se v České republice již mnohokrát řešila a věnovali jsme tomuto tématu několik článků. Daň z příjmů a DPH Můžeme shrnout, pro fyzické osoby, zásadní závěry: jedná se o podnikání, samostatnou činnost podle § 7 ZDP, a pro účely daně z přidané hodnoty o ekonomickou činnost, většinou zakládající registraci jako… Zobrazit více »

AIRBNB se vrací… a co daně?

Máme na mysli oživující se turistický ruch, a tak je na čase připomenout, zejména fyzickým osobám, že si musí dát do pořádku daně. 🙃 Kontroly FÚ Nechceme pronajímatel strašit, nicméně v této oblasti kontroly probíhají a vychází ze dvou principů: Jedná se o podnikání (§ 7 ZDP), a to osobou povinnou k dani podle pravidel zákona o… Zobrazit více »

AirBnB je podnikání

Palcový titulek v HN z minulého týdne (úterý 24. 8.) je trochu komický, neboť tato skutečnost je všem „v oboru“ známá… Byť se to některým fyzickým osobám nelíbí… 🙃 Rozsudek Snaha zvrátit toto stanovisko byla neúčinná a rozsudek je jednoznačný, Fyzická osoba, která pronajímá nemovitou věc, má příjmy: z § 7 ZDP, neboť koná ubytovací činnost, proto… Zobrazit více »

Plánované kontroly sdílených služeb

Známá akce „AirBnB“ má mít podle sdělení finanční správy následovníka, akci „UBER“… 🙃 Info FinS Citujeme z tiskové zprávy: „Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně…“ O jaké daně se jedná? Je zřejmé, že mimo daň… Zobrazit více »

Kontroly AirBnB

K tématu poskytování ubytování formou AirBnB a souvisejícími daňovými problémy, jsme uveřejnili více než deset (!) článků. 🙂 Sdělení GFŘ Podle informací daňové správy bylo prověřeno téměř sedm tisíc daňových subjektů! Kontroly se týkaly daně z příjmů FO a PO, daně z přidané hodnoty. Naše RADA Nechceme Vám kazit poslední prázdninový víkend, ale skutečně si zkontrolujte, pokud byty touto… Zobrazit více »

Dodržuje AirBnB zákony?

Na tuto, byť důležitou otázku týkající se partnerů v České republice, přesnou odpověď neznáme. 🙃 Změna daňové pozice českého subjektu Problém souvisí s případy (viz dotaz), kdy se tuzemská osoba zaregistruje jako plátce nebo identifikovaná osoba. Co tvrdí zahraniční dodavatel: „Předmět: Ověření DIČ Evropské unie bylo úspěšné Úspěšně jsme ověřili tvé EU DIČ [CZ…]. Tvůj status plátce… Zobrazit více »

JAK reagovat na výzvy k Airbnb?

Uvádíme pouze základní informaci odvozenou z jednoho z předvánočních dotazů. Výzva daňové správy Měla by být konkrétní a zřejmě se v tomto případě jedná o daň z příjmů a daň z přidané hodnoty. Reakce daňového subjektu Opakujeme již uveřejněnou radu: Doporučujeme v každém případě reagovat, byť již po termínu, na výzvu FÚ – ať už je nebo není oprávněná. To… Zobrazit více »