Category Archives: Reklamace

Dobropis a daň z přidané hodnoty

Navazujeme na včerejší článek a doplňujeme poznámky k účtování reklamací a vlivu na daň z přidané hodnoty. Opravný daňový doklad Místo pojmů daňový dobropis/vrubopis máme pro účely DPH používat výraz opravný daňový doklad. Den D Pro daň z přidané hodnoty aplikujeme zejména ustanovení zákona o DPH: § 42 pro opravu základu daně, § 45 pro náležitosti tohoto specifického… Read More »

Dobropis v účetnictví a daň z příjmů

V praxi se stále setkáváme s nepřesnostmi při účtování dobropisů, které mohou mít také negativní dopad na daně.  🙃 Účetní zásada Mělo by se vždy dodržet jednoduché pravidlo: Účtování dobropisu – ať už vydaného nebo přijatého – je samostatnou účetní operací. Zpravidla snižujeme: Výnosy, jde-li o „náš“ dobropis, Náklady u dobropisu dodavatele. Firma Nákup není spokojena s opravou… Read More »